Đàm thoại tiếng hoa hàng ngày

-

Học giờ đồng hồ Hoa đàm thoại hằng ngày với các chủ đề thông dụng, dễ học, dễ nhớ. Chỉ cần kiên trì và núm gắng, để giúp đỡ bạn nhanh lẹ thành thạo ngôn từ này. Bạn cũng có thể tự tin giao tiếp với người phiên bản xứ, thuận lợi hơn trong quá trình hoặc học tập tập.

Bạn đang xem: Đàm thoại tiếng hoa hàng ngày

Để giúp các bạn có thể rèn luyện học tiếng Hoa đàm thoại hàng ngày. Kiểu thiết kế SHZ chia sẻ 100 câu học tiếng Hoa thông dụng. Vào đó, các câu tiếng Hoa được chia thành chủ đề không giống nhau. Bạn có thể dễ dàng luyện tập và ứng dụng trong tình huống nghe nói thực tế.

Học tiếng Hoa đàm thoại hàng ngày với chủ đề: THỜI GIAN

Cách hỏi giờ vào tiếng Hoa đàm thoại hàng ngày

1. Bây giờ mấy giờ? 现在几点? xiàn zài jǐ diǎn ?

2. Bây chừ hai giờ. 现在两点。 xiàn zài liǎng diǎn 。

3. Hiện thời là 5 tiếng 15 phút. 现在是五点一刻。 xiàn zài shì wǔ diǎn yí kè 。

4. Hiện thời là 4 giờ nhát 10 phút. 现在差十分四点。 xiàn zài chà shí fēn sì diǎn 。

5. Bây chừ là 9 giờ rưỡi. 现在是九点半。 xiàn zài shì jiǔ diǎn bàn 。

6. Hiện giờ là 1 tiếng đúng. 现在是一点整。 xiàn zài shì yī diǎn zhěng 。

7. Vẫn không đến 4 giờ đồng hồ mà. 还没到四点呢。 hái méi dào sì diǎn ne 。

8. Đồng hồ của công ty mấy giờ đồng hồ rồi? 你的表几点了? nǐ de biǎo jǐ diǎn le ?

9. Đồng hồ của tớ là 2 giờ. 我的表是两点钟。 wǒ de biǎo shì liǎng diǎn zhōng 。

10. Đồng hồ của tôi cấp tốc 2 phút. 我的表快了两分钟。 wǒ de biǎo kuài le liǎng fèn zhōng 。

*

Học đàm thoại tiếng Hoa hàng ngày với cách hỏi ngày - tháng - năm

11. Từ bây giờ thứ mấy? 今天星期几? jīn tiān xīng qī jǐ ?

12. Từ bây giờ thứ hai. 今天星期一。 jīn tiān xīng qī yī 。

13. Bây giờ ngày mấy? 今天几号? jīn tiān jǐ hào ?

14. Bây giờ ngày 21 mon 5. 今天是五月二十一号。jīn tiān shì wǔ yuè èr shí yī hào。

Học giờ Hoa đàm thoại hằng ngày với chủ đề: HỎI TUỔI

15. Bạn sinh vào năm nào? 你什么时候出生的? nǐ shén me shí hòu chū shēng de ?

16. Tôi sinh vào trong ngày 1 tháng 7 năm 2002. 我2002年7月1日出生。 wǒ 2002 nián qì yuè yī rì chū shēng 。

17. Các bạn bao nhiêu tuổi rồi? 你多大了? nǐ duō dà le ?

18. Tôi 22 tuổi rồi. 我二十二岁了。 wǒ èr shí èr suì le 。

19. Ông A mới bao gồm bốn mươi mấy tuổi. A先生才四十几岁。 A xiān shēng cái sì shí jǐ suì 。

