Tập 1: harry potter và hòn đá phù thủy

-

Khi một lá thư được gởi đến cho cậu béHarry Potterbình thường và bất hạnh, cậu khám phá ra một bí mật đã được bít giấu xuyên suốt cả một thập kỉ.

Bạn đang xem: Tập 1: harry potter và hòn đá phù thủy

Bố mẹ cậu chính là phù thủy với cả hai đã trở nên lời nguyền của Chúa tể Hắc ám giết hại khi Harry mới chỉ là 1 trong đứa trẻ, và bằng phương pháp nào đó, cậu đã giữ được mạng sinh sống của mình. Thoát khỏi những người giám hộ Muggle thiết yếu chịu đựng nổi nhằm nhập học tập vào ngôi trường Hogwarts, một trường huấn luyện và đào tạo phù thủy với hầu hết bóng ma với phép thuật, Harry tình cờ lao vào vào một cuộc lưu lạc đầy gai góc khi cậu phát chỉ ra một bé chó ba đầu sẽ canh giữ một căn phòng trên tầng ba. Rồi Harry nghe nói đến một viên đá bị bặt tăm sở hữu những sức mạnh lạ kì, cực kỳ quí giá, vô cùng nguy hiểm, mà cũng rất có thể là sở hữu cả hai điểm lưu ý trên.


