Đã bao lâu rồi không về miền trung

-

Đã bao lâu rồi không về Miền Trung thăm người emNắng mưa đêm ngày cách trở, giờ xa xôi đôi đườngNgười ơi! Có về miền quê hương Thùy DươngNước chảy còn vương bao niềm thươngCho nhắn đôi lời.Dẫu xa muôn trùngTôi vẫn còn thương sao là thươngNhớ ai xuôi thuyền Bến Ngự đẹp trăng soi đêm trườngVà nhớ tiếng hò ngoài Vân Lâu chiều naoƯớc hẹn thề duyên nhau dài lâuXa rồi còn đâu?<ĐK:>Em ơi! Chờ anh vềĐừng cho năm tháng xóa mờ thương nhớĐêm nao trăng thềĐã vang ước hẹn đẹp lòng người điEm biết chăng em.Đã bao Thu rồiVắng lạnh lòng trai đi ngàn phươngMỗi khi sương chiềuXóa nhòa hồn hoa nơi phố phường.Người ơi! Nếu còn vầng trăng soi dòng HươngNúi Ngự còn thông reo chiều buôngTôi vẫn còn thương.


Bạn đang xem: Đã bao lâu rồi không về miền trung

Đã bao lâu rồi không về Miền Trung thăm người emNắng mưa đêm ngày cách trở, giờ xa xôi đôi đườngNgười ơi! Có về miền quê hương Thùy DươngNước chảy còn vương bao niềm thươngCho nhắn đôi lời.Dẫu xa muôn trùngTôi vẫn còn thương sao là thươngNhớ ai xuôi thuyền Bến Ngự đẹp trăng soi đêm trườngVà nhớ tiếng hò ngoài Vân Lâu chiều naoƯớc hẹn thề duyên nhau dài lâuXa rồi còn đâu?<ĐK:>Em ơi! Chờ anh vềĐừng cho năm tháng xóa mờ thương nhớĐêm nao trăng thềĐã vang ước hẹn đẹp lòng người điEm biết chăng em.Đã bao Thu rồiVắng lạnh lòng trai đi ngàn phươngMỗi khi sương chiềuXóa nhòa hồn hoa nơi phố phường.Người ơi! Nếu còn vầng trăng soi dòng HươngNúi Ngự còn thông reo chiều buôngTôi vẫn còn thương.


*Nắng Ấm Quê Hương

Trọng Tấn ft Thu Hiền

*
1.095.185


http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20120119/J8U3ekUE9zJsmvNFVWkV5c9addaae3e7e.jpg

Khâu Áo Gửi Người Chiến Sĩ

Thu Hiền

*
490.180


http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20120119/FWRRraizDkcR7jB4SvCG5c6e754d00575.jpg

Xem thêm: Cảm Nhận Ca Khúc “ Mùa Xuân Xôn Xao, Mùa Xuân Xôn Xao

http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20120119/rQKwdy2zNqMDcnreEqWA5981b610e18a8.jpg
http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20120119/9eCVOU5tt0Yvn5CdhWK4624a697380986.jpg
http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20160407/9oVcnaS8xm3efIB569cF627b64da0975c.jpg
http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20120119/rQKwdy2zNqMDcnreEqWA5981b610e18a8.jpg
http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20220323/mTjvjfuutABX3XhkSbCU623abb219877e.jpg
http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20120119/rQKwdy2zNqMDcnreEqWA5981b610e18a8.jpg
http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20120119/9eCVOU5tt0Yvn5CdhWK4624a697380986.jpg
http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20120119/9eCVOU5tt0Yvn5CdhWK4624a697380986.jpg