20. Tôi hèn chị gái tôi hai tuổi. 我比我姐小两岁。 wǒ bǐ wǒ jiě xiǎo liǎng suì 。

21. Chị gái tôi mập hơn ông xã một tuổi. 我姐比她丈夫大一岁。 wǒ jiě bǐ tā zhàngfu dà yī suì。

Tiếng Hoa đàm thoại hàng ngày với chủ đề: SỞ THÍCH

22. Chúng ta đang làm gì thế? 你在干什么? nǐ zài đần shén me ?

23. Tôi đang xem sách. 我在看书。 wǒ zài kàn shū 。

24. Tôi vẫn nấu ăn. 我在做饭。 wǒ zài zuò fàn 。

25. Bạn đang xem truyền họa à? 你在看电视吗? nǐ zài kàn diàn shì ma ?

26. Không, tôi đã nghe đài. 没有,我在听收音机。 méi yǒu ,wǒ zài tīng shōu yīn jī 。

27. Ai đang viết thư mang lại ai? 你在给谁写信? nǐ zài gěi shuí xiě xìn ?

28. Cho 1 người các bạn cũ. 给一个老朋友。 gěi yí gè lǎo péng yǒu 。

29. Vào cuối tuần này các bạn sẽ làm gì? 这周末你干什么? zhè zhōu tìm nǐ ngớ ngẩn shén me ?

30. Tôi ao ước đi nghe buổi hòa nhạc. 我要去听音乐会。 wǒ yào qù tīng yīn yuè huì 。

31. Tôi đi dã ngoại với các bạn bè. 我与朋友去郊游。 wǒ yǔ péng yǒu qù jiāo yóu 。

32. Mình muốn đi dã nước ngoài không? 你喜欢郊游吗? nǐ xǐ huān jiāo yóu ma ?

33. Có, tôi hết sức thích. 喜欢,我很喜欢。 xǐ huān, wǒ hěn xǐ huān 。

Học giờ đồng hồ Hoa tiếp xúc hàng ngày với các câu cực dễ nhớ

34. Hiểu rồi. 我明白了。Wǒ míngbáile.

35. Tôi ko làm đâu! 我不干了! Wǒ bù gān le!

36. Tôi cũng vậy. 我也是。Wǒ yěshì.

37. Trời đất! 天啊! Tiān ā!

38. Không được! 不行! Bùxíng!

39. Chờ một chút! 等一等。Děng yī děng.

40. Đồng ý! 同意。tóngyì.

41. Không tệ lắm. 还不错。Hái bùcuò.

42. Tôi xin phép (để tôi làm)! 让我来。Ràng wǒ lái.

43. Từng nào tiền? 多少钱? Duōshǎo qián?

44. Chúc may mắn! 祝好运! Zhù hǎo yùn!

45. Tôi phản đối! 我拒绝! Wǒ jùjué!

46. Bảo trọng! 保重! Bǎozhòng!

47. Có chuyện gì vậy? 有什么事吗? Yǒu shén me shì ma?

48. Khoẻ hơn chưa? 好点了吗? Hǎo diǎnle ma?

49. Cái này của bạn hả? 这是你的吗? Zhè shì nǐ de ma?

50. Giúp tôi một tay nhé! 帮个忙,好吗? Bāng gè máng, hǎo ma?

51. Xin cứ tự nhiên. 别客气。 Bié kèqì.

52. Để tôi giúp bạn nhé! 让我帮你吧! Ràng wǒ bāng nǐ ba!

