Bài tập đại từ phản thân

-
Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục Bài tập Ngữ pháp tiếng AnhBài tập Đại từ phản thân và từ hạn địnhMột số bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khácTài liệu tiếng Anh tham khảo
Bài tập Đại từ phản thân trong tiếng Anh
Trang trước
Trang sau

Bài tập Đại từ phản thân trong tiếng Anh

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Bạn đang xem: Bài tập đại từ phản thân

Trước khi làm Bài tập Đại từ phản thân trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Đại từ phản thân trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập Đại từ phản thân:

Bài 1: Complete the sentences using myself/yourself ... + the following verbs:

blame burn enjoy express hurt introduce put

1. Steve introduced himself to the other guests at the party.

2. Bill fell down some steps but fortunately he didn"t .....

3. It isn"t Sue"s fault.She really shouldn"t .....

4. Please try and understand how I feel ..... in my position

5. The children had a great time at the beach. They really .....

6. Be careful! That pan is very hot. Don"t .....

7. Sometimes I can"t say exactly what I mean. I wish I could ..... better.

Hiển thị đáp án

2. hurt himself

3. blame herself

4. put yourself

5. enjoyed themselves

6. burn yourself

7. express myself


Bài 2: Put in myself/yourself/ourselves ... or me/you/us ...

1. Julia had a great holiday. She enjoyed herself.

2. It"s not my fault. You can"t blame ....

3. What I did was really bad. I"m ashamed of ....

4. We"ve got a problem. I hope you can help ....

5. "Can I take another biscuit?" "Of course, Help ..... !"

6. You must meet Sarah. I"ll introduce .... to her

7. Don"t worry about us. We can look after in ....

8. I gave them a key to our house so that they could let .... in.

9. I didn"t want anybody to see the letters so I burned .....

Hiển thị đáp án

Bài 3: Complete these sentences. Use myself/ yourself ... only where necessary. Use the following verbs:

concentrate defend dry feel meet relax shave wash

1. Martin decided to grow a beard because he was fed up with shaving.

Xem thêm: Xem Phim Chinh Phục Thiên Tài Tap Cuoi, Phim Chinh Phục Thiên Tài Vietsub + Thuyết Minh

2. I wasn"t very well yesterday, but I .... much better to day.

3. I climbed out of the swimming pool and .... with a towel.

4. I tried to study, but I couldn"t ....

5. If somebody attacks you, you need to be able to ....

6. I"m going out with Chris this evening. We"re .... at 7.30.

7. You"re always rushing around. Why don"t you sit down and ....

8. There was no water, so we couldn"t ....

Hiển thị đáp án

Bài 4: Complete the sentences with –selves or each other.

1. How long have you and Bill known each other?

2. If people work too hard, they can make .... ill.

3. I need you and you need me. We need ....

4. In Britian friends often give .... present at Christmas.

5. Some people are very selfish. They only think of ....

6. Tracy and I don"t see .... very often these days.

7. We couldn"t get back into the house. We had locked .... out.

8. They"ve had an argument. They"re not speaking to .... at the moment.

9. We"d never met before so we introduced .... to ....

Hiển thị đáp án

2. themselves

3. each other

4. each other

5. themselves

6. each other

7. ourselves

8. each other

9. introduced ourselves to each other


Bài 5: Complete the answers to the questions using myself/yourself/itself ...

1. Who repaired the bike for you?

Nobody. I repaired it myself.

2. Who cuts Brian"s hair for him?

Nobody. He cuts .......................

3. Do you want me to post that letter for you?

No, I"ll ..............................

4. Who told you that Linda was going away?

Linda .................................

5. Can you phone John for me?

Why can"t you .........................

Hiển thị đáp án

2. He cuts it himself

3. No, I"ll post/do it myself

4. Linda told me herself/ Linda herself told me/ Linda did herself

5. Why can"t you phone him yourself?/ .... do it yourself?


Đã có app worldlinks.edu.vn trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

*

*

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/worldlinks.edu.vnteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.worldlinks.edu.vn để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.