Bài tập về giao thoa sóng

-

60 bài xích tập trắc nghiệm Giao trét sóng bao gồm lời giải

Với 60 bài tập trắc nghiệm Giao bôi sóng có giải thuật Vật Lí lớp 12 tổng hòa hợp 60 bài xích tập trắc nghiệm có lời giải cụ thể sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài tập Giao bôi sóng từ kia đạt điểm trên cao trong bài bác thi môn thiết bị Lí lớp 12.

Bạn đang xem: Bài tập về giao thoa sóng

*

Câu 1.Điều kiện gồm giao sứt sóng là gì?

A. Bao gồm hai sóng hoạt động ngược chiều giao nhau.

B. Tất cả hai sóng cùng tần số và bao gồm độ lệch pha không đổi.

C. Bao gồm hai sóng cùng cách sóng giao nhau.

D. Tất cả hai sóng thuộc biên độ, cùng tốc độ giao nhau.

Lời giải:

Chọn B.

Xem đk giao bôi của sóng.

Câu 2.Thế như thế nào là 2 sóng kết hợp?

A. Nhị sóng hoạt động cùng chiều và cùng tốc độ.

B. Nhì sóng luôn đi kèm với nhau.

C. Nhị sóng gồm cùng tần số và gồm độ lệch pha không đổi theo thời gian.

D. Nhị sóng bao gồm cùng bước sóng và có độ lệch sóng biến thiên tuần hoàn.

Lời giải:

chọn C.

Xem điều kiện giao quẹt của sóng.

Câu 3.Có hiện tượng gì xảy ra khi một sóng khía cạnh nước chạm mặt một khe chắn hẹp tất cả kích thước nhỏ tuổi hơn cách sóng?

A. Sóng vẫn thường xuyên truyền trực tiếp qua khe.

B. Sóng chạm chán khe phản xạ trở lại.

C. Sóng truyền qua khe giống như một tâm phát sóng mới.

D. Sóng chạm mặt khe rồi dừng lại.

Lời giải:

chọn C.

Xem nhiễu xạ ánh sáng.

Câu 4.Hiện tượng giao thoa xảy ra khi có:

A. Nhị sóng vận động ngược chiều nhau.

B. Hai dao động cùng chiều, cùng pha gặp gỡ nhau.

C. Nhì sóng xuất phát điểm từ hai nguồn xấp xỉ cùng pha, thuộc biên độ gặp gỡ nhau.

D. Nhì sóng bắt đầu từ hai tâm dao động cùng pha, thuộc pha gặp mặt nhau.

Lời giải:

lựa chọn D.

Dựa vào đk giao thoa.

Câu 5.Phát biểu như thế nào sau đây là không đúng? hiện tượng kỳ lạ giao trét sóng chỉ xẩy ra khi nhì sóng được tạo thành từ hai trọng tâm sóng tất cả các điểm lưu ý sau:

A. Thuộc tần số, cùng pha.

B. Thuộc tần số, ngược pha.

C. Thuộc tần số, lệch pha nhau một góc ko đổi.

D. Cùng biên độ, cùng pha.

Lời giải:

chọn D.

Hiện tượng giao thoa sóng chỉ xảy ra khi hai sóng được tạo nên từ hai trung khu sóng gồm cùng tần số, thuộc pha hoặc lệch pha một góc ko đổi.

Câu 6.Phát biểu làm sao sau đó là đúng?

A. Hiện tượng lạ giao thoa sóng xảy ra khi tất cả hai sóng chuyển động ngược chiều nhau.

B. Hiện tượng giao trét sóng xảy ra khi gồm hai giao động cùng chiều, thuộc pha gặp nhau.

C. Hiện tượng kỳ lạ giao thoa sóng xẩy ra khi gồm hai sóng bắt nguồn từ hai nguồn giao động cùng pha, thuộc biên độ.

D. Hiện tượng lạ giao sứt sóng xẩy ra khi tất cả hai sóng bắt đầu từ hai tâm xấp xỉ cùng tần số, cùng pha.

Lời giải:

lựa chọn D.

Xem khuyên bảo và làm giống như câu 37.

Câu 7.Phát biểu làm sao sau đây là không đúng?

A. Khi xẩy ra hiện tượng giao quẹt sóng trên mặt hóa học lỏng, tồn tại các điểm xấp xỉ với biên độ cực đại.

B. Khi xẩy ra hiện tượng giao bôi sóng trên mặt chất lỏng, tồn tại các điểm không dao động.

C. Khi xẩy ra hiện tượng giao bôi sóng trên mặt chất lỏng, những điểm không xê dịch tạo thành những vân rất tiểu.

D. Khi xẩy ra hiện tượng giao thoa sóng bên trên mặt chất lỏng, các điểm xê dịch mạnh sản xuất thành những đường thẳng rất đại.

Lời giải:

chọn D.

Khi xảy ra hiện tượng giao trét sóng trên mặt hóa học lỏng, các điểm xấp xỉ mạnh chế tác thành một mặt đường thẳng rất đại, còn những đường cực to khác là những đường hypebol.

Câu 8.Trong hiện tượng giao trét sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực to liên tiếp nằm trê tuyến phố nối hai chổ chính giữa sóng bởi bao nhiêu?

A. Bởi hai lần bước sóng.B. Bởi một cách sóng.

C. Bởi một nửa cách sóng.D. Bằng 1 phần tư bước sóng.

Lời giải:

chọn C.

Lấy M với N nằm trên tuyến đường nối hai tâm sóng A, B; M ở trên cực to thứ k, N nằm trên cực to thứ (k + 1). Ta gồm AM – BM = kλ cùng AN – BN = (k + 1)λ

→ (AN – BN) – (AM – BM) = (k + 1)λ - kλ ⇒ (AN – AM) + (BM – BN) = λ ⇒ MN = λ/2.

Câu 9.Trong thí nghiệm tạo vân giao sứt sóng xung quanh nước, người ta cần sử dụng nguồn xấp xỉ có tần số 50Hz với đo được khoảng cách giữa hai vân tối liên tục nằm trê tuyến phố nối nhì tâm giao động là 2mm. Bước sóng của sóng xung quanh nước là bao nhiêu?

A. λ = 1mm. B. λ = 2mm.

C. λ = 4mm. D. λ = 8mm.

Lời giải:

Chọn C.

Khoảng bí quyết giữa 2 vân tối liên tục trên mặt đường nối 2 trọng tâm sóng là λ/2

Câu 10.Trong thí nghiệm chế tác vân giao sứt sóng trên mặt nước, fan ta dùng nguồn xấp xỉ có tần số 100Hz với đo được khoảng cách giữa nhị vân tối thường xuyên nằm trên phố nối hai tâm giao động là 4mm. Vận tốc sóng cùng bề mặt nước là bao nhiêu?

A. V = 0,2m/s.B. V = 0,4m/s.

C. V = 0,6m/s.D. V = 0,8m/s.

Lời giải:

chọn D.

Khoảng cách giữa nhì vân tối thường xuyên trên mặt đường nối hai trọng tâm sóng là λ/2, phương pháp tính gia tốc sóng v = λf.

