Hiệu ứng pháo hoa trong powerpoint 2010

-

Hiệu ứng vào PowerPoint thì có rất là nhiều, có tương đối nhiều hiệu ứng để chúng ta cũng có thể sử dụng, bản thân thì bắt gặp hiệu ứng nào cũng hay cả