Bài ca may áo

-

Bài Ca May ÁoChiến sĩ ta dầm mưa dãi nắng mưa rét run người nắng xẩm màu da tấm vải ta làm ra mảnh áo là chiến sĩ quyết tâm diệt thù Anh hăng hái ngoài nơi tiền tuyến Em hứa quyết tâm nguyền hiến sức mình Ớ nhanh tay lên nào anh chị em ơi Ớ nhanh tay lên nào anh chị em ơi Máy máy nhanh rừng xanh vọng tiếng Chí căm thù ta biến thành tơ Tiếng súng xa hòa theo nhịp máy hòa tiếng máy chúng ta diệt thù ta may áo này sao cho kỹ cho chiến sĩ ta vừa ý đẹp lòng Ớ nhanh tay lên nào anh chị em ơi Ớ nhanh tay lên nào anh chị em ơi Áo may xong mùa đông đã đến Gửi chút tình thương mến về anh Áo xếp ngăn chờ anh giải phóng lòng vui sướng sướng vui dạt dào Hôm nay áo nằm trong tay ta mai áo sẽ ra ngoài chốn chiến trường Ớ nhanh tay lên nào anh chị em ơi Ớ nhanh tay lên nào anh chị em ơi


Bạn đang xem: Bài ca may áo

Bài Ca May ÁoChiến sĩ ta dầm mưa dãi nắng mưa rét run người nắng xẩm màu da tấm vải ta làm ra mảnh áo là chiến sĩ quyết tâm diệt thù Anh hăng hái ngoài nơi tiền tuyến Em hứa quyết tâm nguyền hiến sức mình Ớ nhanh tay lên nào anh chị em ơi Ớ nhanh tay lên nào anh chị em ơi Máy máy nhanh rừng xanh vọng tiếng Chí căm thù ta biến thành tơ Tiếng súng xa hòa theo nhịp máy hòa tiếng máy chúng ta diệt thù ta may áo này sao cho kỹ cho chiến sĩ ta vừa ý đẹp lòng Ớ nhanh tay lên nào anh chị em ơi Ớ nhanh tay lên nào anh chị em ơi Áo may xong mùa đông đã đến Gửi chút tình thương mến về anh Áo xếp ngăn chờ anh giải phóng lòng vui sướng sướng vui dạt dào Hôm nay áo nằm trong tay ta mai áo sẽ ra ngoài chốn chiến trường Ớ nhanh tay lên nào anh chị em ơi Ớ nhanh tay lên nào anh chị em ơi


*Cô Gái Mở Đường

Thanh Thúy

*
380.450


http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20120119/5237249e72fc0f2d19131075f5a98a15b5c76964.jpg

Xem thêm: Cvv Trên Thẻ Visa Là Gì ? Để Lộ Số Cvv/Cvc Có Nguy Hiểm Không?

Tiếng Đàn Ta Lư

Thanh Thúy

*
333.115


http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20120119/5237249e72fc0f2d19131075f5a98a15b5c76964.jpg
http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20120119/4aKjQj2UWxOWwzAlHgSx5ec34b8d9b328.jpg
http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20120119/jzj4zzZYPCMUv5mo65DT622ffbf3a9da5.jpg
http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20120119/bVflqEsqeZ6J0WjjKc3G6115d9e63d55f.jpg
http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20160708/Dl3P6KXgALGt9Qyp5GGb599ac72f45363.jpg
http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20120119/3a61d84cb4ef2c781de352790e6d77bd205de0d2.jpg