Câu 11.Trong thể nghiệm giao trét sóng cùng bề mặt nước, nhì nguồn phối hợp A, B xấp xỉ với tần số 20Hz, tại một điểm M bí quyết A cùng B theo thứ tự là 16cm cùng 20cm, sóng tất cả biên độ rất đại, thân M và con đường trung trực của AB gồm 3 dãy cực to khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu?

A. V = 20cm/s.B. V = 26,7cm/s.

C. V = 40cm/s.D. V = 53,4cm/s.

Lời giải:

lựa chọn A.

Giữa M và mặt đường trung trực của AB tất cả 3 dãy cực đại khác suy ra M nằm trên tuyến đường k = 4, với điểm M còn chấp nhận BM – AM = kλ. Suy ra 4λ = 20 – 16 = 4cm → λ = 1cm, áp dụng công thức v = λf = 20cm/s.

Câu 12.Trong thể nghiệm giao sứt sóng cùng bề mặt nước, nhì nguồn kết hợp A, B xê dịch với tần số f = 16Hz. Tại một điểm M cách những nguồn A, B những khoảng chừng d1 = 30cm, d2 = 25,5cm, sóng gồm biên độ rất đại. Thân M và mặt đường trung trực tất cả 2 dãy cực to khác. Vận tốc truyền sóng cùng bề mặt nước là bao nhiêu?

A. V = 24m/s.B. V = 24cm/s.

C. V = 36m/s.D. V = 36cm/s.

Lời giải:

Chọn B.

Câu 13.Trong xem sét giao thoa sóng xung quanh nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 13Hz. Trên một điểm M cách những nguồn A, B những khoảng d¬1 = 19cm, d2 = 21cm, sóng gồm biên độ cực đại. Giữa M và con đường trung trực không có dãy cực đại khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu?

A. V = 26m/s.B. V = 26cm/s.

C. V = 52m/s.D. V = 52cm/s.

Lời giải:

chọn B.

Câu 14.Âm bôi điện mang 1 nhánh chĩa hai giao động với tần số 100Hz, gặp gỡ nước tại nhị điểm S1, S2. Khoảng cách S1S2 = 9,6cm. Vận tốc truyền sóng nước là 1,2m/s.Có bao nhiêu đẩy sóng trong khoảng tầm giữa S1 cùng S2?

A. 8 gợn sóng.B. 14 gợn sóng.

C. 15 gợn sóng.D. 17 gợn sóng.

Lời giải:

chọn C.

Lấy một điểm M nằm trong một cực to và bên trên S1S2 để S1M = d1, S2M = d2,

khi kia d1 và d2 bắt buộc thoả mãn hệ phương trình và bất phương trình:

*

Giải hệ phương trình với bất phương trình bên trên được từng nào giá trị của k thì gồm bấy nhiêu cực lớn (gợn sóng).

Câu 15.Trên phương diện nước có hai nguồn phát sóng phối hợp A, B bao gồm cùng biên độ a = 2(cm), thuộc tần số f = 20(Hz), ngược trộn nhau. Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng v = 80(cm/s). Biên độ xê dịch tổng thích hợp tại điểm M gồm AM = 12(cm), BM = 10(cm) là:

A. 4(cm) B. 2(cm).

C. 2√2 (cm). D. 0.

Lời giải:

chọn A.

λ = v/f = 4 (cm), AM – BM = 2cm = (k + 0,5)λ (với k = 0) nhị nguồn ngược pha nên điểm M dao động cực đại ⇒ Biên độ giao động tổng thích hợp tại M: a = 4(cm)

Câu 16.Chọn A.

Hai mối cung cấp ngược pha, tại M bao gồm cực đại. Vậy nếu hai nguồn thuộc pha thì tại M bao gồm cực tiểu.

Giả sử hai nguồn cùng pha. Trên M bao gồm cực tiểu đề nghị

*

Khi tần số tăng gấp đôi thì

*

Từ (1) với (2) ⇒ n = (2k + 0,5) = 2k + 1 ⇒ n nguyên. Vì chưng vậy lúc này tại M sẽ sở hữu được cực đại. Nhưng thực tế hai nguôn là nhì nguồn ngược pha nên tai M từ bây giờ có cự tè ⇒ Đáp án = 0.

nhì nguồn sóng phối hợp luôn ngược pha có cùng biên độ A gây nên tại M sự giao sứt với biên độ 2A. Giả dụ tăng tần số xê dịch của 2 mối cung cấp lên gấp đôi thì biên độ dao động tại M trong lúc này là

A. 0 .B. A

C. A√2 .D.2A

Lời giải:

Câu 17.Hai sóng nước được tạo nên bởi những nguồn A, B có bước sóng tương đồng và bằng 0,8m. Từng sóng riêng biệt gây ra tại M, cách A một quãng d1 = 3m và bí quyết B một đoạn d2 = 5m, xê dịch với biên độ bởi A. Nếu giao động tại những nguồn ngược trộn nhau thì biên độ xê dịch tại M vì chưng cả nhị nguồn tạo ra là:

A. 0 B. A

C. 2A D. 3A

Lời giải:

lựa chọn C.

Ta có: |MA - MB| = |NA - NB| = AB

Biên độ tổng vừa lòng tại N có mức giá trị bởi biên độ xê dịch tổng hợp tại M và bởi 6mm.

Giải: do hai nguồn xê dịch ngược pha cần biên độ xấp xỉ tổng thích hợp tại M do hai nguồn gây nên có biểu thức:

*

thay các giá trị đã bỏ vô biểu thức này ta có:

*

Câu 18.Hai nguồn sóng kết hợp A, B xung quanh thoáng hóa học lỏng xê dịch theo phương trình uA = uB = 4cos(10πt) (cm). Coi biên độ sóng ko đổi, tốc độ sóng v = 1,5 m/s. Nhị điểm M1, mét vuông cùng nằm trên một elip nhấn A, B làm cho tiêu điểm tất cả AM1 - BM1 = 1 centimet và AM2 - BM2 = 3,5 cm. Tại thời khắc li độ của M1 là 3mm thì li độ của m2 tại thời đặc điểm này là

A. 3 mm B. -3 milimet

C. -√3 milimet D. -3√3 milimet

Lời giải:

Chọn D.

Hai nguồn tương đương nhau tất cả λ = 3cm yêu cầu

*
*

d1 + d2 = d"1 + d"2

*

⇒ uM2 = -√3uM1 = -3√3 mm

Câu 19.Trên khía cạnh nước tất cả hai nguồn A, B dao động lần lượt theo phương trình UA = acos(ωt + π/2)(cm) với UB = acos(ωt + π)(cm) . Coi gia tốc và biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc khía cạnh nước nằm trê tuyến phố trung trực của đoạn AB sẽ dao động với biên độ:

A. A√2 B. 2a

C. 0 D.a

Lời giải:

lựa chọn A.

