Bài tập thì hiện tại đơn nâng cao

-

Sau khi nắm vững phần ngữ pháp thì bây giờ đơn, ở nội dung bài viết này worldlinks.edu.vn sẽ giúp bạn tham khảo một số trong những dạng bài tập lúc này đơn trường đoản cú cơ bản đến nâng cấp và giúp bạn cũng có thể nắm rõ thì này trước lúc học sang những điểm ngữ pháp giờ anh khác.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại đơn nâng cao


Bài tập trắc nghiệm online thì hiện tại đơn

Bạn đã nắm rõ kiến thức giờ Anh phần hiện tại đơn thì hoàn toàn có thể test trình độ bằng cách làm các đề online ngay bên dưới đây. Từng đề online sẽ giúp bạn khối hệ thống lại toàn cục kiến thức cũng giống như giúp bạn hiểu rõ bạn sai ở đâu. Trường vừa lòng nếu bạn chưa xuất hiện kết quả tốt hoàn toàn có thể tham khảo phần bí quyết và những bài tập trường đoản cú luận từ cơ bản đến nâng cấp ngay bên dưới.

#1. Phần nhấn biết

Để làm được 10 câu hỏi dưới đây, các bạn cần một vài điểm kiến thức sau:

– biệt lập được những ngôi của chủ ngữ

– Thì lúc này đơn vào câu điều kiện

– kết cấu kết thích hợp giữa thì bây giờ đơn và thì tương lai 1-1 trong mệnh đề thời gian

– dấu hiệu nhận ra của thì bây giờ đơn

– Thì bây giờ đơn với thì tương lai trả thành


Câu 1/10
Câu 1. How many languages……… John speak?

a). do


b). does


c). did


d). will


Giải thích: John là chủ ngữ ngôi trang bị 3 số ít. Trong thắc mắc mượn trợ hễ từ does.
Câu 2/10
Câu 2. Oil………… if you pour it on water.

a). floated


b). floats


c). will be floated


d). float


Giải thích: Đây là câu đk loại 0 diễn đạt một sự thật hiển nhiên ở cả hai vế dùng bây giờ đơn. Oil là ngôi sản phẩm công nghệ 3 số ít nên động trường đoản cú phải gồm s sinh hoạt đằng sau.
Câu 3/10
Câu 3. He will take the dog out for a walk as soon as he ……… dinner.

a). finish


b). finishes


c). will finish


d). shall have finished


Giải thích: kết cấu kết hòa hợp giữa thì tương lai đối kháng và lúc này đơn vào mệnh đề thời gian. Vế trước when phân chia thì tương lai đơn và vế sau phân tách thì bây giờ đơn.
Câu 4/10
Câu 4. The earth ……………on the sun for its heat và light.

a). is depend


b). depending


c). has depend


d). depends


Giải thích: Dịch: Trái đất phụ thuộc vào nhiệt độ và ánh sáng của phương diện trời. Diễn đạt một sự thật hiển nhiên cần chi thì lúc này đơn.
Câu 5/10
Câu 5. They will have gone trang chủ before you……….. To lớn meet them.

a). came


b). come


c). will come


d). are coming


Giải thích: sử dụng công thức với từ ‘before’. Tương lai xong xuôi + before + thì hiện tại đơn. Vày chủ ngữ là ‘you’ nên ‘come’ sẽ phân chia Vo.
Câu 6/10
Câu 6. The concert…………. At 7:15.

a). starts


b). is starting


c). has started


d). is going to start


Giải thích: Câu diễn tả một hành động ra mắt theo lịch trình độc nhất định bao gồm trong thời gian biểu. Danh tự ‘concert’ ở đây là số ít rượu cồn từ ‘start’ thêm ‘s’ vào sau.
Câu 7/10
Câu 7. Sara says she’s 17 but I………. Her.

a). don’t believe


b). didn’t believe


c). won’t believe


d). wouldn’t believe


Giải thích: Vế trước phân tách thì hiện tại đơn đề nghị vế sau phân tách thì lúc này đơn. Chủ ngữ ‘I’ đi cùng với trợ hễ từ ‘do’, lấp định là ‘don’t’.
Câu 8/10
Câu 8. Sir Thompson always……funny stories after dinner.

