Cách đổi mật khẩu tài khoản microsoft

-
worldlinks.edu.vn account Bảng điều khiển tài khoản worldlinks.edu.vn Xem thêm...Ẩn bớt

Các bước dưới đây mô tả cách thay đổi mật khẩu đã biết . Nếu bạn cần đặt lại mật khẩu vì quên mật khẩu, hãy xem Đặt lại mật khẩu tài khoản worldlinks.edu.vn để thay thế.

Bạn đang xem: Cách đổi mật khẩu tài khoản microsoft

Thay đổi mật khẩu của bạn

Từ tiêu đề điều hướng , chọn Bảo mật và vì bạn đang truy nhập thông tin nhạy cảm, bạn sẽ cần nhập lại mật khẩu cho tài khoản này.

Từ ô Bảo mật mật khẩu, chọn Thay đổi mật khẩu của tôi.

Trên trang Thay đổi mật khẩu, nhập mật khẩu hiện tại của bạn, rồi nhập mật khẩu mới.

Xem thêm: 2 Cách Cài 2 Phiên Bản Autocad Trên Cùng, Nhờ Hướng Dẫn Cài 2 Phiên Bản Autocad Trên Cùng

Để bảo mật bổ sung, hãy chọn hộp kiểm tùy chọn nhắc bạn cập nhật mật khẩu 72 ngày một lần.

Chọn Lưu.

Nếu bạn không thể thay đổi mật khẩu của mình

Nếu bạn không thể thay đổi mật khẩu theo cách này, hãy xem Đặt lại mật khẩu tài khoản worldlinks.edu.vn của bạn.


*
*
*

ĐĂNG KÝ NGUỒN CẤP DỮ LIỆU RSS

Bạn cần thêm trợ giúp?


Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >


Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ worldlinks.edu.vn 365 >


Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn! Có phản hồi nào nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Đã giải quyết vấn đề của tôi
Hướng dẫn Rõ ràng
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình của tôi
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bất kỳ thông tin phản hồi bổ sung? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
worldlinks.edu.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer & IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) Biểu tượng Không tham gia Đạo luật Quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA) Các lựa chọn quyền riêng tư tại California của bạn Biểu tượng Không tham gia Đạo luật Quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA) Các lựa chọn quyền riêng tư tại California của bạn © worldlinks.edu.vn 2023