Do bài bác ra đến hai nguồn xê dịch vuông pha

*
nên những điểm thuộc mặt nước nằm trên đường trung trực của AB sẽ xê dịch với biên độ AM = A√2 (vì bây giờ d1 = d2 )

Câu 20.Trên mặt phẳng chất lỏng tất cả hai nguồn phối hợp AB bí quyết nhau 40cm xê dịch cùng pha. Biết sóng bởi vì mỗi mối cung cấp phát ra tất cả tần số f = 10(Hz), gia tốc truyền sóng 2(m/s). Call M là 1 điểm nằm trên tuyến đường vuông góc với AB tại kia A dao đông cùng với biên độ rất đại. Đoạn AM có mức giá trị lớn số 1 là :

A. 20cm B. 30cm

C. 40cm D.50cm

Lời giải:

chọn B.

Xét điểm M bên trên AB; AM = d1; BM = d2 (d1 > d2)

Sóng truyền trường đoản cú A , B mang lại M

*
*

Điểm M không xê dịch khi

*
*

Điểm M ngay gần trung điểm I duy nhất ứng cùng với (trường hòa hợp hình vẽ) k = 0

*

Câu 21.Trên bề mặt chất lỏng bao gồm hai nguồn kết hợp AB bí quyết nhau 100cm xấp xỉ cùng pha. Biết sóng vày mỗi nguồn phát ra có tần số f = 10(Hz), vận tốc truyền sóng 3(m/s). điện thoại tư vấn M là 1 điểm nằm trên đường vuông góc cùng với AB tại kia A dao đông với biên độ rất đại. Đoạn AM có mức giá trị nhỏ dại nhất là :

A. 5,28cm B. 10,56cm

C. 12cm D. 30cm

Lời giải:

chọn B

Ta gồm λ = v/f = 30 cm. Số vân dao động với biên độ dao động cực đại trên đoạn AB thõa mãn điều kiện:

-AB 2 - d1 = Kλ max)

như hình vẽ và thõa mãn: d2 - d1 = Kλ = 3. 30 = 90 (1) (do rước k = 3)

Mặt khác, vị tam giác AMB là tam giác vuông trên A phải ta có :

*

Thay (2) vào (1) ta được :

*
*

Câu 22.Trên bề mặt chất lỏng gồm hai nguồn phát sóng kết hợp S1, S2 giao động cùng pha, phương pháp nhau một khoảng tầm S1S2 = 40 cm. Biết sóng vì mỗi mối cung cấp phát ra gồm tần số f = 10 Hz, tốc độ truyền sóng v = 2 m/s. Xét điểm M nằm trên đường thẳng vuông góc cùng với S1S2 tại S1. Đoạn S1M có mức giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu để trên M có xê dịch với biên độ cực đại?

A. 50 cm. B. 40 cm.

C. 30 cm. D. đôi mươi cm.

Lời giải:

chọn C.

d1 max lúc M nằm trong vân cực lớn thứ k = 1

*

Câu 23.Trên mặt phẳng chất lỏng bao gồm 2 nguồn phối kết hợp S1,S2 dao động cùng pha, giải pháp nhau 1 khoảng tầm 1 m. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra gồm tần số f = 10 Hz, tốc độ truyền sóng v = 3 m. Xét điểm M nằm trê tuyến phố vuông góc với S1S2 trên S1. Để trên M có xê dịch với biên độ cực đại thì đoạn S1M có giá trị nhỏ tuổi nhất bằng

A. 6,55 cm. B. 15 cm.

C. 10,56 cm. D. 12 cm.

Lời giải:

chọn C.

d1 min khi M trực thuộc vân cực to thứ k = 3

*

Câu 24.Trên phương diện thoáng hóa học lỏng, tại A cùng B giải pháp nhau 20cm, fan ta sắp xếp hai nguồn đồng bộ có tần số 20Hz. Vận tốc truyền sóng trên mặt thoáng hóa học lỏng v = 50cm/s. Hình vuông ABCD nằm trên mặt thoáng chất lỏng, I là trung điểm của CD. Gọi điểm M nằm trong CD là vấn đề gần I nhất giao động với biên độ rất đại. Tính khoảng cách từ M đến I.

A. 1,25cm B. 2,8cm

C. 2,5cm D. 3,7cm

Lời giải:

chọn B.

*

Bước sóng λ = v/f = 2,5cm.

Xem thêm: Top 14 Truyện Tranh Đam Mỹ Hàn Truyện Tranh, Truyện Đam Mỹ Hàn Quốc

Xét điểm M bên trên CD, M ngay sát I độc nhất vô nhị dao độngvới biên độ

cực đại lúc d1 – d2 = λ = 2,5 centimet (1)

Đặt x = yên ổn = I’H:

*

d12 – d22 = 2ABx = 40x

d1 + d2 = 16x (2)

Từ (1) và (2) suy ra d1 = 8x + 1,25

d12 = (8x + 1,25)2 = 202 + (10 + x)2 → 64x2 + 20x + 1,5625 = 500 + 20x + x2

→ 63x2 = 498,4375 → x = 2,813 centimet ≈ 2,8 cm.

Câu 25.Trong một thử nghiệm giao thoa với nhì nguồn vạc sóng giống như nhau tại A và B cùng bề mặt nước. Khoảng cách AB = 16cm. Nhị sóng truyền đi bao gồm bước sóng λ = 4cm. Trê tuyến phố thẳng xx’ tuy nhiên song cùng với AB, biện pháp AB một khoảng tầm 8 cm, điện thoại tư vấn C là giao điểm của xx’ với mặt đường trung trực của AB. Khoảng cách ngắn độc nhất từ C đến điểm dao cồn với biên độ cực tiểu nằm tại xx’ là

A. 2,25cm B. 1,5cm

C. 2,15cm D.1,42cm

Lời giải:

chọn D.

*

Xét điểm M: AM = d1; BM = d2; x = centimet = IH

Điểm M xấp xỉ với biên độ cực tiểu khi

d1 – d2 = (k + 0,5)λ

Điểm M ngay gần C nhất lúc k = 1

d1 – d2 = 0,5λ = 2 (cm) (∗)

d12 = (8 + x)2 + 82

d22 = (8 - x)2 + 82

→ d12 – d22 = 32x → d1 + d2 = 16x (∗∗)

Từ (∗) với (∗∗) → d1 = 8x + 1

d12 = (8 + x)2 + 82 = (8x + 1)2 → 63x2 = 128 → x = 1,42 cm.

Câu 26.Hai điểm A và B trên mặt nước biện pháp nhau 12 centimet phát ra nhị sóng phối kết hợp có phương trình: u1 = u2 = acos40πt(cm), tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. Xét đoạn trực tiếp CD = 6cm xung quanh nước tất cả chung đường trung trực cùng với AB. Khoảng cách lớn duy nhất từ CD mang đến AB thế nào cho trên đoạn CD chỉ bao gồm 5 điểm dao dộng với biên độ cực to là:

A. 10,06 cm.B. 4,5 cm.

C. 9,25 cm. D. 6,78 cm.

Lời giải:

chọn A.