a). said


b). has said


c). says


d). tells


Giải thích: có trạng từ ‘always’ nên cả 2 động từ bỏ đều đưa ra thì hiện tại đơn, vì thế loại A với B. Phương diện khác, ‘say’ không đi được cùng với ‘story’ còn ‘tell’ thì được nên bọn họ chọn câu trả lời d.
Câu 9/10
Câu 9. John………. Tennis once or twice a week.

a). usually play


b). is usually playing


c). usually plays


d). have usually played


Giải thích: vào câu tất cả ‘once or twice a week’ và trong những đáp án đều phải có ‘usally’ cần chi thì lúc này đơn, do đó loại lời giải a và b. Trạng từ bỏ chỉ gia tốc ‘usally’ đứng trước hễ từ thường cùng sau cồn từ ‘tobe’ nên chọn lựa đáp án c.
Câu 10/10
Câu 10. What time……… the next train leave?

a). does


b). will


c). shall


d). would


Giải thích: Chuyến tàu là vận động theo thời hạn biểu. Tuy vậy trong câu có từ ‘next’ mà lại vẫn phân tách thì hiện tại đơn. Chủ từ ‘the next train’ là ngôi lắp thêm 3 số ít phải trong câu hỏi mượn trợ động từ ‘does’.
Kết quả:

Kiểm tra hiệu quả Làm lại


#2. Phần vận dụng

#3. Phần vận dụng cao

*
*
Làm càng nhiều bài tập thì lúc này đơn là cách thuận tiện nhất giúp bạn nhớ công thức.

Nhắc lại cách làm thì hiện tại đơn

Trước khi đi vào những dạng bài tập thì bạn phải nắm vững cấu trúc, dấu hiệu nhận ra và sự biệt lập với những điểm ngữ pháp không giống để quy trình làm bài tập đạt tác dụng tốt nhất.

1/ cấu trúc với hễ từ thường

Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để nói về những điều nói chung, đông đảo điều luôn luôn đúng và rất nhiều thói quen. Điều đó không quan trọng đặc biệt là hành động đang xẩy ra tại thời khắc nói.

Thể khẳng định: Present simple (Positive)

I/ You/ We/ They + Verb

Ex: We go to the theatre every Saturday.

(Chúng tôi đi coi phim mỗi đồ vật 7 hàng tuần)

Ex: They speak English very well.

(Họ nói giờ anh vô cùng tốt)

Ex: I love lớn cook at the weekend.

(Tôi thích câu hỏi nấu lấn vào cuối tuần)

He/ She/ It + Verb (s/es)

Ex: She speaks English.

(Cô ấy nói giờ anh)

Ex: He smokes cigarettes.

(Ông ta hút thuốc)

Ex: The ngân hàng closes at 5 o’clock.

Thể bao phủ định (Simple present negative)

– Subject + Don’t/ Doesn’t + Infinitive Verb

Ex: You don’t live in that house.

(Bạn không sống trong nơi ở đó)

Ex: We don’t want to stay in that house.

Chúng tôi không thích ở trong nơi ở đó)

Ex: He doesn’t think it’s a good idea.

(Anh ấy không nghĩ là nó là một trong ý loài kiến hay)

Ex: Maria doesn’t write khổng lồ me very often.

(Maria ko viết thư nhiều cho tôi)

Ex: The Government doesn’t wants to cut taxes.

(Chính phủ không muốn cắt giảm thuế)

Câu hỏi (Present simple question)

– Question Word + Do/ Does + Subject + Infinitive Verb

Ex: Where vày you live?

(Bạn sống sống đâu?)

Ex: What time does your brother arrive home?

(Mấy giờ anh trai của người sử dụng về mang đến nhà?)

Ex: Do we leave now or at Seven o’clock?

(Chúng ta đi hiện thời hay là 7h00 mới đi?)

Ex: Does your brother work in the city?

(Anh trai của chúng ta làm việc ở thành phố à?)

Ex: How often does your sister have a holiday?

(Chị gái của người tiêu dùng có nghỉ ngơi phép tiếp tục không?)

Ex: Why does the fridge make that strange noise?

(Tại sao chiếc tủ rét lại phân phát ra tiếng cồn lạ vậy?)

