Cd bài nghe tiếng anh 8 thí điểm

-

You will hear four questions during the recording. Kiểm tra (✓) the correct answers.

Bạn đang xem: Cd bài nghe tiếng anh 8 thí điểm

(Em sẽ nghe 4 thắc mắc và khắc ghi (✓) vào câu vấn đáp đủng.)

a) What type of garbage can you put in the compost?

(Loại rác rến nào bạn cũng có thể bỏ vào phân ủ?)

A. all vegetable matter

(tất cả những chất thực vật)

B. meat or grain products

(thịt hoặc thành phầm ngũ cốc)

b) Where is the best place for a compost heap?

(Đâu là nơi tốt nhất có thể để giữ một gò phân ủ?)

A. a place that gets no sun

(một chỗ mà không có mặt trời)

B. a place that gets sun & shade

(một khu vực vừa có tia nắng mặt trời và vừa có bóng râm)

c) Should you water the compost?

(Bạn có nên tưới phân cơ học không?)

A. Yes (Có)

B. No (Không)

d) How long does it take before you can use the compost?

(Mất bao lâu thì chúng ta cũng có thể sử dụng phân hữu cơ?)

A. after it rains (sau khi trời mưa)

B. Six months (sáu tháng)


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Audio script:

a. What type of garbage can you put in the compost?

Today I’m going to lớn explain how to lớn start a compost heap. First of all, you must use only vegetable matter includes tea leaves, egg shells - but wash the shells first - và tissues. Don"t use any meat or grain products because this attracts rats.

b. Where is the best place for a compost heap?

Find a place in your garden that gets a few hours of sunlight each day. Use pick or shovels khổng lồ turn the compost regularly so it gets plenty of air.

c. Should you water the compost?

The compost also needs moisture, but it will get this from condensation. Cover the heap with a sheet of strong plastic if the weather is very wet.

d. How long does it take before you can use the compost?

Keep adding to the pile & after about six months, your compost will be ready khổng lồ use as fertilizer.

Xem thêm: Top 20 Bộ Phim Ngụy Hôn Nam Nữ Tập 1, 2, 3, 4, 5, Top 10 Phim Ngụy Hôn Nam Nữ

Dịch bài nghe:

a. Những các loại rác nào bạn cũng có thể làm phân hữu cơ?

Hôm ni tôi sẽ lý giải cách ban đầu làm một đống phân hữu cơ. Trước hết, chúng ta chỉ rất có thể sử dụng hóa học thực vật bao hàm lá trà, vỏ trứng - mà lại nhớ cọ vỏ trứng trước - và các mô. Ko sử dụng ngẫu nhiên sản phẩm giết hoặc ngũ ly nào vì vấn đề đó thu hút chuột.

b. Đâu là nơi rất tốt để giữ một đụn phân ủ?

Tìm một nơi trong khu vườn của người sử dụng mà có ánh nắng mặt trời một 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày. áp dụng xuc hoặc xẻng để đảo phân ủ liên tiếp để nó có rất nhiều không khí.

c. Các bạn có đề nghị tưới nước cho phân cơ học không?

Phân hữu cơ cũng cần được độ ẩm, nhưng mà nó vẫn lấy được vấn đề đó từ ngưng tụ. Đậy đống phân hữu cơ bằng một tấm vật liệu bằng nhựa cứng nếu như thời huyết rất độ ẩm ướt.

d. đề xuất mất bao lâu thì chúng ta mới có thể sử dụng phân hữu cơ?

Tiếp tục thêm vật liệu vào đống phân hữu cơ và sau khoảng tầm sáu tháng, phân cơ học của bạn sẽ sẵn sàng để áp dụng làm phân bón.