bên dưới tòa sen vàng con quỳ lạy người tình Tát quan ÂmNgười đã cho con ý thức yêu thân cuộc đờiQuan Âm người thương Tát hiệu Viên ThôngMười nhị nguyện to rộng mênh môngCứu góp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời.Quan Âm! Trái tim sáng ngời, cứu fan hoạn nạn qua cơn cạnh tranh khăn!Quan Âm!Tay cầm bình nước Cam LồTay cố nhành liễu thân quà rưới khắp gắng gianTốt tươi nóng sốt mười phương thanh nhàn.Dưới tòa sen vàng, mùi hương trầm tỏa ngát nhân gian.Lạy Phật quan liêu Âm dìu bé qua bến mê đời.Cho bé được sinh sống đời an vui.Cho nhỏ được sống đời xinh tươi.Quan Âm cứu vớt khổ, quan lại Âm cứu vãn nạn đời bé rạng ngời.

Bạn đang xem: Hợp âm lạy phật quan âm


Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Top 5 Điện Thoại 5G Giá Rẻ Nhất Việt Nam, Mua Bán Điện Thoại 5G Cũ Giá Rẻ

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.