*

bước sóng λ = v/f = 30/20 = 1,5 cm

khoảng cách lớn độc nhất từ CD cho AB mà trên CD chỉ có 5 điểm dao đông cực đại

khi đó tại C với D thuộc những vân rất đai bậc 2 (k = 2 hoặc k = -2)

Xét trên C: d2 – d1 = 2λ = 3 cm (1)

Với: AM = 3 cm; BM = 9 cm

Ta tất cả d12 = h2 + 32 = 9 cùng d22 = h2 + 92 = 81

cho nên d22 – d12 = 72 ⇒ (d2 – d1 ).(d1 + d2 ) = 72 ⇒ d1 + d2 = 24 cm (2)

từ bỏ (1) và (2) ta có: d2 = 13,5 cm

Vậy:

*

Câu 27.Giao thoa sóng nước với 2 nguồn như nhau nhau A, B cách nhau 20cm tất cả tần số 50Hz. Tốc độ truyền sóng cùng bề mặt nước là 1,5m/s. Xung quanh nước xét mặt đường tròn trung ương A, nửa đường kính AB. Điểm trê tuyến phố tròn xê dịch với biên độ cực đại cách con đường thẳng qua A, B một đoạn gần nhất là

A. 18,67mm B. 17,96mm

C. 19,97mm D. 15,34mm

Lời giải:

lựa chọn C.

*

Bước sóng λ = v/f = 0,03m = 3 cm

Xét điểm N trên AB dao động với biên độ rất đại:

AN = d’1; BN = d’2 (cm)

d’1 – d’2 = kλ = 3k

d’1 + d’2 = AB = đôi mươi (cm)

d’1 = 10 + 1,5k

0 ≤ d’1 = 10 + 1,5k ≤ 20 → - 6 ≤ k ≤ 6

→ trên tuyến đường tròn tất cả 26 điểm dao động với biên độ rất đại

Điểm gần mặt đường thẳng AB tốt nhất ứng với k = 6. Điểm M thuộc cực lớn thứ 6.

d1 – d2 = 6λ = 18 cm; d2 = d1 – 18 = 20 – 18 = 2cm

Xét tam giác AMB; hạ MH = h vuông góc với AB. Đặt HB = x

h2 = d12 – AH2 = 202 – (20 – x)2

h2 = d22 – BH2 = 22 – x2

→ 202 – (20 – x)2 = 22 – x2 → x = 0,1 cm = 1mm

*

Câu 28.Hai mối cung cấp sóng phối hợp A với B giao động cùng pha, cùng tần số, giải pháp nhau AB = 8cm tạo thành hai sóng phối hợp có cách sóng λ = 2cm. Trên đường thẳng (Δ) song song với AB và bí quyết AB một khoảng tầm là 2cm, khoảng cách ngắn tuyệt nhất từ giao điểm C của (Δ) với mặt đường trung trực của AB tới điểm M trê tuyến phố thẳng (Δ) xấp xỉ với biên độ cực tiểu là

A. 0,43 cm. B. 0,5 cm.

C. 0,56 cm. D. 0,64 cm.

Lời giải:

chọn C.

*

Điểm M xê dịch với biên độ rất tiểu khi

d1 – d2 = (k + 0,2)λ; Điểm M sát C nhất khi k = 1

d1 – d2 = 1 (cm) (1)

Gọi cm = OH = x

d12 = MH2 + AH2 = 22 + (4 + x)2

d22 = MH2 + BH2 = 22 + (4 - x)2

→ d12 – d22 = 16x (cm) (2)

Từ (1) cùng (2) → d12 + d22 = 16x (3)

Từ (1) cùng (3) → d1 = 8x + 0,5

d12 = 22 + (4 + x)2 = (8x + 0,5)2 → 63x2 = 19,75 → x = 0,5599 (cm) = 0,56 (cm).

Câu 29.Tại hai điểm A và B bên trên mặt chất lỏng có nhị nguồn phát sóng cơ thuộc pha phương pháp nhau AB = 8cm, xê dịch với tần số f = 20Hz với pha lúc đầu bằng 0. Một điểm M cùng bề mặt nước, giải pháp A một khoảng 25 cm và giải pháp B một khoảng 20,5 cm, xấp xỉ với biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB bao gồm hai vân giao thoa rất đại. Coi biên độ sóng truyền đi không giảm. Điểm Q giải pháp A khoảng chừng L vừa lòng AQ ⊥ AB.Tính giá bán trị cực to của L nhằm điểm Q xê dịch với biên độ rất đại.

A.20,6cm B.20,1cm

C.10,6cm D.16cm

Lời giải:

lựa chọn A.

Điều kiện nhằm tại Q có cực to giao quẹt là hiệu đường đi từ Q đến hai nguồn sóng phải bằng số nguyên lần bước sóng:

*
k = 1, 2, 3... Với a = AB

Khi L càng bự đường AQ giảm các cực to giao thoa tất cả bậc càng nhỏ (k càng bé), vậy ứng với cái giá trị lớn nhất của L nhằm tại Q có cực đại nghĩa là trên Q mặt đường AQ cắt đường cực lớn bậc 1 (k = 1).

Thay những giá trị đã bỏ vào biểu thức bên trên ta được:

*

Câu 30.Tại hai điểm A cùng B trên mặt nước phương pháp nhau 8 cm tất cả hai nguồn kết hợp dao động với phương trình: u1 = u2 = acos40πt(cm), độ truyền sóng xung quanh nước là 30cm/s . Xét đoạn trực tiếp CD = 4cm cùng bề mặt nước có chung con đường trung trực cùng với AB. Khoảng cách lớn độc nhất vô nhị từ CD đến AB thế nào cho trên đoạn CD chỉ bao gồm 3 điểm dao dộng với biên độ cực lớn là:

A. 3,3 cm. B. 6 cm.

C. 8,9 cm. D. 9,7 cm.

Lời giải:

chọn D.

*

Bước sóng λ = v/f = 30/20 = 1,5 cm

Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB cơ mà trên CD chỉ có 3 điểm

dao đông cùng với biên độ rất đai khi tại C với D thuộc các vân cực đaibậc 1 (k = 1 hoặc k = -1)

Tại C: d2 – d1 = 1,5 (cm)

Khi kia AM = 2cm; BM = 6 cm

Ta gồm d12 = h2 + 22

d22 = h2 + 62

Do kia d22 – d12 = 1,5 (d1 + d2) = 32

d2 + d1 = 32/1,5 (cm)

d2 – d1 = 1,5 (cm)

Suy ra d1 = 9,9166 cm.

*

Câu 31.Có nhị nguồn dao động phối hợp S1 cùng S2 xung quanh nước cách nhau 8cm gồm phương trình giao động lần lượt là us1 = 2cos(10πt - π/4) (mm) cùng us2 = 2cos(10πt + π/4) (mm). Tốc độ truyền sóng xung quanh nước là 10cm/s. Coi biên độ của sóng không đổi trong quy trình truyền đi. Điểm M xung quanh nước giải pháp S1 khoảng S1M = 10cm với S2 khoảng S2M = 6cm. Điểm dao động cực lớn trên S2M xa S2 tốt nhất là

A. 3,07cm.B. 2,33cm.

C. 3,57cm. D. 6cm.

Lời giải:

chọn C.

