Hóa Học

Lý thuyết cấu tạo vỏ nguyên tử trong hóa học lớp 10

Cấu tạo vỏ nguyên tử là một trong những kiến thức quan trọng trong chương trình Hóa học lớp 10. Để tổng hợp lý thuyết, bài tập và những kiến thức cơ bản về chủ đề này, hãy cùng chúng tôi theo dõi bài giảng dưới đây.

Thành phần cấu tạo vỏ nguyên tử

Thành phần cấu tạo vỏ nguyên tử

Cấu tạo vỏ nguyên tử là lớp ngoài cùng bao quanh hạt nhân của nguyên tử và chứa các electron. Các electron này được sắp xếp thành các lớp vỏ có mức năng lượng khác nhau. Dưới đây là các thành phần cấu tạo chính của vỏ nguyên tử:

 1. Electron (e-):
  • Điện tích: -1 (âm).
  • Vị trí: Nằm trong vỏ nguyên tử, di chuyển xung quanh hạt nhân theo các quỹ đạo xác định.
  • Khối lượng: Rất nhỏ so với proton và neutron, khoảng 1/1836 đơn vị khối lượng nguyên tử (đvCu).
 2. Lớp Vỏ Electron:
  • Cấu trúc: Các electron được sắp xếp vào các lớp (hay còn gọi là các vỏ) xung quanh hạt nhân. Mỗi lớp có mức năng lượng và số lượng electron tối đa riêng.
  • Sắp xếp: Các lớp vỏ được điền đầy theo quy tắc mức năng lượng từ thấp đến cao (quy tắc Hund và quy tắc Pauli).
 3. Quỹ Đạo Electron:
  • Đặc điểm: Quỹ đạo của electron không phải là các đường tròn cố định, mà là các vùng không gian xác suất cao nơi có thể tìm thấy electron.
  • Loại quỹ đạo: Bao gồm các quỹ đạo s, p, d, f,… với hình dạng và mức năng lượng khác nhau.
 4. Số Electron Trong Vỏ:
  • Số electron (E): Số electron trong vỏ bằng với số hiệu nguyên tử (Z), đảm bảo nguyên tử ở trạng thái trung hòa về điện.

Việc hiểu rõ cấu tạo vỏ nguyên tử giúp chúng ta giải thích nhiều hiện tượng hóa học, như tính chất hóa học của nguyên tố, cách thức tạo liên kết hóa học, và sự hình thành các hợp chất.

>> xem thêm: Lý thuyết thành phần nguyên tử trong hóa học là gì?

Sự chuyển động của các electron trong nguyên tử

Sự chuyển động của các electron trong nguyên tử

Sự chuyển động của các electron trong nguyên tử là một khía cạnh quan trọng trong việc hiểu rõ tính chất và hành vi của nguyên tử. Dưới đây là những điểm chính về sự chuyển động của các electron:

Quỹ Đạo Electron

 • Mô Hình Cổ Điển: Ban đầu, các electron được cho là chuyển động trên các quỹ đạo tròn hoặc hình elip xung quanh hạt nhân, giống như các hành tinh quay quanh mặt trời (mô hình Bohr).
 • Mô Hình Hiện Đại: Theo cơ học lượng tử, electron không di chuyển theo quỹ đạo xác định mà tồn tại trong các đám mây xác suất gọi là orbital. Mỗi orbital có hình dạng và mức năng lượng riêng.

Nguyên Lý Bất Định Heisenberg

 • Nguyên Lý: Không thể xác định đồng thời chính xác vị trí và động lượng của một electron. Điều này có nghĩa là khi biết rõ vị trí của electron, động lượng của nó trở nên không xác định và ngược lại.
 • Hệ Quả: Các electron được miêu tả bằng hàm sóng, cho biết xác suất tìm thấy electron tại một vị trí cụ thể.

Các Orbital Electron

 • Orbital s: Hình cầu, có mức năng lượng thấp nhất.
 • Orbital p: Hình quả tạ, có mức năng lượng cao hơn orbital s.
 • Orbital d và f: Có hình dạng phức tạp hơn, chứa nhiều năng lượng hơn.

Nguyên Lý Aufbau và Quy Tắc Hund

 • Nguyên Lý Aufbau: Electron sẽ lấp đầy các orbital từ mức năng lượng thấp đến cao.
 • Quy Tắc Hund: Trong cùng một phân lớp, các electron sẽ chiếm các orbital đơn trước khi ghép đôi để giảm thiểu sự đẩy nhau giữa các electron.

Các Mức Năng Lượng và Lớp Vỏ

 • Mức Năng Lượng: Mỗi lớp vỏ electron có một mức năng lượng xác định. Electron ở lớp vỏ ngoài cùng có năng lượng cao nhất và quyết định tính chất hóa học của nguyên tố.
 • Chuyển Động Giữa Các Mức Năng Lượng: Electron có thể nhảy lên mức năng lượng cao hơn khi hấp thụ năng lượng (hiện tượng kích thích) và quay lại mức năng lượng thấp hơn bằng cách phát ra năng lượng dưới dạng ánh sáng (hiện tượng phát xạ).

