Que toi

-

Quê tôi sớm tinh sương tiếng con kê gọi, thân phụ vác cuốc ra đồngAi đem nắng đong đầy song vai, cháy hầu hết giọt mồ hôi..Quê tôi tất cả cánh diều vi vu, xa xa luỹ tre làngTrưa trưa dưới mái đình rêu phong, là bóng đuối ngày thơQuê tôi gồm cánh đồng bao la, thơm hương lúa lên đòngLiêu xiêu lòng mái tranh nghèo solo xơ, về bên nhé tuổi thơ tôi..Quê tôi sớm tinh sương tiếng gà gọi, phụ thân vác cuốc ra đồngAi lấy nắng đong đầy song vai, cháy đa số giọt mồ hôi..Quê tôi với con người chân phương, ai xa níu chân vềQuê hương bước ra trường đoản cú câu thơ, đẹp nhất như lời bà bầu ru..


Bạn đang xem: Que toi

Quê tôi sớm tinh sương tiếng con gà gọi, thân phụ vác cuốc ra đồngAi rước nắng đong đầy song vai, cháy phần nhiều giọt mồ hôi..Quê tôi có cánh diều vi vu, xa xa luỹ tre làngTrưa trưa dưới mái đình rêu phong, là bóng đuối ngày thơQuê tôi tất cả cánh đồng bao la, thơm hương lúa lên đòngLiêu vẹo vọ mái tranh nghèo 1-1 xơ, trở về nhé tuổi thơ tôi..Quê tôi sớm tinh mơ tiếng gà gọi, cha vác cuốc ra đồngAi đem nắng đong đầy song vai, cháy phần lớn giọt mồ hôi..Quê tôi với con người chân phương, ai xa níu chân vềQuê hương bước ra từ bỏ câu thơ, rất đẹp như lời mẹ ru..


*xe cộ Đạp

M4U ft Thùy đưa ra

*
8.432.045


http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20120119/3K3q7pg5pzsYEmnVtXWG590be3bd2a94d.jpg

giữ lại Em Đi (Ver. 2)

Thùy chi

*
6.357.745


http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20120119/ahO0sm4JuUFdnao4ZBC65b0b8384547cd.jpg

Xem thêm: Hướng Dẫn 5 Cách Tính Sum Trong Excel Nhanh Nhất, Đơn Giản, Ai Cũng Làm Được

http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20180507/KomCVrcZgSllUskjyLpZ63ff05892df13.jpg
http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20230504/xz4W0izzMCOXYRf9JSyv6453698e29a4d.jpg
http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20211122/46S74M8uPxizWxri44WQ619b39bbc63a1.jpg
http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20150611/ENYKhrI5CPnyqZ0qNrD55f0d5050b0481.jpg
http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20140603/i5UcR3jSbXyzkleZj44Z603f552482e08.jpg
http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20160428/leZmuaOywVeRKFWh0phK60dd2971baf7e.jpg
http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20230329/zcAW3kMbxf9xmy1aWrih642b89bc67148.jpg
http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20230424/o10488j9kT0tgA9ofUdT644602e40c4ed.jpg