Δd = S1M – S2M = 4 = k. λ/2 = k.v/2f λ k = 8f/v = 4

λ xmax = (4λ/2) – cos (π/4) = 2 x 10/5 – √2/2 ≈ 3,57cm

Câu 32.Tại nhị điểm A với B xung quanh nước cách nhau 8 cm gồm hai nguồn phối hợp dao cồn với phương trình: u1 = u2 = acos40πt(cm) , vận tốc truyền sóng xung quanh nước là 30cm/s. Xét đoạn trực tiếp CD = 4cm xung quanh nước bao gồm chung đường trung trực cùng với AB. Khoảng cách lớn độc nhất từ CD cho AB thế nào cho trên đoạn CD chỉ gồm 3 điểm dao dộng cùng với biên độ cực đại là:

A. 3,3 cm. B. 6 cm.

C. 8,9 cm. D. 9,7 cm.

Lời giải:

lựa chọn D.

*

Bước sóng λ = v/f = 30/20 = 1,5 cm.

Khoảng cách lớn nhất từ CD mang đến AB nhưng mà trên CD chỉ bao gồm 3 điểm

dao đông cùng với biên độ cực đai lúc tại C cùng D thuộc những vân cực lớn bậc 1 (k = 1 hoặc k = -1)

Tại C: d2 – d1 = 1,5 (cm)

Khi đó AM = 2cm; BM = 6 cm

Ta gồm d12 = h2 + 22

d22 = h2 + 62

Do đó: 1,5(d1 + d2 ) = 32

d2 + d1 = 32/1,5 (cm)

d2 - d1 = 1,5 (cm)

Suy ra d1 = 9,9166 cm.

Ta được:

*

Câu 33.Trên mặt nước tại nhì điểm S1, S2 người ta đặt hai mối cung cấp sóng cơ kết hợp, xê dịch điều hoà theo phương trực tiếp đứng cùng với phương trình uA = 6cos40πt với uB = 8cos(40πt ) (uA với uB tính bởi mm, t tính bởi s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s, coi biên độ sóng không thay đổi khi truyền đi. Bên trên đoạn thẳng S1S2, điểm dao động với biên độ 1cm và bí quyết trung điểm của đoạn S1S2 một đoạn gần nhất là

A. 0,25 centimet B. 0,5 centimet

C. 0,75 centimet D. 1cm

Lời giải:

chọn B.

Thấy

*
do đó sóng tổng phù hợp tại điểm sát 0 nhất bắt buộc vuông pha

*

Câu 34.Người ta tạo ra giao thoa sóng trên mặt nước nhị nguồn A,B dao động với phương trình uA = uB = 5cos10πt cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 20cm/s. Một điểm N xung quanh nước với AN – BN = - 10cm vị trí đường cực lớn hay rất tiểu đồ vật mấy, tính từ lúc đường trung trực của AB?

A. Rất tiểu thứ 3 về phía A

B. Rất tiểu máy 4 về phía A

C. Cực tiểu máy 4 về phía B

D. Cực lớn thứ 4 về phía A

Lời giải:

lựa chọn A.

T = 2π/ω = 0,2s, λ = v. T = 20. 0,2 = 4cm.

AN – BN = -10 = (2k + 1)λ/2 → N là điểm cực tiểu thứ 3 về phía A.

Câu 35.Cho nhị nguồn sóng S1 với S2 cách nhau 8cm. Về một bên của S1S2 đem thêm nhị điểm S3 cùng S4 sao cho S3S4 = 4cm cùng hợp thành những hình thang cân S1S2S3S4. Biết bước sóng λ = 1cm. Hỏi con đường cao của hình thang lớn số 1 là bao nhiêu bỏ trên S3S4 có 5 điểm giao động cực đại

A. 2√2cm B. 3√5cm

C. 4cm D. 6√cm

Lời giải:

lựa chọn B.

Để bên trên S3S4 có 5 cực đại thì S3 cùng S4 đề nghị nằm trên cực lớn thứ 2

d1 - d2 = 2λ = 2. Từ bỏ S3 hạ mặt đường vuông góc xuống S1S2, từ bỏ hình ta có:

*

Câu 36.Biết A và B là 2 mối cung cấp sóng nước kiểu như nhau giải pháp nhau 4cm. C là 1 trong điểm xung quanh nước, làm sao để cho AC ⊥ AB. Giá trị lớn nhất của đoạn AC để C nằm tại đường cực lớn giao sứt là 4,2cm. Cách sóng có giá trị bằng bao nhiêu?

A. 2,4cm B. 3,2cm

C. 1,6cm D. 0,8cm

Lời giải:

lựa chọn C.

Vì AC lớn số 1 và C năm bên trên đường cực to giao thoa, bắt buộc C nằm trong đường đầu tiên ứng cùng với k = 1

ta có: AC = 4,2 centimet ; AB = 4cm

Theo Pithagor tính được:

*

Ta bao gồm d2 - d1 = kλ Hay: BC – AC = kλ.

Thế số ta có: 5,8 – 4,2 = 1,6cm = kλ. Với k = 1 → λ = 1,6cm.

*

Câu 37.Hai mối cung cấp phát sóng phối hợp S1, S2 xung quanh nước phương pháp nhau 30 cm phát ra hai dao động điều hoà thuộc phương, thuộc tần số f = 50 Hz và pha lúc đầu bằng không. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng v = 6m/s. Mọi điểm nằm trên phố trung trực của đoạn S1S2 mà sóng tổng phù hợp tại đó luôn dao đụng ngược trộn với sóng tổng phù hợp tại O (O là trung điểm của S1S2) bí quyết O một khoảng nhỏ dại nhất là:

A. 5√6 cmB. 6√6 cm

C. 4√6 centimet D. 2√6 cm

Lời giải:

lựa chọn B.

*

Giả sử nhì sóng trên S1, S2 gồm dạng: u1 = u2 = acos(ωt)

Gọi M là 1 điểm thỏa mãn nhu cầu bài toán (có 2 điểm thỏa mãn nằm đối xứng nhau qua S1, S2)

Pt dao động tại M:

*

(d: khoảng cách từ M mang lại S1, S2)

Pt xấp xỉ tại O:

*

Theo bài xích ra:

*
*

ΔS1OM vuông nên:

*

Nhìn vào biểu thức (∗) ta thấy dmin lúc kmax = -1. (do OS1 không đổi đề xuất dmin thì OM min !!!)

Thay OS1 = S1S2/2 = 15cm; λ = v/f = 600 / 50 = 12cm; k = -1 vào (∗) ta được: d = 21cm

*

Câu 38.Hai nguồn phối kết hợp S1, S2 phương pháp nhau một khoảng là 50 mm đều xê dịch theo phương trình u = acos(200πt) mm xung quanh nước. Biết gia tốc truyền sóng cùng bề mặt nước v = 0,8 m/s cùng biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Điểm ngay sát nhất giao động cùng trộn với nguồn trên phố trung trực của S1S2 biện pháp nguồn S1 là

A. 32 mm.B. 28 mm.

C. 24 mm. D.12mm.

Lời giải:

lựa chọn A.

Biểu thức của mối cung cấp sóng u = acos200πt

Bước sóng λ = v/f = 0,8cm

Xét điểm M bên trên trung trực của AB: AM = BM = d (cm) ≥ 2,5cm

Biểu thức sóng trên M:

*

Điểm M xê dịch cùng trộn với nguồn lúc

*

d = dmin = 4 x 0,8 = 3,2 centimet = 32 mm.

*

Câu 39.Hai mối cung cấp song phối kết hợp A cùng B xê dịch theo phương trình uA = acosωt và uA = acos(ωt + Φ). Biết điểm không giao động gần trung điểm I của AB duy nhất một đoạn λ/3. Tra cứu Φ

A. π/6 B. π/3

C. 2π/3D. 4π/3

Lời giải:

Câu 40.Sóng lan truyền từ nguồn O dọc theo 1 con đường thẳng cùng với biên độ ko đổi. Ở thời khắc t = 0 , điểm O đi qua vị trí cân bằng theo chiều (+). Ở thời điểm bằng một nửa chu kì một điểm phương pháp nguồn 1 khoảng bằng 1/4 bước sóng gồm li độ 5cm. Biên độ của sóng là

A. 10cm B. 5√3 centimet

C. 5 cm D. 5cm

Lời giải:

chọn D.

Biểu thức của nguồn sóng trên O:

*

Biểu thức của sóng trên M biện pháp O d = OM:

*

Với: vệt (+) ứng cùng với trường vừa lòng sóng truyền từ bỏ M cho tới O;

dấu (-) ứng cùng với trường hòa hợp sóng truyền từ bỏ O tới M

Khi t = T/2; d = λ/4 thì uM = 5 cm

*
*

Do a > 0 yêu cầu a = 5 cm.

Câu 41.Một sóng cơ học lan truyền dọc theo 1 đường thẳng gồm phương truyền sóng tại mối cung cấp O là: uo = Acos( 2πt/T + π/2) (cm). Ở thời khắc t = 1/2 chu kì một điểm M cách nguồn bằng 1/3 cách sóng bao gồm độ di chuyển uM = 2(cm). Biên độ sóng A là

A.4cm. B. 2 cm.

C. 4/√3 cm. D. 2√3 cm

Lời giải:

chọn C.

Biểu thức của mối cung cấp sóng tại O:

*

Biểu thức của sóng trên M bí quyết O d = OM:

*

Với : vết (+) ứng cùng với trường hợp sóng truyền trường đoản cú M cho tới O;

dấu (-) ứng với trường thích hợp sóng truyền tự O tới M

Khi t = T/2; d = λ/3 thì uM = 2 cm

*
*
*

Câu 42.Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc v = 50cm/s. Phương trình sóng của một điểm O bên trên phương truyền sóng kia là: u0 = acos(2πt/T) cm. Ở thời khắc t = 1/6 chu kì một điểm M biện pháp O khoảng chừng λ/3 có độ dịch chuyển uM = 2 cm. Biên độ sóng a là

A. 2 cm. B. 4 cm.

C. 4/√3 cm. D. 2√3 cm

Lời giải:

chọn B.

Biểu thức của mối cung cấp sóng tại O:

*

Biểu thức của sóng trên M giải pháp O d = OM:

*

Với : lốt (+) ứng cùng với trường vừa lòng sóng truyền tự M cho tới O;

dấu (-) ứng cùng với trường phù hợp sóng truyền từ bỏ O cho tới M

Khi t = T/6; d = λ/3 thì uM = 2 cm

*

→ acosπ = - a = 2 cm → a 1, O2 giải pháp nhau 48cm bên trên mặt hóa học lỏng gồm hai nguồn phát sóng xê dịch theo phương thẳng đứng với phương trình: u1 = 5cos100πt(mm) và u2 = 5cos(100πt + π)(mm). Vận tốc truyền sóng bên trên mặt hóa học lỏng là 2m/s. Coi biên độ sóng không thay đổi trong quy trình truyền sóng. Bên trên đoạn O1O2 tất cả số cực to giao trét là

A. 24B. 26

C. 25D. 23

Lời giải:

lựa chọn A.

*

Xét M bên trên đoạn O1O2. Bởi vì hai nguồn ngược pha phải để trên M có cực đại thì:

*

Có -48cm ≤ MO1 – MO2 ≤ 48cm với λ = 4cm ⇒ -12,5 ≤ K ≤ 11,5; K ∈ Z ⇒ gồm 24 cực đại trên O1O2.

Câu 45. Tại hai điểm A với B trên mặt nước tất cả hai nguồn phối kết hợp cùng giao động với phương trình u = acos100πt. Vận tốc truyền sóng cùng bề mặt nước là 40 cm/s. Xét điểm M trên mặt nước gồm AM = 9 cm và BM = 7 cm. Hai xê dịch tại M vày hai sóng trường đoản cú A với B truyền cho là hai xấp xỉ :

A. Thuộc pha. B. Ngược pha.

C. Lệch sóng 90o. D. Lệch pha 120o.

Lời giải:

chọn B.

Ta có: f = 50Hz; λ = v/f = 40/50 = 0,8cm.

Xét: d2 – d1 = 9 - 7 = (2 + 0,5)0,8 cm = 2,5λ: 2 dao động do 2 sóng từ A với B truyền cho M ngược pha.

Câu 46. cùng bề mặt nước, nhì nguồn kết hợp A, B biện pháp nhau 40cm luôn luôn dao động cùng pha, có bước sóng 6cm. Nhị điểm CD nằm cùng bề mặt nước mà lại ABCD là một trong những hình chữ nhât, AD = 30cm. Số điểm cực đại và đứng yên trên đoạn CD lần lượt là:

A. 5 cùng 6 B. 7 và 6

C. 13 và 12 D. 11 với 10

Lời giải:

chọn B.

*
*

Bước 1: Số điểm cực lớn trên đoạn DI thỏa mãn :

*

Với k thuộc Z mang k = 3

Vậy số điểm cực lớn trên đoạn CD là : k’ = 2.k + 1 = 3.2 + 1 = 7

Bước 2 : Số điểm rất tiểu bên trên đoạn DI thỏa mãn :

*

Giải suy ra k = 2,83 (Với k ở trong Z) đề xuất lấy k = 3 (vì k = 2,83 > 2,5 ta rước cận trên là 3)

Vậy số điểm cực tiểu trên đoạn CD là: k’ = 2.k = 2.3 = 6

Câu 47.Tại 2 điểm A, B cách nhau 13cm xung quanh nước gồm 2 nguồn sóng đồng bộ, tạo thành sóng phương diện nước tất cả bước sóng là 1,2cm. M là điểm trên khía cạnh nước giải pháp A với B lần lượt là 12cm cùng 5cm .N đối xứng với M qua AB .Số hyperbol cực đại cắt đoạn MN là:

A.0 B. 3

C. 2 D. 4

Lời giải:

lựa chọn C.

*

Số mặt đường hyperbol cực lớn cắt MN bằng số điểm cực đại trên CD

+ Ta bao gồm AM – BM = AC – BC = 7cm

và AC + BC = AB = 13cm suy ra AC = 10cm

+ Ta lại sở hữu AM2 – AD2 = BM2 – DB2

với DB = AB – AD suy ra AD = 11,08cm

+ Xét một điểm bất kể trên AB, đk để điểm đó cực đại là :

d2 – d1 = kλ; d2 + d1 = AB → d2 = (AB + kλ)/2

+ số điểm cực lớn trên AC là:

*

⇔ -10,8 ≤ k ≤ 5,8 → có 16 điểm rất đại

+ số cực lớn trên AD:

*

⇔ -10,8 ≤ k ≤ 7,6 → gồm 18 điểm cực đại

Vậy trên CD bao gồm 18 – 16 = 2 cực đại, suy ra có 2 con đường hyperbol cực đại cắt MN.

