Go straight ahead là gì

-
*

1. Go straight là gì ?

Go straight có nghĩa là đi thẳng. Ngoài ra Go straight còn là một thành Ngữ nó có nghĩa là hoàn lương ( sống lương thiện sau khi làm việc xấu hay phạm tội)

2. Đi thẳng trong tiếng anh là gì?


- To go straight on

- Cách phát âm: / tuː ɡəʊ streɪt ɒn/

- Loại từ: cụm từ

- Định nghĩa:

- To go straight on: Đi thẳng, từ được dùng để chỉ đường với phương hướng thẳng ở phía trước.

Bạn đang xem: Go straight ahead là gì

+ I love how easy this town street is, you just need to go straight on and don"t need to turn at anywhere then you can go to the place you want.

Tôi yêu con phố thị trấn này dễ dàng như thế nào, bạn chỉ cần đi thẳng và không cần rẽ ở bất cứ nơi nào là bạn có thể đến nơi bạn muốn.

3. Phân biệt sự khác nhau giữa GO STRAIGHT, GO STRAIGHT AHEAD và GO STRAIGHT ON:

Với go straight on thì mình có nhiều cách dùng khác biệt khác như:

- Go straight ahead: có nghĩa là tiếp tục đi thẳng.

+ She keeps going straight ahead and does not listen to other people"s direction.

Cô ấy cứ tiếp tục đi về phía trước và không nghe lời chỉ dẫn của người khác. 

- Giữa Go straight và Go straight ahead có sự khác biệt nhẹ, chúng ta cần phải lưu ý cẩn thận khi dùng để chỉ hướng cho người khác.

 + You need to go straight on the street for about more than 500 meter, turn left at the T- junction and then turn right. Then, you will be at the store.

Bạn cần đi thẳng trên đường khoảng hơn 500 mét, rẽ trái tại ngã ba rồi rẽ phải. Sau đó, bạn sẽ có mặt tại cửa hàng.

- Đối với câu này, “go straight on” tiếp tục đi thẳng

+Just need to go straight ahead, you will be there soon.

Xem thêm: Lời Bài Hát Tình Về Nơi Đâu, (Thanh Bùi & Dương Khắc Linh)

Chỉ cần bạn tiến thẳng về phía trước, bạn sẽ tới đó ngay thôi.

- Đối với câu này, “go straight ahead’ là đi thẳng mà không có rẽ bất kì đường nào khác.

 + Go straight on this street

 + They go straight on this street and look for the new store which has just opened for a few days.

Họ đi thẳng trên con phố này và tìm kiếm cửa hàng mới mở vài ngày.

+ Go straight down this street : đi thẳng xuống phố 

+ Go straight up this street : đi thẳng lên đường

+ Go straight along this street : đi thẳng theo con phố 

- Chúng ta không sử dụng “ Go straight ahead this street” trong câu. Tuy nhiên chúng ta có thể đặt từ “ ahead” sau từ “straight” trong bất kì cụm từ nào phía trên và nó hoàn toàn đúng. 

- Go straight: ngoài việc đi thẳng thì có thể được dùng như một cụm từ lóng dùng để chỉ một người không tuân thủ những luật lệ nhất định. Nên chúng ta cần phải cẩn trọng khi sử dụng nếu không thì sẽ dễ gây hiểu lầm.

- Go straight: là cụm từ được dùng để đi thẳng, từ này để chỉ hành động đi thẳng mà không có rẽ sang hướng khác.

+ He goes straight on the street because he knows where it is. He is definitely a local.

Anh ấy đi thẳng trên đường bởi vì anh ấy biết rằng nơi đó ở đâu. ANh ấy chắc chắn là người dân nơi này.