Câu nghi ngại (Short question)

Ex:

A: Does Tom live in a big apartment?

(Tom có ở trong một căn hộ lớn phải không?)

B: Yes, He does. NOT Yes, she lives.

(Vâng, Anh ấy sinh sống đó)

A: vị your parents like going on summer vacations?

(Bố chị em của bạn cũng muốn đi tiệc tùng, lễ hội mùa hè không)

B: No, they don’t.

(Không, họ không muốn)

2/ cấu trúc thì bây giờ đơn với đụng từ tobe

Động từ to be là rượu cồn từ đặc biệt quan trọng nhất trong ngữ điệu tiếng Anh. Nó khó áp dụng vì nó là một động trường đoản cú bất luật lệ ở phần lớn các dạng của nó. Ở thì bây giờ đơn, to lớn be được phân chia như sau:

– Dạng khẳng định
Đại từĐộng từ tobeViết tắt
Iam‘m
youare‘re
he/she/itis‘s
weare‘re
youare‘re
theyare‘re
– Dạng ngờ vực & câu hỏi
Động từ tobeChủ ngữ đi kèm
AmI?
Areyou?
Ishe/she/it?
Arewe?
Arethey?
– Dạng che định
Đại từĐộng từ bỏ tobeViết tắt
Iam not‘m not
youare notaren’t
he/she/itis notisn’t
weare notaren’t
youare notaren’t
theyare notaren’t

Ex:

– Is Brad Pitt French?

No, he isn’t. He‘s American.

What about Angelina Joli? Is she American, too?

Yes, she is. She is American.

– Are brad Pitt and Angelina Joli French?

No, They aren’t. They are American.

Bài tập thì lúc này đơn nấc độ nhấn biết

#1. Change the verb into the correct size (Thay đổi hễ từ thành dạng đúng)

Đề bài

1. I usually (go) lớn school.

(Tôi luôn luôn đi học)

2. They (visit) him often.

(Họ thăm anh ấy)

3. You (play) volleyball once a week.

(Bạn chơi bóng chuyền một tuần một lần)

4. Tom (work) every day.

(Tom làm việc mỗi ngày)

5. She always (tell) us funny stories.

(Cô ấy luôn kể những mẩu chuyện vui)

6. He never (help) me

(Anh ấy không khi nào giúp đỡ tôi)

7. Jack & Tom (swim) twice a week.

(Jack cùng Tom tập bơi hai lần một tuần

8. In Beer club people usually (dance) a lot.

(Trong Club này, mọi bạn đều nhảy vô cùng nhiều)

9. Maria (take care) of her brother.

(Maria cân nhắc anh trai của cô ấy ấy)

10. John rarely (leave) the country.

(John hi hữu khi bong khỏi thành phố)

11. We (live) in the countryside most of the year.

(Chúng tôi sống ngơi nghỉ vùng quê này cả năm)

12. Luie (travel) to thủ đô new york every Saturday.

(Luie đi đến thủ đô new york mỗi trang bị bảy)

13. I (bake) cookies twice a week.

(Tôi nướng bánh hai lần một tuần)

14. He always (teach) me new things.

(Anh ấy luôn luôn dạy tôi gần như điều mới

15. He (help) the kids of the neighborhood.

(Ông ấy giúp hồ hết đứa trẻ hàng xóm)

Đáp án

1. Go

2. Visit

3. Play

4. Works

5. Tell

6. Helps

7. Swim

8. Dance

9. Takes care

10. Leaves

11. Live

12. Travels

13. Bake

14. Teaches

15. Helps

#2. Fill in the correct form of the verb “live” for the following sentences (Điền dạng đúng của rượu cồn từ “live” cho các câu dưới đây)

Đề bài

1. I  in Australia.

2. You  in Mexico.

3. He   in Brazil.

Xem thêm: Lo Âu, Sợ Hãi, Mất Ngủ Kéo Dài Vì Suy Nhược Thần Kinh, Vợ Chồng Anh Phong Vỡ Òa Hạnh Phúc Nhờ Tìm Được Giải Pháp!