Câu 48.ở phương diện thoáng của một hóa học lỏng tất cả hai nguồn phối hợp A với B bí quyết nhau 20(cm) xấp xỉ theo phương trực tiếp đứng với phương trình uA = 2.cos(40πt)(mm) với uB = 2.cos(40πt + π)(mm). Biết vận tốc truyền sóng trên mặt hóa học lỏng là 30(cm/s). Xét hình vuông ABCD ở trong mặt chất lỏng. Số điểm xấp xỉ với biên độ cực lớn trên đoạn BD là :

A. 17 B. 18

C.19 D.20

Lời giải:

lựa chọn C.

*
*

Với ω = 40π (rad/s)

*

Vậy: λ = v.T = 30. 0,05 = 1,5 cm

Tìm số điểm xê dịch với biên độ cực lớn trên đoạn DB chứ không phải DC.

Nghĩa là điểm C lúc này đóng vai trò là vấn đề B.

Do nhì nguồn dao động ngược pha nên số cực đại trên đoạn BD thỏa mãn:

*

(vì điểm D ≈ B đề xuất vế nên AC thành AB còn BC thành B.B = O)

Suy ra:

*

Hay:

*

Thay số :

*

→ Vậy: -6,02 1, S2 thêm ở đề nghị rung bí quyết nhau 2cm và chạm nhẹ vào phương diện nước. Khi đề nghị rung dao động theo phương trực tiếp đứng với tần số f = 100Hz thì tạo thành sóng truyền xung quanh nước với gia tốc v = 60cm/s. Một điểm M phía trong miền giao thoa và bí quyết S1, S2 những khoảng d1 = 2,4cm, d2 = 1,2cm. Xác minh số điểm xê dịch với biên độ cực lớn trên đoạn MS1.

A. 7 B. 5

C. 6 D. 8

Lời giải:

chọn C.

*

Ta có: λ = v/f = 0,6 cm.

Gọi số điểm cực lớn trong khoảng chừng S1S2 là k ta có:

*

→ -3,33 1S2 gồm 7 điểm xấp xỉ cực đại.

Tại M ta có d1 - d2 = 1,2cm = 2.λ → M nằm tại đường cực to k = 2, buộc phải trên đoạn MS1 gồm 6 điểm giao động cực đại.

Câu 50.Cho 2 mối cung cấp sóng kết hợp đồng pha dao động với chu kỳ luân hồi T = 0,02 cùng bề mặt nước, khoảng cách giữa 2 mối cung cấp S1S2 = 20m. Gia tốc truyền sóng trong mtruong là 40 m/s. Hai điểm M, N tạo với S1S2 hình chữ nhật S1MNS2 có một cạnh S1S2 với 1 cạnh MS1 = 10m.Trên MS1 có số điểm cực đại giao sứt là

A. 10 điểm B. 12 điểm

C. 9 điểm D. 11 điểm

Lời giải:

lựa chọn C.

*

Bước sóng λ = vT = 0,8 (m)

Xét điểm C trêm S1M = d1; S2M = d2 (với: 0 1 2 – d1 = kλ = 0,8k (1)

d22 – d12 = 202 = 400

→ (d2 + d1)(d2 – d1) = 400 → d2 + d1 = 500/k (2)

Từ (1) với (2) suy ra

*

*

→ bao gồm 9 quý hiếm của k. Bên trên S1M tất cả 9 điểm cực đại .

Câu 51.Trên mạt nước nằm ngang có hai nguồn sóng phối kết hợp cùng pha A và B biện pháp nhau 6,5cm, bước sóng λ = 1cm. Xét điểm M có MA = 7,5cm, MB = 10cm. Số điểm giao động với biên độ cực tiêu bên trên đoạn MB là:

A.6 B.9

C.7 D.8

Lời giải:

chọn B.

*

Ta tìm kiếm số điểm xê dịch với biên độ cực tiểu bên trên AB

*

Xét điểm M: d1 – d2 = - 2,5 centimet = (-3 + 0,5)λ

Vậy M là vấn đề dao động với biên độ cực tiểu ứng với k = -3

Do kia số điểm số điểm dao động với biên đọ cực tiêu trên đoạn MB ứng với – 3 ≤ k ≤ 5. Có nghĩa là trên MB bao gồm 9 điểm xê dịch với biên độ cực tiêu .

Câu 52.Trong xem sét giao sứt sóng bên trên mặt hóa học lỏng, nhị nguồn AB xấp xỉ ngược pha nhau cùng với tần số f = trăng tròn Hz, gia tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng v = 40 cm/s. Hai điểm M, N bên trên mặt hóa học lỏng bao gồm MA = 18 cm, MB = 14 cm, na = 15 cm, NB = 31 cm. Số đường dao động có biên độ cực đại giữa nhì điểm M, N là

A. 9 đường.B. 10 đường.

C. 11 đường.D. 8 đường.

Lời giải:

Chọn A.

MA – MB = 4cm; mãng cầu – NB = -16 cm

λ = v/f = 2cm ta tất cả -16 ≤ (2k + 1)λ/2 ≤ 4 ⇔ -16 ≤ 2k + 1 ≤ 4 ⇒ -7,5 ≤ k ≤ 1,5 → k dìm 9 giá trị.

Câu 53.Hai nguồn phối hợp A, B cách nhau 16cm đang cùng xê dịch vuông góc với mặt nước theo phương trình: x = a cos50πt (cm). C là 1 điểm xung quanh nước ở trong vân giao thoa cực tiểu, giữa C và trung trực của AB gồm một vân giao thoa rất đại. Biết AC = 17,2cm. BC = 13,6cm. Số vân giao thoa cực đại đi qua cạnh AC là :

A. 16 đường B. 6 con đường

C. 7 đường D. 8 đường

Lời giải:

chọn D.

Δd = 13,6 – 17,2 = - 3,6 (cm).

Điểm C trực thuộc vân giao thoa rất tiểu ứng với k = -2 trong công thức: d = (k + 0,5)λ, bắt buộc ta tất cả -3,6 = (-2 + 0,5). λ ⇒ λ = 2,4 (cm). Xét điều kiện: -3,6 ≤ k .2,4 ≤ 16

⇒ k = -1; 0; …; 6. Có 8 quý hiếm của k.

Câu 54.Ở mặt thoáng của một chất lỏng tất cả hai nguồn phối kết hợp A và B giải pháp nhau 20(cm) giao động theo phương trực tiếp đứng cùng với phương trình uA = 2cos(40πt)(mm) và uB = 2cos(40πt + π)(mm). Biết vận tốc truyền sóng bên trên mặt chất lỏng là 30(cm/s). Xét hình vuông vắn ABCD nằm trong mặt chất lỏng. Số điểm xê dịch với biên độ cực lớn trên đoạn AM là :

A. 9 B. 8

C. 7 D. 6

Lời giải:

chọn C.