53. Bạn thì sao? 你呢? Nǐ ne?

Những câu chúc vào tiếng Hoa đàm thoại nhất định phải biết

54. Vạn sự đại cát: 万事大吉 Wànshìdàjí

55. Mọi câu hỏi thuận lợi: 一切顺利 yī qiē shùn lì.

56. Chúc mừng anh/chị: 祝贺你/恭喜你。 zhù hè ni/gōng xǐ nǐ.

57. Vạn sự như ý: 万事如意 wàn shì rú yì.

58. Chúc anh khỏe khoắn mạnh: 祝你健康 zhù nǐ jiàn kāng.

59. Sống lâu trăm tuổi: 万寿无疆 wàn shòu wú jiāng.

60. Gia đình hạnh phúc 家庭幸福 jiā tíng xìng fú.

61. Các bước thuận lợi 工作顺利 gōng zuo shùn lì .

62. Làm ăn phát tài - phát lộc 生意兴隆 shēng yì xīng lóng .

63. Chúc anh như mong muốn 祝你好运 zhù nǐ hăo yùn

64. Cả nhà bình an 合家平安 hé jiā píng ān.

65. Cả nhà hòa thuận 一团和气 yī tuán hé qì.

66. Chúc phát tài - phát lộc 恭喜发财 gōng xǐ fā cái.

67. Ao ước sao được vậy 心想事成 xīn xiăng shì chéng .

68. Muốn gì được nấy 从心所欲 cóng xīn suo yù.

Xem thêm: Cách Làm Đá Nhanh Đông - Cách Làm Nước Đông Đá Nhanh

69. Thân thể trẻ khỏe 身壮力健 shēn zhuàng lì jiàn.

70. Suôn sẻ 一帆风顺 yī fān fēng shùn.

71. Sự nghiệp phát triển 大展宏图 dà zhăn chờ tú.

72. Một vốn tư lời 一本万利 yī běn wàn lì.

73. Thành công mọi khía cạnh 东成西就 dōng chéng xī.

Học giờ Hoa đàm thoại mỗi ngày với chủ đề: LO LẮNG

74. Lòng tôi rối như tơ vò. 我心乱如麻。Wǒ xīn luàn rú má.

75. Tôi sắp đến suy sụp rồi. 我快要崩溃了。Wǒ kuài yào bēng kuì le.

76. Tôi lo sẽ không còn thi đỗ đại học. 我担心考不上大学。Wǒ dānxīn kǎo bù shàng dàxué.

77. Tôi lo không kiếm được việc làm. 我担心找不着工作。Wǒ dānxīn zhǎo bù zháo gōngzuò.

78. Tôi rất ao ước anh ấy bình yên vô sự. 我真希望他平安无事。Wǒ zhēn xīwàng tā píng"ān wú shì.

79. Tôi vô cùng lo cho sức mạnh của phụ nữ tôi. 我很担心我女儿的健康。Wǒ hěn dānxīn wǒ nǚ"ér de jiànkāng..

80. Tôi siêu lo cho bệnh của anh ấy. 我非常担心他的病。wǒ fēicháng dānxīn tā de bìng.

Học tiếng Hoa đàm thoại từng ngày với chủ đề: ĐI NGÂN HÀNG

81. Vui lòng mang đến tôi biết tôi có thể đổi tiền ở đâu? 请问我可以在哪里换钱? Qǐngwèn wǒ kěyǐ qù nǎlǐ huànqián?

82. Tôi muốn mở 1 tài khoản gửi tiền ko kỳ hạn. 我想开个活期存款帐户。Wǒ xiǎng kāi gè huóqí cúnkuǎn zhànghù.

83. Tôi muốn gửi ít tiền đến Đài Loan. 我想寄钱到台湾。Wǒ xiǎng jì qián dào Táiwān.

84. Tôi muốn đổi tiền cơ mà ngân hàng đã đóng cửa. 我想兑换支票,可是银行已经关门了。Wǒ xiǎng duìhuàn zhīpiào, kěshì yínháng yǐjīng guānménle.

85. Các chị có cấp thẻ tín dụng không? 你们发行信用卡吗?Nǐmen fā háng xìnyòngkǎ ma?

86. Tôi có thể rút từng nào tiền mỗi ngày? 每天最多可以提取多少钱?Měitiān zuìduō kěyǐ tíqǔ duōshǎo qián?

87. Giờ làm việc ngân hàng từ mấy giờ đến mấy giờ? 银行的营业时间是从几点到几点?Yínháng de yíngyè shíjiān shì cóng jǐ diǎn dào jǐ diǎn?

Học tiếng Hoa đàm thoại hàng ngày với chủ đề: THỜI TIẾT

88. Bây giờ trời đẹp.今天天气不错. Jīntiān tiānqì búcuò

89. Một chút ít xíu gió cũng không có. 一点儿风都沒有. Yìdiǎnr fēng dōu méiyǒu.

90. Mùa hướng đông bắc Kinh tương đối lạnh, đúng không? 北京冬天比较冷, 是不 是? Běijīng dōngtiān bǐjiào lěng shì bù shi?

91.Đúng vậy, năm kia nhiệt độ thường xuyên xuống 10 độ âm. 是, 去年常常下降到零下十度呢. Shì, qùnián chángcháng xiàjiàng dào líng xià shí mặc dù ne.

92. Mùa hè cũng rất nóng. 夏天也很热. Xiàtiān yé hěn rè.

93. Nghe nói vừa lạnh vừa oi bức. 听说又热又闷. Tīngshuō yòu rè yòu mēn

94. Ngày thu thời tiết hết sức đẹp, cần không? 秋天天气很好, 是不是? Qiūtiān tiānqì hénhǎo shìbúshi?

95. Tốt nhất có thể là mùa thu, không lạnh cũng không nóng. 最好是秋天, 不冷也不热.. Zuì hǎo shì qiūtiān, yòu bù lěng yòu bù rè.

Những câu “chửi” trong tiếng Hoa đàm thoại hàng ngày (đọc để biết thôi nha)

96. Mày bị thần gớm à? 你神经病吗?. Nǐ shénjīngbìng ma?

97. Mày bệnh tật à/ Đồ căn bệnh hoạn. 白痴! báichī!

98. Đồ phát triển thành thái! 变态! Biàntài!

99. Đồ ngu/ Đồ ngốc. 笨蛋! Bèndàn!

100. Ngươi khùng ah? 你疯了?Nǐ fēngle!

Hy vọng, với đầy đủ câu học giờ đồng hồ Hoa đàm thoại sản phẩm ngày share ở trên. Giúp bạn sớm thành thạo ngôn ngữ này, rất có thể tự tin giao tiếp, phân phát triển tốt công việc, những mối quan hệ nam nữ hoặc học tập tập.

Ngoài ra, bạn cũng có thể gia nhập khóa học tiếng Hoa đàm thoại hàng ngày tại SHZ để nâng cấp hơn nữa. Phấn kích gọi ngay điện thoại tư vấn 028 7106 6262 hoặc đến trực tiếp chi nhánh. Các tư vấn viên vẫn nhiệt tình cung ứng và giải đáp vướng mắc cho bạn.