4. She   in Italia.

5. It   in Africa.

6. We   in England.

7. You   in Turkey.

8. They   in Spain.

Đáp án

1. Live

2. Live

3. Lives

4. Lives

5. Lives

6. Live

7. Live

8. Live

#3. Fill in the blanks with the correct word khung of “Play” (Điền vào nơi trống dạng từ đúng của “Play”)

Đề bài

1. I (play) football.

2. You (play) tennis.

3. He (play) clip games.

4. She (play) rugby

5. It (play) golf.

6. We (play) guitar

7. You (play) the Piano

8. They (play) the basketball

Đáp án

1. Play

2. Play

3. Plays

4. Plays

5. Plays

6. Play

7. Play

8. Play

#4. Form of Affirmative Sentences (Chọn đúng dạng rượu cồn từ trong những câu sau):

Đề bài

1. We sometimes (read/ reads) books.

(Chúng tôi thỉnh thoảng gọi sách)

2. Jack (go/ goes) khổng lồ the disco

(Jack đi cho vũ trường)

3. It often (rain/ rains) on Saturdays

(Trời thường xuyên mưa vào lắp thêm 7)

4. Tom & his sister (wash/ washes) the family car.

(Tom và chị gái của anh ý ấy cọ xe gia đình)

5. I always (hurry/ hurries) khổng lồ the bus stop.

(Tôi luôn luôn luôn vội vàng vàng đến trạm dừng xe bus).

6. I (to like) lemonade very much.

(Tôi thích nước chanh khôn cùng nhiều)

7. The girls often (to listen) to lớn pop music.

(Những cô gái thường nghe nhạc pop)

8. Tom never (to wear) jeans.

(Tom không lúc nào mặc vật jean)

9. John (to teach) Spanish và English.

(Ông John dạy dỗ tiếng Tây Ban Nha với Tiếng Anh)

10. You (to do) your homework after school.

(Bạn làm bài bác tập về đơn vị sau khi đi học về)

11. They (to have) a nice garden.

(Họ tất cả một căn vườn tuyệt đẹp)

12. She (to be) seven years old.

(Cô ấy bảy tuổi)

13. Sam (to have) a dog và two cats.

(Sam gồm một nhỏ chó với hai nhỏ mèo)

14. I (to be) from Viet Nam.

(Tôi tới từ Việt Nam).

15. They (to be) phái nam ‘s parents.

(Họ là bố mẹ của Nam)

Đáp án

1. Read

2. Goes

3. Rains

4. Wash

5. Hurry

6. Like

7. Listen

8. Wears

9. Teaches

10. Do

11. Have

12. Is

13. Has

14. Am

15. Are

#5. Make negative sentences (Viết lại câu lấp định)

Đề bài

1. My mother makes breakfast.

(Mẹ của tớ làm bữa tiệc sáng)

2. We are eleven. →

(Chúng ta được 7 tuổi rồi đấy)

3. He writes a letter. →

(Anh ấy viết một lá thư)

4. I speak English. →

(Tôi nói giờ anh)

5. Tom phones his mother on Sundays. →

(Tom gọi điện cho người mẹ anh ấy vào chủ nhật)

Đáp án

1. My mother makes breakfast. → My mother doesn’t make breakfast.

2. We are eleven. → We aren’t eleven.

3. He writes a letter. → He doesn’t write a letter.

4. I speak English. → I don’t speak English.

5. Tom phones his mother on Sundays. → Tom doesn’t phone his mother on Sundays.

#6. Make questions (Viết lại các câu tiếp sau đây thành câu hỏi)

Đề bài

1. You / khổng lồ speak / Vietnamese →

2. When / she / to go / trang chủ →

3. They / to lớn clean / the rest room →

4. Where / He / lớn ride / her bike →

5. Sunny / to lớn work / in the supermarket →

Đáp án

1. You / to speak / Vietnamese → vì chưng you speak Vietnamese?

2. When / she / to go / home → When does she go home?

3. They / to lớn clean / the rest room → bởi vì they clean the rest room?

4. Where / He / lớn ride / her xe đạp → Where does He ride her bike?

5. Sunny / to work / in the supermarket → Does Sunny work in the supermarket?

Bài tập thì bây giờ đơn cường độ vận dụng

#1. Put the verb into the correct form (Điền cồn từ theo đúng dạng của nó)Đề bài

1. I (to listen) to lớn music every day.

(Tôi nghe nhạc từng ngày)

