Cách khử noise trong photoshop

-

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách khử Noise trong Photoshop bằng Reduce Noise. Giúp bạn khử Noise ảnh RAW và JPG hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, bạn còn biết khử nhiễu bằng Camera Raw nữa. Mình sẽ viết thật đơn giản dễ hiểu. Để những bạn mới học Photoshop cũng làm được. OK, chúng ta bắt đầu nhé