Bài 8 tin học 12

-

• dùng mẫu hỏi và liên kết, ta rất có thể thống kê dữ liệu, team và chọn lọc các bản ghi của tương đối nhiều bảng.

Bạn đang xem: Bài 8 tin học 12

+ chủng loại hỏi hay được thực hiện để:

+ thu xếp các bản ghi

+ chọn các bạn dạng ghi thỏa mãn các điều kiện cho trước

+ Chọn các trường nhằm hiển thị

+ triển khai tính toán: tính vừa phải cộng, tính tổng, ….

+ Tổng hợp với hiển thị thông tin từ không ít bảng hoặc mẫu mã hỏi khác

• gồm 2 cơ chế làm việc, đó là cơ chế thiết kế và chế độ trang dữ liệu.

• tác dụng mẫu hỏi cũng nhập vai trò như 1 bảng

b) Biểu thức

• Để tiến hành các đo lường và thống kê và kiểm tra những điều kiện, Access có các công thế để viết các biểu thức, bao gồm toán hạng cùng phép toán.

• các phép toán hay dùng:

+ Phép toán số học: +,-,∗,/

+ Phép toán so sánh: , =,=,

+ Phép toán Lôgic: AND, OR, NOT

• Toán hạng trong toàn bộ các biểu thức tất cả thê là:

+ thương hiệu trường: (đóng vai trò những biến) được ghi trong lốt ngoặc vuông. Ví dụ: ,

+ Hằng số, ví dụ: 0.1; 1000000,…

+ Hằng văn bản, được viết trong vệt nháy kép, ví dụ: "Nam", "Nữ",…

+ Hàm: (sum, avg, …)

c) các hàm

• Access cung cấp một số hàm những thống kê thông dụng áp dụng cho các nhóm, hotline là hàm gộp nhóm:

+ SUM: Tính tổng mức số bên trên trường chỉ định.

+ AVG: Tính giá trị trung bình các giá trị số trên trường chỉ định

+ MIN: Tìm giá bán trị nhỏ nhất của các số vị trí trường chỉ định

+ MAX: Tìm giá chỉ trị khủng nhất của các số nằm trên trường chỉ định

+ COUNT: Đêm những ô khác rỗng nằm ở trường chỉ định

• giữ ý: tư hàm trước tiên chỉ thực hiên bên trên kiểu dữ liệu số.

2. Chế tạo mẫu hỏi

• Để làm việc với mẫu mã hỏi, lựa chọn Queries vào bảng chọn đối tượng.

• hoàn toàn có thể tạo chủng loại hỏi mới bằng phương pháp dùng thuật sĩ hoặc tự thiết kế. Quá trình chính để sinh sản một chủng loại hỏi bao gồm:

+ Chọn dữ liệu nguồn (các bảng và mẫu mã hỏi khác) mang lại mẫu hỏi;

+ Chọn các trường từ dữ liệu nguồn để đưa vào mẫu mã hỏi;

+ Khai báo các điều kiện để lọc các bạn dạng ghi phải đưa vào mẫu mã hỏi;

+ Chọn các trường dùng làm sắp xếp các phiên bản ghi trong mẫu hỏi;

+ Tạo các trường tính toán từ các trường đang có;

+ Đặt điều kiện gộp nhóm.

• lưu ý: Không tuyệt nhất thiết phải thực hiện tất cả các bước này.

• bao gồm hai chế độ thường dùng để làm việc với chủng loại hỏi: cơ chế thiết kế và cơ chế trang dữ liệu.

• Trong chính sách thiết kế, ta hoàn toàn có thể thiết kế bắt đầu hoặc xem giỏi sửa đổi xây cất cũ của mẫu hỏi.

• Để kiến tạo mẫu hỏi mới, triển khai một trong hai bí quyết sau:

+ bí quyết 1: Nháy đúp vào Create query by using wizard.

+ bí quyết 2: Nháy đúp vào Create query in design view.

*

• Để xem tốt sửa đổi xây cất mẫu hỏi, thực hiện:

+ chọn mẫu hỏi bắt buộc xem hoặc sửa.