2. Tom (to collect) stamps.

(Tom sưu tầm các cái tem)

3. They (to wash) the dishes once a day.

(Họ rửa những chiếc đĩa một ngày một lần)

4. My father always (to make) breakfast.

(Cha của tôi luôn luôn làm bữa tiệc sáng)

5. Tommy usually (to meet) Jack at the tennis club.

(Tommy luôn luôn gặp Jack vào câu lạc bộ quần vợt)

Đáp án

1. I listen to music every day.

2. Tom collects stamps.

3. They wash the dishes once a day.

4. My father always makes breakfast.

5. Tommy usually meets Jack at the tennis club.

#2. Put the verb into the correct khung (Điền cồn từ theo như đúng dạng của nó)

Đề bài

1. Long often (to teach) the dog new tricks.

(Ông Long thường dạy những bé chó phần lớn thủ thuật)

2. We always (to throw) their litter in the bin.

(Chúng tôi luôn luôn luôn ném rác của họ vào thùng rác)

3. The soccer referee usually (to stop) the trò chơi after 90 minutes.

(Trọng tài trơn đá luôn cho hoàn thành trận đấu sau 90 phút)

4. Everybody (to hurry) to xuất hiện their presents.

(Tất cả mọi fan đều gấp mở những món quà của mình ra)

5. My oto can (to do) 170 km/h.

(Chiếc xe cộ của tôi rất có thể chạy với gia tốc 170 Km/h)

Đáp án

1. Teaches

2. Throw

3. Stops

4. Hurry

5. Does

#3. Rewrite the sentences in the short khung (Viết lại số đông câu sau thành dạng rút gọn)

Đề bài

1. He has got a nice mobile. →

2. They don’t use a computer. →

3. Tom does not swim in the lake. →

4. They are from Nui Thanh, quang quẻ Nam. →

5. This isn’t her cup of tea. →

Đáp án

1. He has got a nice mobile. → He’s got a nice mobile.

2. They don’t use a computer. → They bởi vì not use a computer.

3. Tom does not swim in the lake. → Tom doesn’t swim in the lake.

4. They are from Nui Thanh, quang đãng Nam. → They’re from Nui Thanh, quang quẻ Nam.

5. This isn’t her cup of tea. → This is not her cup of tea.

#4. Make negative sentences (Chuyển đổi đa số câu sau thành câu lấp định)

Đề bài

1. We go to lớn the supermarket. →

2. Tam does his homework in the kitchen. →

3. Lan takes photos. →

4. I learn English words. →

5. She has two older sisters. →

Đáp án

1. We go to the supermarket. → We don’t go to lớn the supermarket.

2. Tam does his homework in the kitchen. → Tam doesn’t vì his homework in the kitchen.

3. Lan takes photos. → Lan doesn’t take photos.

4. I learn English words. → I don’t learn English words.

5. She has two older sisters. → She doesn’t have two older sisters.

#5. Make questions (Viết lại đông đảo câu tiếp sau đây thành câu hỏi)

Đề bài

1. Tommy goes to school from Monday to lớn Saturday. →

2. My dog has a cage in the garden. →

3. The children lượt thích dogs because they are nice. →

4. Jimmy is never late. →

5. Tommy’s new Phone costs 1000 USD. →

Đáp án

1. Tommy goes khổng lồ school from Monday to lớn Saturday. → When does Tom go lớn school?

2. My dog has a cage in the garden. → What does your dog have in the garden?

3. The children lượt thích dogs because they are nice. → Why do the children lượt thích dogs?

4. Jimmy is never late. → Who is never late?

5. Tommy’s new Phone costs 1000 USD. → How much does Tommy ‘s new Phone cost?

Tải xuống bài bác tập thì bây giờ đơn bao gồm đáp án PDF

Nếu các bạn cảm thấy những kiến thức và kỹ năng trên là không đủ thì bao gồm thể tham khảo thêm nhiều bài xích tập áp dụng khác ngay trong những tài liệu mà shop chúng tôi tổng hợp.

#1. Trọn bộ định hướng & bài bác tập thì hiện tại đơn

Thông tin tài liệu
Nguồn
Số trang32
Đáp án bỏ ra tiết

Mục lục tài liệu: