Các ứng dụng trên iphone

-

Thư viện ứng dụng hiển thị các ứng dụng của bạn được sắp xếp theo danh mục, ví dụ như Sáng tạo, Xã hội và Giải trí. Các ứng dụng mà bạn sử dụng nhiều nhất nằm ở gần đầu màn hình và ở mức trên cùng trong các danh mục để bạn có thể định vị và mở chúng dễ dàng.

Bạn đang xem: Các ứng dụng trên iphone

*

Ghi chú: Các ứng dụng trong Thư viện ứng dụng được sắp xếp một cách thông minh theo danh mục, dựa trên cách bạn sử dụng các ứng dụng. Bạn có thể thêm các ứng dụng trong Thư viện ứng dụng vào Màn hình chính, nhưng không thể di chuyển chúng sang một danh mục khác trong Thư viện ứng dụng.


Chạm vào trường tìm kiếm ở đầu danh sách ghi chú, sau đó nhập tên của ứng dụng mà bạn đang tìm kiếm. Hoặc cuộn lên và xuống để duyệt danh sách theo thứ tự bảng chữ cái.

Để mở một ứng dụng, hãy chạm vào ứng dụng đó.

Nếu một danh mục có một số biểu tượng ứng dụng nhỏ, bạn có thể chạm vào chúng để mở rộng danh mục và xem tất cả các ứng dụng ở bên trong.


Vì bạn có thể tìm tất cả các ứng dụng trong Thư viện ứng dụng nên có thể bạn không cần nhiều trang Màn hình chính cho các ứng dụng. Bạn có thể ẩn một số trang Màn hình chính để đưa Thư viện ứng dụng đến gần trang Màn hình chính đầu tiên hơn. (Khi bạn muốn xem lại các trang đã ẩn, bạn có thể hiển thị chúng).

Chạm và giữ Màn hình chính cho tới khi các ứng dụng bắt đầu rung lắc.

Chạm vào các dấu chấm ở cuối màn hình.

Hình thu nhỏ của các trang Màn hình chính xuất hiện với dấu chọn ở bên dưới chúng.

Để ẩn các trang, hãy chạm để xóa các dấu chọn.

Để hiển thị các trang bị ẩn, hãy chạm để thêm các dấu chọn.

Chạm vào Xong (trên iPhone có Face ID) hoặc nhấn nút Home (trên các kiểu máy iPhone khác).

Với các trang Màn hình chính bổ sung bị ẩn, bạn có thể đi từ trang đầu tiên của Màn hình chính đến Thư viện ứng dụng (và quay lại) chỉ với một hoặc hai lần vuốt.

Xem thêm: Tổng Hợp Truyện Tiên Hiệp Hay Nhất Bxh Trung Quốc Qua Các Năm


Ghi chú: Khi các trang Màn hình chính bị ẩn, các ứng dụng mới mà bạn tải về từ App Store có thể được thêm vào Thư viện ứng dụng thay vì Màn hình chính.


Sắp xếp lại các trang Màn hình chính


Nếu bạn có nhiều trang Màn hình chính, bạn thay đổi thứ tự của chúng. Ví dụ: bạn có thể tập hợp các ứng dụng ưa thích trên một trang Màn hình chính và sau đó đặt trang đó là trang Màn hình chính đầu tiên.

Chạm và giữ nền Màn hình chính cho tới khi các ứng dụng bắt đầu rung lắc.

Chạm vào các dấu chấm ở cuối màn hình.

Hình thu nhỏ của các trang Màn hình chính xuất hiện với dấu chọn ở bên dưới chúng.

Để di chuyển từng trang Màn hình chính, hãy chạm và giữ trang đó, sau đó kéo đến vị trí mới.

Chạm vào Xong hai lần (trên iPhone có Face ID) hoặc nhấn nút Home hai lần (trên các kiểu máy iPhone khác).


Thay đổi nơi các ứng dụng mới được tải về


Khi bạn tải về các ứng dụng mới từ App Store, bạn có thể thêm chúng vào Màn hình chính và Thư viện ứng dụng hoặc chỉ Thư viện ứng dụng.

Đi tới Cài đặt

*
 > Màn hình chính.

Chọn xem có thêm các ứng dụng mới vào cả Màn hình chính và Thư viện ứng dụng không hay chỉ thêm vào Thư viện ứng dụng.


Ghi chú: Để cho phép biểu tượng thông báo ứng dụng xuất hiện trên các ứng dụng trong Thư viện ứng dụng, hãy bật Trong Thư viện ứng dụng.


Di chuyển một ứng dụng từ Thư viện ứng dụng đến Màn hình chính


Bạn có thể thêm một ứng dụng trong Thư viện ứng dụng vào Màn hình chính, trừ khi ứng dụng đã ở đó.

Chạm và giữ ứng dụng, sau đó chạm vào Thêm vào Màn hình chính (chỉ khả dụng nếu ứng dụng chưa ở trên Màn hình chính).