- Choose -Harry Potter toàn tập- Tập 1: Harry Potter với Hòn đá phù thủy-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương 01-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương 02-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương 03-- Harry Potter và Hòn đá phù thủy - Chương 04-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương 05-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương 06-- Harry Potter và Hòn đá phù thủy - Chương 07-- Harry Potter và Hòn đá phù thủy - Chương 08-- Harry Potter và Hòn đá phù thủy - Chương 09-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương 10-- Harry Potter và Hòn đá phù thủy - Chương 11-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương 12-- Harry Potter cùng Hòn đá phù thủy - Chương 13-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương 14-- Harry Potter và Hòn đá phù thủy - Chương 15-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương 16-- Harry Potter và Hòn đá phù thủy - Chương 17 (End)- Tập 2: Harry Potter và Phòng chứa bí mật-- Harry Potter cùng Phòng chứa bí mật - Chương 01-- Harry Potter cùng Phòng chứa kín đáo - Chương 02-- Harry Potter và Phòng chứa kín đáo - Chương 03-- Harry Potter với Phòng chứa kín đáo - Chương 04-- Harry Potter với Phòng chứa bí mật - Chương 05-- Harry Potter cùng Phòng chứa kín đáo - Chương 06-- Harry Potter và Phòng chứa kín - Chương 07-- Harry Potter và Phòng chứa kín đáo - Chương 08-- Harry Potter cùng Phòng chứa bí mật - Chương 09-- Harry Potter và Phòng chứa kín đáo - Chương 10-- Harry Potter cùng Phòng chứa kín - Chương 11-- Harry Potter với Phòng chứa kín - Chương 12-- Harry Potter với Phòng chứa kín đáo - Chương 13-- Harry Potter với Phòng chứa bí mật - Chương 14-- Harry Potter cùng Phòng chứa bí mật - Chương 15-- Harry Potter và Phòng chứa kín đáo - Chương 16-- Harry Potter cùng Phòng chứa kín đáo - Chương 17-- Harry Potter với Phòng chứa kín - Chương 18 (End)- Tập 3: Harry Potter cùng Tên phạm nhân nhân lao tù Azkaban-- Harry Potter với Tên tội nhân nhân lao tù Azkaban - Chương 01-- Harry Potter và Tên tù túng nhân ngục Azkaban - Chương 02-- Harry Potter với Tên tầy nhân lao tù Azkaban - Chương 03-- Harry Potter và Tên tù đọng nhân ngục tù Azkaban - Chương 04-- Harry Potter với Tên tội nhân nhân lao tù Azkaban - Chương 05-- Harry Potter với Tên tù nhân nhân ngục Azkaban - Chương 06-- Harry Potter và Tên tội phạm nhân ngục tù Azkaban - Chương 07-- Harry Potter cùng Tên tù hãm nhân ngục Azkaban - Chương 08-- Harry Potter với Tên tù đọng nhân lao tù Azkaban - Chương 09-- Harry Potter với Tên phạm nhân nhân ngục Azkaban - Chương 10-- Harry Potter với Tên tù hãm nhân ngục Azkaban - Chương 11-- Harry Potter cùng Tên tù túng nhân ngục tù Azkaban - Chương 12-- Harry Potter cùng Tên tù túng nhân ngục tù Azkaban - Chương 13-- Harry Potter và Tên tù hãm nhân lao tù Azkaban - Chương 14-- Harry Potter và Tên tù hãm nhân ngục Azkaban - Chương 15-- Harry Potter và Tên tù hãm nhân ngục Azkaban - Chương 16-- Harry Potter với Tên tù túng nhân ngục Azkaban - Chương 17-- Harry Potter và Tên tội nhân nhân ngục Azkaban - Chương 18-- Harry Potter cùng Tên tù túng nhân ngục tù Azkaban - Chương 19-- Harry Potter và Tên tù hãm nhân ngục tù Azkaban - Chương 20-- Harry Potter và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 21-- Harry Potter và Tên tù nhân ngục tù Azkaban - Chương 22 (End)- Tập 4: Harry Potter và chiếc cốc lửa-- Harry Potter và dòng cốc lửa - Chương 01-- Harry Potter và chiếc cốc lửa - Chương 02-- Harry Potter và chiếc cốc lửa - Chương 03-- Harry Potter và cái cốc lửa - Chương 04-- Harry Potter và chiếc cốc lửa - Chương 05-- Harry Potter và cái cốc lửa - Chương 06-- Harry Potter và chiếc cốc lửa - Chương 07-- Harry Potter và loại cốc lửa - Chương 08-- Harry Potter và dòng cốc lửa - Chương 09-- Harry Potter và dòng cốc lửa - Chương 10-- Harry Potter và loại cốc lửa - Chương 11-- Harry Potter và cái cốc lửa - Chương 12-- Harry Potter và cái cốc lửa - Chương 13-- Harry Potter và dòng cốc lửa - Chương 14-- Harry Potter và mẫu cốc lửa - Chương 15-- Harry Potter và cái cốc lửa - Chương 16-- Harry Potter và cái cốc lửa - Chương 17-- Harry Potter và chiếc cốc lửa - Chương 18-- Harry Potter và cái cốc lửa - Chương 19-- Harry Potter và dòng cốc lửa - Chương 20-- Harry Potter và mẫu cốc lửa - Chương 21-- Harry Potter và mẫu cốc lửa - Chương 22-- Harry Potter và chiếc cốc lửa - Chương 23-- Harry Potter và cái cốc lửa - Chương 24-- Harry Potter và mẫu cốc lửa - Chương 25-- Harry Potter và dòng cốc lửa - Chương 26-- Harry Potter và loại cốc lửa - Chương 27-- Harry Potter và chiếc cốc lửa - Chương 28-- Harry Potter và chiếc cốc lửa - Chương 29-- Harry Potter và chiếc cốc lửa - Chương 30-- Harry Potter và dòng cốc lửa - Chương 31-- Harry Potter và cái cốc lửa - Chương 32-- Harry Potter và loại cốc lửa - Chương 33-- Harry Potter và loại cốc lửa - Chương 34-- Harry Potter và dòng cốc lửa - Chương 35-- Harry Potter và mẫu cốc lửa - Chương 36-- Harry Potter và dòng cốc lửa - Chương 36-- Harry Potter và loại cốc lửa - Chương 37 (End)- Tập 5: Harry Potter cùng Mật lệnh Phượng Hoàng-- Harry Potter với Mật lệnh phụng hoàng - Chương 01 --> 02-- Harry Potter và Mật lệnh phụng hoàng - Chương 03 --> 04-- Harry Potter và Mật lệnh phụng hoàng - Chương 05 --> 06-- Harry Potter và Mật lệnh phượng hoàng - Chương 05 --> 06-- Harry Potter với Mật lệnh phượng hoàng - Chương 07 --> 08-- Harry Potter cùng Mật lệnh phượng hoàng - Chương 09 --> 10-- Harry Potter cùng Mật lệnh phụng hoàng - Chương 11 --> 12-- Harry Potter và Mật lệnh phượng hoàng - Chương 13 --> 14-- Harry Potter và Mật lệnh phượng hoàng - Chương 15 --> 16-- Harry Potter cùng Mật lệnh phụng hoàng - Chương 17 --> 18-- Harry Potter với Mật lệnh phượng hoàng - Chương 19 --> 20-- Harry Potter và Mật lệnh phượng hoàng - Chương 21 --> 22-- Harry Potter và Mật lệnh phượng hoàng - Chương 23 --> 24-- Harry Potter và Mật lệnh phụng hoàng - Chương 25 --> 26-- Harry Potter cùng Mật lệnh phượng hoàng - Chương 27 --> 28-- Harry Potter và Mật lệnh phụng hoàng - Chương 29 --> 30-- Harry Potter với Mật lệnh phụng hoàng - Chương 31 --> 32-- Harry Potter và Mật lệnh phụng hoàng - Chương 33 --> 34-- Harry Potter với Mật lệnh phượng hoàng - Chương 35 --> 36-- Harry Potter cùng Mật lệnh phụng hoàng - Chương 37 --> 38 (End)- Tập 6: Harry Potter với Hoàng tử lai-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 01-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 02-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 03-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 04-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 05-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 06-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 07-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 08-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 09-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 10-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 11-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 12-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 13-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 14-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 15-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 16-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 17-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 18-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 19-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 20-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 21-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 22-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 23-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 24-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 25-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 26-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 27-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 28-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 29-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 30 ( hết )- Tập 7: Harry Potter và bảo vật tử thần-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 01-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 02-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 03-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 04-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 05-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 06-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 07-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 08-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 09-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 10-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 11-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 12-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 13-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 14-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 15-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 16-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 17-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 18-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 19-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 21-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 22-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 23-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 24-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 25-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 26-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 27-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 28-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 30-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 31-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 32-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 33-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 34-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 34-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 35-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 36- Pottermore - nước ngoài truyện Harry Potter-- 1. Đoàn quân Dumbledore tái hợp tại trận phổ biến kết cụp Quidditch thay Giới-- 2.

Xem thêm: Đọc Truyện Thần Y Ngốc Phi Full, Thần Y Ngốc Phi

Gặp gỡ gỡ nhân vật bắt đầu trong tè thuyết Harry Potter - Celestina Warbeck-- 3. Dolores Jane Umbridge-- 4. Draco Malfoy-- 5. Vernon & Petunia Dursley-- 6. Yêu quái Peeves