*

Số điểm (đường) dao động cực đại, cực tiểu giữa hai điểm M, N ngẫu nhiên thỏa mãn :

*

(Hai điểm M, N cách hai nguồn theo lần lượt là d1M, d2M, d1N, d2N. )

Ta để ΔdM = d1M - d2M; ΔdN = d1N - d2N, giả sử: ΔdM N

*

Với ω = 40π (rad/s)

*

Vậy: λ = v.T = 30. 0,05 = 1,5 cm

Tìm số điểm xê dịch với biên độ cực to trên đoạn AM . Vày hai nguồn giao động ngược pha yêu cầu số cực to trên đoạn AM thỏa mãn :

*

(có ≤ do M là điểm không trực thuộc A hoặc B)

Suy ra:

*

Hay:

*

Thay số:

*

Vậy: 5,02 ≤ k 1, O2 gồm λ = 5 cm, điểm M giải pháp nguồn O1 là 31 cm, cách O2 là 18 cm. Điểm N cách nguồn O1 là 22 cm, giải pháp O2 là 43 cm. Trong tầm MN bao gồm bao nhiêu gợn lồi, gợn lõm?

A. 7; 6.B. 7; 8.

C. 6; 7. D. 6; 8.

Lời giải:

Chọn A.

Hai nguồn phối hợp cùng trộn O1, O2

Dao động cực to thỏa d1 – d2 = kλ: Mỗi giá trị k cho 1 cực đại

Dao rượu cồn cực tiểu thỏa d1 – d2 = (k + 1/2)λ: Mỗi quý giá k cho 1 cực tiểu

Như vậy câu hỏi trở thành tìm k

Tìm CĐ:

Tại M:

*

Tại N:

*

Chọn K = 2, 1, 0, -1, -2, -3, - 4 →Có 7 cực đại

Tìm CT:

Tại M:

*

Tại N:

*

Chọn k = 2, 1, 0, -1, -2, -3 → có 6 rất tiểu .

Câu 56.Tại 2 điểm A,B trên mặt chất lỏng giải pháp nhau 16cm có 2 mối cung cấp phát sóng phối kết hợp dao rượu cồn theo phương trình: u1 = acos(30πt), u2 = bcos(30πt + π/2 ). Vận tốc truyền sóng xung quanh nước là 30cm/s. điện thoại tư vấn C, D là 2 điểm bên trên đoạn AB sao cho AC = DB = 2cm . Số điểm xê dịch với biên độ rất tiểu trên đoạn CD là

A. 12 B. 11

C. 10 D. 13

Lời giải:

chọn A.

Bước sóng λ = v/f = 2 cm.

Xét điểm M trên S1S2: S1M = d (2 1M và u2M ngược trộn với nhau:

*

2 ≤ d = ba phần tư + k ≤ 14 → 1,25 ≤ k ≤ 13,25 → 2 ≤ k ≤ 13 có 12 giá trị của k.

Câu 57.Trên phương diện nước có hai nguồn sóng nước A, B đồng nhất nhau phương pháp nhau một khoảng chừng AB = 4,8λ. Trên phố tròn nằm cùng bề mặt nước bao gồm tâm là trung điểm O của đoạn AB có nửa đường kính R = 5λ sẽ có số điểm xê dịch với biên độ cực lớn là :

A. 9 B. 16

C. 18 D. 14

Lời giải:

lựa chọn C.

Do mặt đường tròn trung ương O có bán kính R = 5λ còn AB = 4,8λ đề xuất đoạn AB chắc chắn rằng thuộc con đường tròn. Vì 2 nguồn A, B hệt nhau nhau nên giao động cùng pha.

Số điểm xấp xỉ với biên độ cực to trên AB là:

*

thay số:

*

Hay: -4,8 1; BM = d2

d1 – d2 = kλ; d1 + d2 = 6λ → d1 = (3 + 0,5k)λ

0 ≤ d1 = (3 + 0,5k)λ ≤ 6λ → - 6 ≤ k ≤ 6

Số điểm dao động cực to trên AB là 13 điểm của cả hai nguồn A, B.

Nhưng số đường cực đại cắt đường tròn chỉ tất cả 11 bởi vì vậy,

Số điểm dao động cực to trên vòng tròn là 22.

Câu 59.Ở mặt nước gồm hai nguồn sóng cơ A với B giải pháp nhau 15 cm, xấp xỉ điều hòa thuộc tần số, cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước. Điểm M nằm trên AB, cách trung điểm O là 1,5 cm, là vấn đề gần O nhất luôn dao hễ với biên độ cực đại. Trên tuyến đường tròn trung ương O, 2 lần bán kính 15cm, nằm tại vị trí mặt nước bao gồm số điểm luôn dao cồn với biên độ cực đại là.

A. 20. B. 24.

C. 16. D. 26.

Lời giải:

chọn A.

+ Xét điểm M ta gồm d2 = 15/2 + 1,5 = 9cm; d1 = 15/2 – 1,5 = 6cm ⇒ d2 – d1 = 3 cm.

+ Sóng tại M bao gồm biên độ cực lớn khi d2 – d1 = kλ = 3 cm. (k = 0; -1; 1 ...)

+ với điểm M ngay sát O nhất yêu cầu k = 1. Khi ấy ta có: λ = 3cm

+ Xét tỉ số:

*

Vậy số vân cực đại là: 11

+ Số điểm xê dịch với biên độ cực to trên đường tròn tâm O 2 lần bán kính 15cm là 9 x 2 + 2 = 20 cực to (ở trên đây tại A với B là hai cực to do đó chỉ có 9 đường cực lớn cắt mặt đường tròn trên 2 điểm, 2 cực đại tại A cùng B xúc tiếp với con đường tròn)

Câu 60.Trên mặt phẳng chất lỏng cho 2 nguồn dao đông vuông góc với mặt phẳng chất lỏng tất cả phương trình giao động uA = 3cos10πt (cm) và uB = 5cos(10πt + π/3) (cm). Tốc độ truyền sóng trên dây là v = 50cm/s, AB = 30cm. Mang đến điểm C bên trên đoạn AB, phương pháp A khoảng tầm 18cm và biện pháp B 12cm .Vẽ vòng tròn 2 lần bán kính 10cm, trung ương tại C. Số điểm dao đông cực đại trên đường tròn là

A. 7 B. 6

C. 8 D. 4

Lời giải:

lựa chọn D.

Ta có: λ = v/f = 50/5 = 10 cm

Để tính số cực lớn trên mặt đường tròn thì chỉ câu hỏi tính số cực lớn trên 2 lần bán kính MN tiếp nối nhân 2 lên do mỗi cực lớn trên MN sẽ cắt đường tròn trên 2 điểm không tính 2 điêm M cùng N chỉ cắt đường tròn trên một điểm

Áp dụng công thức

*

Xét một điểm p. Trong đoạn MN có khoảng cách tới những nguồn là d2, d1

Ta tất cả

*

Mặt khác:

ΔdM = d2M - d1M = 17 - 13 = 4 cm

ΔdN = d2N - d1N = 7 - 23 = -16 cm

Vì điểm p. Nằm trong đoạn MN đề xuất ta gồm ΔdN ≤ d2 - d1 ≤ ΔdM

*

k nguyên ⇒ k = -1, 0 ⇒ có 2 cực lớn trên MN ⇒ gồm 4 cực lớn trên đường tròn.