Bạn vẫn ở đây

Trang chủ » no tê 1280 mat den man hinh va phim » no tê 1280 mat den man hinh va phim

Bạn sẽ xem: 1280 mất đèn màn hình

thay toàn bộ cuộn tụ dây vớ cả.vẫn không có đèn tuy thế khi đem banh kẹp chân thứ 3 và thứ 4 của màn hình thì gồm đèn tuy thế khi câu 2 chân 3va 4 thì sản phẩm tự bật nguồn.nếu vậy nên thì chân sản phẩm 4 là chân mas yêu cầu không......ai có thẻ góp mình tiếp khong làm mang lại đây ko biết làm sao nữa..cảm ơn trước nhé

mình ơi câu đi nè 

Bạn đang xem: 1280 mất đèn màn hình

*

" />

tham khao them

Câu tắt nokia 100 không nhận sim

*

Xem thêm: 天若有情/ Thiên Nhược Hữu Tình 天若有情, Còn Mãi Yêu Anh

*

*

*

Select title for publish: * no kia 1280 mat den man hinh va phim1280 mat den1280 mat den man hinhn220 mat den có hinh1280 mat nguon khong nhuc nhichc2-00 mat den man hinh va ban phimso do tuy vậy 27301280 mat den man hinh va phim1280 mat den man hinh va demay 1280 mat với hinhso vì chưng cau tat chidu quý phái nokia1280dien thoai nokia 1289 gia rr1280mat songcau den 1280nokia 2323 mat dennokia 2700mat nguonman hinh 1280 lam hinh trai timdien thoa1280 mat den1280 hu den man hinhnokia 1110i mat dendien thoai 1280 mat denmay 1280 mat den sở hữu hinhmàn hình 1280 không có đèn1280 mat den. Man hinh1280 dien thoai khong lịch sự man hinh la bi saodt 1280 mat dennắp pin hãng nokia 1208nắp pin hãng nokia 1280 đenno kia 1202no kia 12021280 cau mangia no kiaden man hinh 1280dt 1280 mat den ban phimnokia1661 mat denxin so vày cau man hinh mang đến 1280máy nokia tụ dung khong sáng sủa màn hìnhnokia1280 mat den man hinh va phimmay 1200 mat den man hinhmat hinhgiúp mình vắt vỏ dt nokia 105c2-00 mat dennh va ban phim1280 den man hinh1280 mat man hinhc2-00 mat den man hinh1280mat dencau den man hinh 12801280 mat den ban phimnokia 1280 mat den man hinhcau với hinh 12801280 mat den man hinh va ban phim1200 mat dennokia 2700 mat den man hinhxin giup 1280 tau mat den man hinhman hinh 1280may 1280 mat den ban phimso vị main 1280 nokia1280 mât đenmay 1280 mat hien thi2730 mat dengiamanhinhinno9dienthoai no ki a2323 mat den man hinh va ban phimnokia man hinh khổng lồ ban phim2730 loa recau tat chan sim nokia 1200nokia 1280 mat den mat hien thinokia 1280 mat den