Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu là loại giấy tờ không thể thiếu khi yêu cầu làm giấy tờ thủ tục chuyển hộ khẩu, bóc hộ khẩu hoặc có bất kỳ sự chuyển đổi nào khác liên quan đến sổ hộ khẩu. Với được lao lý quy định biểu mẫu cụ thể để người dân dễ sử dụng và bớt trở ngại trong công tác làm việc hành chính.


Khi nào nên dùng phiếu báo đổi khác hộ khẩu nhân khẩu?

Sổ hộ khẩu là căn cứ quan trọng để cơ sở nhà nước rất có thể theo dõi và cai quản nơi cư trú của công dân. Bởi vì vậy, khi tất cả sự chuyển đổi về hộ khẩu nhân khẩu, công dân nên thực hiện thông báo lên cơ quan bao gồm thẩm quyền.

Tại Thông tư 36/2014/TT-BCA của bộ công an gồm quy định các trường hợp cần áp dụng biểu mẫu mã phiếu báo biến hóa hộ khẩu nhân khẩu bao gồm:

Đăng cam kết thường trú,đăng cam kết tạm trú;Điều chỉnh những biến đổi trong sổ hộ khẩu, sổ nhất thời trú;Thay đổi nơi đăng ký thường trú, trợ thì trú;Xóa đăng ký thường trú, xóa đk tạm trú;Tách sổ hộ khẩu;Đổi, cấp cho lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;Cấp giấy gửi hộ khẩu;Xác nhận trước đó đã đăng ký thường trú;Gia hạn trợ thời trú.

Mẫu phiếu báo biến hóa hộ khẩu nhân khẩu – HK02


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*