Kí tự đặc biệt mặt cười dấu x

-

Kí từ bỏ Mặt cười Đặc Biệt