Vâng ! mấy lúc này bận gửi nhà nên không có thời gian để viết bài bác và chia sẻ các thủ thuật hữu ích cho các bạn được, đích thực là mình cũng nhớ xúc cảm viết lắm (hình như bị nghiện mất rồi