Cập nhật lịch cúp điện tphcm 2022

-

Chọn quận/huyện Mỹ Tho Gò Công Đông Thị Xã Gò Công Gò Công Tây Cai Lậy Tân Phước Chợ Gạo Châu Thành Cái Bè Tân Phú Đông


Điện lực Châu Thành

Khu vực : Một phần xã Điềm Hy

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : Một phần phường 5,10 và xã Trung an, TP.Mỹ Tho.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : Một phần phường 1, TPMT

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : Một phần phường 4, TPMT

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : Một phần xã Tam Hiệp, Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Cai Lậy

Khu vực : Một phần xã Phú Nhuận huyện Cai lậy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : Một phần Khu 1, TT Chợ Gạo

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : Một phần Ấp Bình Phú xã Thanh Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : Một phần Ấp Bình Thủy xã An Thạnh Thủy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : Một phần đường Lý Thường Kiệt, phường 5 TPMT

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : Đường Trần Ngọc Giải, phường 5, TPMT

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : Một phần đường Lê Văn Phẩm, Trần Ngọc Giải, Hồ Bé, Phan Lương Trực, phường 5,6, TPMT

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Thị Xã Gò Công

Khu vực : Một phần xã Bình Xuân - thị xã Gò Công

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Cai Lậy

Khu vực : Một phần xã Bình Phú huyện Cai lậy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Cai Lậy

Khu vực : Một phần phường 2, xã Thanh Hòa thị xã Cai Lậy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Cai Lậy

Khu vực : Một phần xã Tam Bình huyện Cai Lậy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : Một phần Ấp Tân Thọ, Bình Thọ Thượng xã Bình Phan

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : Một phần Ấp An Lạc Trung, An Lạc Thượng xã Xuân Đông

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : Một phần đường Ấp Bắc, Hồ Văn Nhánh, Nguyễn Quân, thuộc phường 5, P10, TP.Mỹ Tho.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : Một phần đường Lý Thường Kiệt, Trừ Văn Thố, Đoàn Thị Nghiệp, phường 5, TPMT

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Cai Lậy

Khu vực : Một phần phường 2 thị xã Cai Lậy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Cai Lậy

Khu vực : Một phần xã Bình Phú huyện Cai Lậy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Thị Xã Gò Công

Khu vực : Một phần Phường 5 - thị xã Gò Công

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Gò Công Tây

Khu vực : - 1 phần ấp Thạnh Lạc xã Đồng Thạnh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Gò Công Tây

Khu vực : - 1 phần ấp Hòa Thạnh xã Đồng Thạnh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : Một phần Ấp Bình Hòa xã Long Bình Điền

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : Một phần Ấp Bình An xã Song Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Phước

Khu vực : Mất điện một phần xã tân Lập 1

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : Một phần đường Ấp Bắc, Lê Việt Thắng, TPMT

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Thị Xã Gò Công

Khu vực : Một phần Phường 2 - thị xã Gò Công

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Gò Công Tây

Khu vực : - 1 phần ấp Bình Hòa Long, Bình Đông Trung xã Bình Nhì- 1 phần ấp Bình Trinh xã Đồng Sơn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Cai Lậy

Khu vực : Một phần xã Mỹ Thành bắc huyện Cai Lậy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Cai Lậy

Khu vực : Một phần xã Bình Phú huyện Cai Lậy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : Một phần Ấp Bình Quới xã Bình Phục Nhứt

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : Một phần Ấp Long Hòa xã Quơn Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : - Một phần xã Tân Hương huyện Châu Thành

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : Một phần phường 1, 4, TPMT

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : Một phần phường 2, TPMT

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : Một phần ấp Thạnh Lợi xã Long Bình Điền

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Cai Lậy

Khu vực : Một phần xã Mỹ Thành Bắc huyện Cai Lậy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : Một phần Khu 1, TT Chợ Gạo

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : Một phần Ấp Phú Khương xã Bình Phục Nhứt

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : Một phần Khu 2, TT Chợ Gạo

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : Một phần đường Lãnh Binh cẩn, Trưng Trắc, Lê Lợi, Huyện Toại, Rạch Gầm, 30/4, Thiên Hộ Dương, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, TPMT

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : Một phần phường 2, 8, TPMT

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : Một phần phường 3, TPMT

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Một phần xã Long Định

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : Một phần xã Long Hưng, xã Tam Hiệp, Long Định, Châu Thành;

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : Một phần xã Long Hưng, xã Tam Hiệp, Long Định, Châu Thành; một phần xã Phước Lập, huyện Tân Phước

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Gò Công Đông

Khu vực : Một phần xã Tân Phước, TT Vàm Láng, toàn bộ xã Gia Thuận

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Điện lực Cái Bè

Khu vực : Xã An Thái Trung, An Thái Đông, Mỹ Lợi A, Mỹ Lợi B, Mỹ Tân, Mỹ Trung, Mỹ Đức Tây