Hãy nhập thắc mắc của bạn, worldlinks.edu.vn đang tìm những thắc mắc có sẵn mang đến bạn. Ví như không vừa lòng với những câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo thắc mắc mới.

Bạn đang xem: An đọc một quyển truyệnHoa phát âm 1 quyển truyện dày 200 trang , biết 5 lần số trang sẽ đọc bởi 3 lần số trang chưa đọc . Hỏi:

a, Hoa sẽ đọc được bao nhiêu trang?

b, Còn từng nào trang không đọc ?
tổng số phần đều bằng nhau là:

3+5=8 (phần)

số trang sẽ đọc được là:

200:8x5=125 (trang)

số trang không đọc là:

200-125=75 (trang)

Đ/s:a) 125 trang

:b) 75 trang

k nha

chúc bạn làm việc giỏiTỉ số giữa trang sẽ đọc và trang không đọc là:

5:3=5/3

Sơ trang bị bn tự vẽ nhé

a)Hoa sẽ đọc được:

200:(5+3)x5=125(trang)

b)Hoa còn đề xuất đọc:

200-125=75(trang)

Đáp số:a)125 trang

b)75 trangVì số trang sẽ đọc =3 lạm số trang chưa đọc suy ra số trang đang đọc =5/3 số trang chưa đọc

So trang domain authority doc la:200:(5+3)nhan5=125

số trang chưa đọc la 200-125=75

nhớ k cho mình nha!!!!!!!!


vì 5 lần số trang sẽ đọc bằng 3 lần số trang không đọc yêu cầu số trang đang đọc bằng 3/5 số trang không đọc(vì đảo ngược lại đề).Ta có sơ thứ sau:

số trang sẽ đọc :l-----l-----l-----l 200 trang

số trang chưa đọc :l-----l-----l-----l-----l-----l

số Hoa trang đã đọc là:

200:(3+5)x3=75(trang)

số trang Hoa chưa đọc hết là:

200-75=125(trang)


Tỉ số thân trang sẽ đọc cùng trang chưa đọc là:

5:3=5/3

Sơ đồ vật bn trường đoản cú vẽ nhé

a)Hoa vẫn đọc được:

200:(5+3)x5=125(trang)

b)Hoa còn đề nghị đọc:

200-125=75(trang)

Đáp số:a)125 trang

b)75 trang


I. Nội qui thâm nhập "Giúp tôi giải toán"

1. Ko đưa thắc mắc linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa những bài nhưng mà mình không giải được hoặc các thắc mắc hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không tương xứng vớinội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào những câu vấn đáp linh tinh nhằm mục tiêu gian lận điểm hỏi đáp.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Thay Đổi Mật Khẩu Facebook Trên Điện Thoại, Đổi Mật Khẩu

Các bạn vi phạm luật 3 điều trên có khả năng sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa thông tin tài khoản hoặc bị cấm dài lâu không singin vào trang web.


Gọi số trang đã đọc là x=> số trang chưa đọc là 5x/3

mà tổng số trang bởi 200 => x + 5x/3 = 200=> x= 75vậy số trang đã đọc là 75số trang không đọc là 125Cái này mình bỏ qua điều kiện thông cảm hì


Dưới đó là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà các bạn cần!

An hiểu một quyển truyện dày 208 trang, biết 5 lần số trang đang đọc bởi 3 lần số trang chưa đọc. Hỏi An vẫn đọc được bao nhiêu trang? Còn bao nhiêu trang chưa đọc?

Đọc tiếp...

5 lần số trang đãđọc bằng 3 lần số trang không đọc :

(Rightarrow)số trang đã đọc(=frac35)số trang không đọc

Tổng số phần băng nhau :

3 + 5 = 8 ( phần )

Giá trị một phần :

208 : 8 = 26 ( trang )

Số trang đang đọc :

26 x 3 = 78 ( trang )

Số trang không đọc :

208 - 78 = 130 ( trang )


An đọc một quyển truyện dày 104 trang , biết 5 lần số trang đã đọcbằng 3 lần số trang chưa đọc. Hỏi An đã đọc được từng nào trang ? Còn bao nhiêu trang An không đọc?

Đọc tiếp...

Vì 5 lần số trang đã đọc bằng 3 lần số trang chưa đọc cùng quyển truyện dày 104 trang nên ta có sơ đồ:

Số trang đang đọc là :

104 : (3 + 5) x 3= 39 ( trang )

Số trang chưađọc là :

104 - 39 = 65 ( trang )

Đáp số : ...


soát sổ Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK giờ đồng hồ Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp tiếng Anh lớp 5
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