Sự chuyển động của các electron trong cấu tạo vỏ nguyên tử không chỉ là một chủ đề cơ bản trong hóa học mà còn là nền tảng cho nhiều lĩnh vực khoa học khác như vật lý và sinh học. Hiểu rõ về sự chuyển động này giúp chúng ta nắm bắt được các hiện tượng tự nhiên và phát triển các ứng dụng công nghệ tiên tiến.

>> xem thêm: Silicat là gì? Những điều cần biết về tính chất Silicat trong công nghiệp

Lớp e, Phân lớp e

Lớp e, Phân lớp e

Lớp Electron (Lớp e)

Lớp electron là các vùng không gian quanh hạt nhân nơi các electron có khả năng xuất hiện cao nhất. Các lớp này được đánh số từ gần hạt nhân ra ngoài, bắt đầu từ K, L, M, N,… hoặc được biểu thị bằng số nguyên 1, 2, 3, 4,…

 1. Cấu Trúc Các Lớp:
  • Lớp K (n=1): Chỉ chứa 1 phân lớp s.
  • Lớp L (n=2): Chứa 2 phân lớp s và p.
  • Lớp M (n=3): Chứa 3 phân lớp s, p và d.
  • Lớp N (n=4): Chứa 4 phân lớp s, p, d và f.
 2. Số Electron Tối Đa Trong Mỗi Lớp:
  • Lớp K: 2 electron
  • Lớp L: 8 electron
  • Lớp M: 18 electron
  • Lớp N: 32 electron

Phân Lớp Electron (Phân Lớp e)

Mỗi lớp electron được chia thành các phân lớp, và mỗi phân lớp chứa các orbital có hình dạng và mức năng lượng riêng. Các phân lớp được ký hiệu là s, p, d, f,…

 1. Phân Lớp s:
  • Orbital: Chỉ có 1 orbital.
  • Số Electron Tối Đa: 2 electron.
  • Hình Dạng: Hình cầu.
 2. Phân Lớp p:
  • Orbital: Có 3 orbital (px, py, pz).
  • Số Electron Tối Đa: 6 electron.
  • Hình Dạng: Hình quả tạ.
 3. Phân Lớp d:
  • Orbital: Có 5 orbital.
  • Số Electron Tối Đa: 10 electron.
  • Hình Dạng: Phức tạp hơn, thường có hình cánh hoa.
 4. Phân Lớp f:
  • Orbital: Có 7 orbital.
  • Số Electron Tối Đa: 14 electron.
  • Hình Dạng: Phức tạp nhất.

Sắp Xếp Electron Theo Phân Lớp

Các electron được sắp xếp vào các phân lớp theo quy tắc mức năng lượng từ thấp đến cao, theo nguyên lý Aufbau. Quy tắc Hund và nguyên lý Pauli giúp xác định cách sắp xếp electron trong các orbital của phân lớp:

 1. Nguyên Lý Aufbau: Electron lấp đầy các orbital từ mức năng lượng thấp đến cao.
 2. Quy Tắc Hund: Electron sẽ chiếm các orbital đơn lẻ trong cùng một phân lớp trước khi ghép đôi.
 3. Nguyên Lý Pauli: Không có hai electron trong cùng một nguyên tử có cùng bốn số lượng tử.

Việc hiểu rõ về các lớp và phân lớp electron giúp giải thích cấu trúc electron của nguyên tử và các tính chất hóa học của các nguyên tố. Nó cũng là cơ sở để hiểu các hiện tượng như liên kết hóa học và sự hình thành các phân tử.

Kết bài

Nhận thức về cấu tạo vỏ nguyên tử và sự sắp xếp của các lớp và phân lớp electron là nền tảng quan trọng trong việc hiểu biết về hóa học và vật lý nguyên tử. Những nguyên lý và quy tắc sắp xếp electron không chỉ giúp giải thích cấu trúc của nguyên tử mà còn làm sáng tỏ nhiều hiện tượng và tính chất hóa học của các nguyên tố. 

Việc nắm vững các kiến thức này không chỉ cung cấp một cái nhìn sâu sắc về thế giới vi mô mà còn mở ra nhiều ứng dụng quan trọng trong khoa học và công nghệ. Từ việc hiểu rõ cấu tạo vỏ nguyên tử, chúng ta có thể tiến xa hơn trong việc phát triển các công nghệ mới, cải tiến vật liệu, và khám phá thêm những bí ẩn của vũ trụ.

Tác giả:

Xin chào, tôi là Nguyễn Thục Linh, tác giả của trang web worldlinks.edu.vn. Tôi hiện là thạc sỹ giáo dục, với niềm đam mê và tâm huyết trong việc mang đến kiến thức và thông tin hữu ích cho mọi người. Qua trang web này, tôi hy vọng có thể chia sẻ và lan tỏa những giá trị tích cực trong lĩnh vực giáo dục và cuộc sống.