+ 2. Nháy nút

*
.

• văn bản của từng hàng có có:

+ Field: Khai báo tên những trường được chọn. Đó là những trường sẽ xuất hiện trong mẫu mã hỏi hoặc những trường dùng để làm lọc, sắp xếp, khám nghiệm giá trị...

Xem thêm: Các Mẫu Khung Viền Đẹp Trong Word, Mẫu Khung Viền Bìa Giáo Án, Báo Cáo, Luận Văn

+ Table: tên bảng đựng trường tương ứng.

+ Sort: xác minh (các) trường bắt buộc sắp xếp.

+ Show: xác định (các) trường lộ diện trong mẫu mã hỏi.

+ Criteria: tế bào tả đk để lựa chọn các bản ghi chuyển vào mẫu hỏi. Các điều kiện được viết bên dưới dạng biểu thức lôgic.

*

3. Lấy ví dụ áp dụng

• khai thác CSDL ″Quản lý học sinh″, sinh sản mẫu hỏi cho biết danh sách học viên có điểm trung bình các môn trên từ 6.5 trở lên

+ 1. Nháy vào Create query in kiến thiết View.

+ 2. Lựa chọn bảng HOC_SINH làm cho dữ liệu

+ 3. Nháy tất cả các trường gửi vào mẫu hỏi

+ 4. Trong lưới QBE, cái Criterial, tại những cột Toan, Li, Hoa, Van, Tin gõ: >=6.5

+ 5. Nháy nút

*
để thực hiện và kết thúc.

Phần 2: 10 thắc mắc trắc nghiệm Tin học 12 bài 8: tróc nã vấn dữ liệu

Câu 1:“ /” là phép toán trực thuộc nhóm:

A. Phép toán so sánh

B. Phép toán số học

C. Phép toán logic

D. Ko thuộc các nhóm trên

Trả lời:Phép toán số học tập được thực hiện để tế bào tả các phép tính toán. Ví dụ: +, -, *, /.

Đáp án:B

Câu 2:Phát biểu làm sao sai trong các phát biểu sau khi nói về chủng loại hỏi?

A. Biểu thức số học tập được thực hiện để mô tả những trường tính toán

B. Biểu thức ngắn gọn xúc tích được sử dụng khi tùy chỉnh bộ lọc đến bảng, tùy chỉnh thiết lập điều kiện lọc để chế tác mẫu hỏi

C. Hằng văn phiên bản được viết vào cặp dấu nháy đơn

D. Hàm gộp team là những hàm như: SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT

Trả lời:Hằng văn bạn dạng được viết vào cặp lốt nháy kép.

Đáp án:C

Câu 3:Trong lưới QBE của cửa sổ mẫu hỏi (mẫu hỏi ở chế độ thiết kế) thì sản phẩm Criteria có ý nghĩa sâu sắc gì?

A. Mô tả điều kiện để lựa chọn các bạn dạng ghi gửi vào mẫu mã hỏi

B. Xác định các trường mở ra trong mẫu hỏi

C. Khẳng định các trường phải sắp xếp

D. Khai báo tên các trường được chọn

Trả lời:Trong lưới QBE của cửa sổ mẫu hỏi (mẫu hỏi ở chính sách thiết kế) thì hàng Criteria có ý nghĩa là mô tả điều kiện để lựa chọn các phiên bản ghi đưa vào mẫu hỏi. Những điều kiện được viết bên dưới dạng biểu thức logic.

Đáp án:A

Câu 4:Bảng DIEM có các trường MOT_TIET, HOC_KY. Để tìm những học viên có điểm một ngày tiết trên 7 và điểm thi học kỳ trên 5 , trong dòng Criteria của trường MOT_TIET, HOC_KY, biểu thức đk nào sau đấy là đúng:

A. MOT_TIET > 7 và HOC_KY >5

B. > 7 and >5

C. > 7 OR >5

D. > "7" & >"5"

Trả lời:Toán hạng trong những biểu thức hoàn toàn có thể là:

+ Hằng văn bản được viết vào cặp vệt nháy kép ví dụ: “Nam”

