Tôi đang nỗ lực tập trung vào một hình ảnh theo chiều ngang bằng cách sử dụng css.

Tôi đã hiển thị hình hình ảnh của bản thân trên màn hình hiển thị với mã HTML sau:


Bạn đang xem: Căn ảnh ra giữa trong css

*

Tôi sẽ xén hình ảnh của mình bởi vì tôi chỉ muốn hiển thị một số trong những hình ảnh và tôi đang thực hiện css sau:

img.loading position:absolute;clip:rect(0px,681px,75px,180px);tuy nhiên tôi không thể tìm ra giải pháp căn giữa hình hình ảnh một khi nó đã có cắt.

Bất cứ ai hoàn toàn có thể giúp đỡ?


sử dụng vị trí tuyệt vời và lề như thế này

img.loading position: absolute; left: 50%; margin-left: -(half ot the image width)px
Hãy thử điều đó cho CSS của bạn:

.center img display:block; margin-left:auto; margin-right:auto;và tiếp nối thêm vào hình hình ảnh của các bạn để căn giữa nó:

class="center"
Bạn có thể sử dụng phương thức khác nhau:

cách 1:

Đây là một phương pháp đơn giản, sử dụng "text-align: center;" cho div thân phụ của bạn.Xem thêm: Bằng Toeic Là Gì? Có Giá Trị Bao Lâu? Lệ Phí Thi Toeic Hết Bao Nhiêu Tiền ?

#loading img margin: 0 auto; display: block; float: none; /*width: 200px; if its a large image, it need a width for align center*/


#loading position: relative; #loading img position: absolute; top: 0; left: 50%; margin-right: -50%; transform: translate(-50%, 0%); -ms-transform: translate(-50%, 0%); -webkit-transform: translate(-50%, 0%); -moz-transform: translate(-50%, 0%); -o-transform: translate(-50%, 0%);

?

Làm phương pháp nào để căn giữa văn phiên bản theo chiều dọc với một biểu tượng phông chữ lớn tuyệt vời?

Lật / phản chiếu hình ảnh theo chiều ngang + theo hướng dọc với css

Làm cách nào để căn thân và cắt một hình hình ảnh để luôn lộ diện trong hình vuông với CSS?

Làm biện pháp nào để căn giữa các phông chữ tuyệt đối hoàn hảo theo theo hướng dọc trong một vòng tròn div?

Làm giải pháp nào để tôi căn thân văn phiên bản theo chiều dọc củ với CSS?

Làm phương pháp nào để căn giữa chỉnh sửa theo chiều dọc củ của container vào bootstrap

Hình hình ảnh trung trung khu theo chiều ngang vào một div

Cách tốt nhất để căn giữa
trên trang theo chiều dọc củ và chiều ngang?

Sử dụng jQuery nhằm căn thân một DIV bên trên màn hình

Làm nắm nào để tập trung một phần tử theo chiều ngang và chiều dọc?

Sắp xếp theo chiều dọc củ một hình ảnh bên trong div với chiều cao đáp ứng

bên trong div?" data-cat="related-question">Làm cách nào nhằm căn thân theo theo hướng dọc bên phía trong div?

Làm cách nào để căn thân div theo chiều dọc bên phía trong div div được xác định tuyệt đối

Căn thân một DIV theo hướng ngang và chiều dọc

Làm giải pháp nào để căn thân hình hình ảnh (nền) vào div?

Sử dụng lề: tự động để chỉnh sửa theo theo hướng dọc một div

CSS: Làm biện pháp nào để chỉnh sửa theo theo hướng dọc một "nhãn" và "đầu vào" phía bên trong "div"?

Cách căn thân div theo hướng ngang bên phía trong div cha

Làm ráng nào để triệu tập theo chiều ngang một danh sách không tồn tại thứ từ chiều rộng ko xác định?