toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Các giọt nước rơi từ mái nhà xuống sau hầu hết khoảng thời gian bằng nhau. Khi giọt đầu tiên rơi va đất thì giọt lắp thêm năm bắt đầu rơi. Tìm khoảng cách giữa những giọt tiếp đến nhau hiểu được mái công ty cao 9m.

Bạn đang xem: Các giọt nước rơi từ mái nhà xuống sau những khoảng thời gian bằng nhau


*

Ta biết trong chuyển động thẳng cấp tốc dần đều không tồn tại vận tốc đầu, quãng đường đi được trong số những khoảng thời gian bằng nhau liên tiếp tỉ lệ với những số lẻ tiếp tục 1, 3, 5,... Theo đó khoảng cách giữa những giọt nước tiếp nối phải chia khoảng cách 9m thành 3 đoạn theo tỉ lệ thành phần 1:3:5 vì đó khoảng cách giữa những giọt nước theo thứ tự là 1m, 3m với 5m.


*

Các giọt nước rơi từ căn hộ xuống sau đông đảo khoảng thời gian bằng nhau.Khi giọt thứ nhất vừa đụng đất thì giọt sản phẩm công nghệ 5 ban đầu rơi. Tính khoảng cách giữa các giọt thường xuyên biết căn hộ cao 16m


oảng bí quyết giữa các giọt tiếp nối nhau là : t

tgian giọt 1 rơi :4t

ta có

h=g.t2/2 suy ra 16=10.<4t>2 /2 suy ra t=0.45s


Các giọt nước mưa rơi từ căn nhà cao 9 m , giải pháp nhau đều khoảng thời gian bằng nhau. Giọt đầu tiên rơi mang lại đất thì giọt trang bị tư ban đầu rơi . Lúc đó giọt thứ 2 và giọt sản phẩm 3 bí quyết mái nhà đầy đủ đoạn bằng g = 10 m / s 2

A. 4m và 1m

B. 4m cùng 2m

C. 6m cùng 2m

D. 6m cùng 3m


Các giọt nước mưa rơi từ căn nhà cao 9 m , cách nhau rất nhiều khoảng thời gian bằng nhau. Giọt trước tiên rơi cho đất thì giọt thứ tư ban đầu rơi . Khi đó giọt thứ 2 và giọt trang bị 3 biện pháp mái nhà đầy đủ đoạn bởi

Lấy g = 10 m / s 2

A. 4m cùng 1m

B.4m với 2m

C.6m và 2m

D.6m với 3m


Các giọt nước mưa rơi từ ngôi nhà cao 9 m , phương pháp nhau các khoảng thời gian bằng nhau. Giọt thứ nhất rơi cho đất thì giọt thiết bị tư ban đầu rơi . Lúc đó giọt thứ hai và giọt sản phẩm công nghệ 3 cách mái nhà gần như đoạn bởi (Lấy g = 10 m / s 2 )

A. 4m với 1m

B. 4m và 2m

C. 6m và 2m

D. 6m với 3m


Các giọt nước rơi từ căn hộ xuống sau số đông khoảng thời gian bằng nhau. Giọt (1) va đất thì giọt (5) ban đầu rơi. Tìm khoảng cách giữa các giọt kế tiếp nhau biết rằng mái đơn vị cao 16m. ( g = 10m/s2)


5 4 3 2 1 + x

HQC:-Ox như hình vẽ

-Gốc thời gian lúc giọt đầu tiên rơi

Phương trình:

x1=1/2at^2=5t^2(Rơi V0=0)(m;s)

x2=5(t-to)^2(m;s)

x3=5(t-2to)^2(m;s)

x4=5(t-3to)^2(m;s)

x5=5(t-4to)^2(m;s)

Theo giả thuyết lúc giọt đầu tiên rơi va đất thì giọt máy 5 bước đầu rơi nên

x1=16

x5=0

Thay x1=16 vào =>t=1.788s

x5=5(1.788-4to)^2=>to=0,447s

Thay t và t0 vào những pt :

x1=16m

x2=8.68m

x3=3.6m

x4=0.71m

x5=0m

Khoảng giải pháp giữa các giọt:

x54=x4-x5=0,71m

x43=x3-x4=2.89m

x32=x2-x3=5.08m

x21=x1-x2=7.32m


Các giọt nước rơi từ mái nhà xuống sau hầu như khoảng thời gian bằng nhau. Giọt (1) đụng đất thì giọt (5) bước đầu rơi. Tìm khoảng cách giữa các giọt nước kế tiếp nhau, hiểu được mái đơn vị cao 16m


Khoảng thời gian giữa nhì lần kiền nhau để hai giọt mưa rơi xuống từ căn nhà là t. Khi giọt đầu rơi mang lại mặt khu đất thì giọt lắp thêm 5 bắt đầu rơi. Thời gian nãy, khoảng cách giữa giọt sản phẩm 3 với thứ 4 là x. Lấy g = 10 m/s2. Nếu độ dài của mái hiên là 16 m thì x gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 17 m.

B. 81 m.

C. 49 m.

Xem thêm: Mở Vị Trí Trên Iphone Đơn Giản Nhất, Định Vị Bạn Bè Trong Tìm Trên Iphone

D. 76 m.


Khoảng thời gian giữa nhì lần kiền nhau để hai giọt mưa rơi xuống từ ngôi nhà là t. Khi giọt đầu rơi mang đến mặt khu đất thì giọt đồ vật 5 ban đầu rơi. Thời điểm nãy, khoảng cách giữa giọt lắp thêm 3 cùng thứ 4 là x. Lấy g = 10 m/ s 2 . Nếu độ cao của mái hiên là 16 m thì x gần quý hiếm nào nhất sau đây?

A. 17 m.

B. 81 m.

C. 49 m.

D. 76 m.


Khoảng thời gian giữa nhì lần ngay lập tức nhau để hai giọt nước mưa rơi xuống từ ngôi nhà là t. Khi giọt đầu rơi đến mặt khu đất thì giọt sau còn cách mặt khu đất 0,95 m. Lấy 9 = 10 m/s2. Nếu độ cao của mái hiên là 5 m thì t bằng:

A. 0,1 s.

B. 0,2 s.

C. 0,4 s.

D. 0,15 s.