+ Hàm gộp team là các hàm như: SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT

+ Hằng số, ví dụ: 0.1; 1000,…

+ tên trường ( nhập vai trò các biến) được ghi trong vệt ngoặc vuông. Ví dụ: điểm một máu trên 7 cùng điểm thi học kỳ trên 5 , trong chiếc Criteria của trường MOT_TIET, HOC_KY, biểu thức điều kiện là > 7 & > 5

Đáp án:B

Câu 5:Bảng DIEM có những trường MOT_TIET, HOC_KY. Trong mẫu hỏi, biểu thức số học tập để chế tạo ra trường bắt đầu TRUNG_BINH, lệnh làm sao sau đó là đúng:

A. TRUNG_BINH:(2* + 3*)/5

B. TRUNG_BINH:(2* MOT_TIET + 3*HOC_KY)/5

C. TRUNG_BINH:(2* + 3*):5

D. TRUNG_BINH=(2* + 3*)/5

Trả lời:. Biểu thức số học tập được thực hiện để mô tả những trường giám sát trong mẫu hỏi với được sử dụng dấu hai chấm.

Đáp án:A

Câu 6:Truy vấn dữ liệu có nghĩa là:

A. In dữ liệu

B. Cập nhật dữ liệu

C. Tra cứu kiếm cùng hiển thị dữ liệu

D. Xóa những dữ liệu không đề xuất đến nữa

Trả lời:Truy vấn dữ liệu tức là tìm kiếm và hiển thị dữ liệu. Nếu câu hỏi chỉ tương quan tới một bảng dùng phương thức tìm kiếm cùng lọc hoàn toàn có thể tìm câu trả lời. Mà lại với câu hỏi phưc tạp, tương quan tới những bảng thì nên sử dụng mẫu hỏi.

Đáp án:C

Câu 7:Nếu những việc phức tạp, liên quan tới các bảng, ta sử dụng:

A. Mẫu hỏi B. Bảng C. Báo cáo D. Biểu mẫu

Trả lời:Nếu việc chỉ liên quan tới một bảng dùng phương pháp tìm kiếm và lọc hoàn toàn có thể tìm câu trả lời. Nhưng với thắc mắc phức tạp, tương quan tới những bảng thì nên sử dụng mẫu mã hỏi.

Đáp án:A

Câu 8:Để hiển thị một số phiên bản ghi nào kia trong cửa hàng dữ liệu, thống kê lại dữ liệu, ta dùng:

A. Chủng loại hỏi B. Thắc mắc C. Liệt kê D. Trả lời

Trả lời:Mẫu hỏi thường được sử dụng để bố trí các bạn dạng ghi, chọn các trường để hiển thị, tiến hành tính toán, lựa chọn các bản ghi thỏa mãn nhu cầu điều kiện đến trước, tổng hợp với hiển thị thông tin từ không ít bảng hoặc chủng loại hỏi khác.

Đáp án:A

Câu 9:Các cơ chế làm bài toán với mẫu hỏi là:

A. Mẫu mã hỏi

B. Mẫu mã hỏi cùng thiết kế

C. Trang dữ liệu và thiết kế

D. Trang dữ liệu và mẫu mã hỏi

Trả lời:Có hai chính sách thường dùng để triển khai việc với mẫu mã hỏi: chính sách thiết kế và chính sách trang dữ liệu. Trong chính sách thiết kế, ta rất có thể thiết kế bắt đầu hoặc xem hay sửa đổi xây cất cũ của mẫu hỏi.

Đáp án:C

Câu 10:Kết quả tiến hành mẫu hỏi hoàn toàn có thể tham gia vào câu hỏi tạo ra:

A. Bảng, biểu mẫu, chủng loại hỏi giỏi báo cáo

B. Bảng, biểu chủng loại khác, mẫu hỏi khác hay những trang khác

C. Bảng, biểu mẫu, chủng loại hỏi khác giỏi báo cáo

D.Bảng, biểu mẫu, mẫu mã hỏi khác

Trả lời:Kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo thành bảng, biểu mẫu, mẫu mã hỏi khác tốt báo cáo.