Điều kiện để 3 cạnh tạo thành 1 tam giác

-

Bài viết này sẽ giúp đỡ các em củng cố các kiến thức sẽ học bằng cách đưa ra những dạng bài xích tập tự cơ bản đến nâng cấp để các em luyện tập.

Bạn đang xem: Điều kiện để 3 cạnh tạo thành 1 tam giác

Bạn đang xem: Điều kiện nhằm 3 cạnh chế tạo thành 1 tam giác

Bạn vẫn xem: Điều kiện để 3 cạnh sản xuất thành 1 tam giác

QUAN HỆ GIỮA bố CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC.

BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC (PHẦN 2).

II/ bài xích tập áp dụng (tiếp)

2. Bài xích tập từ luận

Dạng 1: khẳng định xem gồm tồn trên một tam giác với cha cạnh là tía độ dài mang đến trước tốt không?

Phương pháp:

+ sống thọ một tam giác bao gồm độ dài tía cạnh là (a,,b,,c) nếu:

(left| b - c ight| 12\5 + 12 = 17 > 10\10 + 12 = 22 > 5endarray ight.) (thỏa mãn bất đẳng thức tam giác)

Nên bộ ba 5cm ; 10cm ; 12cm lập thành một tam giác.

b) Xét bộ ba: 1m ; 2m ; 3,3m.

Ta có: 1 + 2 = 3 đề xuất bộ tía 2cm ; 3cm ; 6cm không lập thành một tam giác.

b) Xét bộ ba: 2cm ; 4cm ; 6cm.

Ta có: 2 + 4 = 6 (không thỏa mãn nhu cầu bất đẳng thức tam giác)

nên bộ cha 2cm ; 4cm ; 6cm ko lập thành một tam giác.

Ta có: (left{ eginarrayl3 + 4 = 7 > 6\3 + 6 = 9 > 4\4 + 6 = 10 > 3endarray ight.) (thỏa mãn bất đẳng thức tam giác)


*

Bài 3: Cho những bộ ba đoạn thẳng tất cả độ dài như sau:

a) 2cm; 3cm; 4cm

b) 1cm; 2cm; 3,5cm

c) 2,2cm; 2cm; 4,2cm

Hãy vẽ tam giác bao gồm độ dài bố cạnh lần lượt là một trong trong những bộ bố ở bên trên (nếu vẽ được). Trong trường hòa hợp không vẽ được, hãy giải thích.

Xem thêm: Tắt Âm Chụp Ảnh Iphone 5S Nhật Không Cần Jailbreak, Tắt Âm Chụp Ảnh Iphone 5S

Phương pháp giải:

Áp dụng bất đẳng thức tam giác.

Lời giải:

a) Xét cỗ ba: 2cm ; 3cm ; 4cm.

Ta có: (left{ eginarrayl2 + 3 = 5 > 4\2 + 4 = 6 > 3\3 + 4 = 7 > 3endarray ight.) (thỏa mãn bất đẳng thức tam giác)

nên bộ tía 2cm ; 3cm ; 4cm lập thành một tam giác.


*

b) Xét cỗ ba: 1cm ; 2cm ; 3,5cm.

Ta có: 1 + 2 = 3 cần bộ tía 1cm ; 2cm ; 3,5cm ko lập thành một tam giác.

c) Xét cỗ ba: 2,2cm ; 2cm ; 4,2cm.

Ta có: 2,2 + 2 = 4,2 (không thỏa mãn nhu cầu bất đẳng thức tam giác)

nên bộ ba 2,2cm ; 2cm ; 4,2cm ko lập thành một tam giác.

Dạng 2: xác minh khoảng quý hiếm của một cạnh của tam giác

Phương pháp:

Sử dụng bất đẳng thức tam giác:

Trong tam giác có bố cạnh (a,b,c) lúc nào cũng bao gồm bất đẳng thức: (left| b - c ight| Phương pháp giải:

+ Áp dụng bất đẳng thức tam giác: vào một tam giác, tổng độ nhiều năm hai cạnh bất kỳ lớn hơn độ lâu năm cạnh còn lại.