Cập nhật lịch cúp điện tphcm 2022

-

chọn quận/huyện Mỹ Tho đụn Công Đông Thị Xã lô Công đống Công Tây Cai Lậy Tân Phước Chợ Gạo Châu Thành mẫu Bè Tân Phú Đông


Điện lực Châu Thành

Khu vực : một trong những phần xã Điềm Hy

Lý bởi vì : giảm điện theo yêu ước của cơ sở nhà nước bao gồm thẩm quyền theo luật pháp của pháp luật

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : một phần phường 5,10 và xã Trung an, TP.Mỹ Tho.

Lý bởi vì : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : một trong những phần phường 1, TPMT

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : một phần phường 4, TPMT

Lý do : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : 1 phần xã Tam Hiệp, Châu Thành

Lý vì : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Cai Lậy

Khu vực : một trong những phần xã Phú Nhuận thị xã Cai lậy

Lý vì chưng : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : một trong những phần Khu 1, TT Chợ Gạo

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : 1 phần Ấp Bình Phú xóm Thanh Bình

Lý bởi vì : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : một phần Ấp Bình Thủy xóm An Thạnh Thủy

Lý vày : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : 1 phần đường Lý thường Kiệt, phường 5 TPMT

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : Đường nai lưng Ngọc Giải, phường 5, TPMT

Lý vị : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : một trong những phần đường Lê Văn Phẩm, è cổ Ngọc Giải, hồ Bé, Phan Lương Trực, phường 5,6, TPMT

Lý vày : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Thị Xã gò Công

Khu vực : 1 phần xã Bình Xuân - thị xã gò Công

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Cai Lậy

Khu vực : một phần xã Bình Phú thị trấn Cai lậy

Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Cai Lậy

Khu vực : một trong những phần phường 2, buôn bản Thanh Hòa thị xóm Cai Lậy

Lý bởi : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Cai Lậy

Khu vực : một trong những phần xã Tam Bình thị trấn Cai Lậy

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : một trong những phần Ấp Tân Thọ, Bình thọ Thượng làng mạc Bình Phan

Lý bởi vì : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : một phần Ấp an lạc Trung, an nhàn Thượng xã Xuân Đông

Lý vì : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : 1 phần đường Ấp Bắc, hồ Văn Nhánh, Nguyễn Quân, thuộc phường 5, P10, TP.Mỹ Tho.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : 1 phần đường Lý thường Kiệt, Trừ Văn Thố, Đoàn Thị Nghiệp, phường 5, TPMT

Lý bởi : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Cai Lậy

Khu vực : 1 phần phường 2 thị thôn Cai Lậy

Lý vì chưng : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Cai Lậy

Khu vực : một phần xã Bình Phú thị trấn Cai Lậy

Lý vày : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Thị Xã lô Công

Khu vực : một trong những phần Phường 5 - thị xã lô Công

Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực gò Công Tây

Khu vực : - một trong những phần ấp Thạnh Lạc xóm Đồng Thạnh

Lý vì : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực gò Công Tây

Khu vực : - một trong những phần ấp Hòa Thạnh làng mạc Đồng Thạnh

Lý vì : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : 1 phần Ấp Bình Hòa xóm Long Bình Điền

Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : một phần Ấp bình yên xã tuy vậy Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Tân Phước

Khu vực : Mất điện một phần xã tân Lập 1

Lý vị : cắt điện theo yêu ước của phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền theo lao lý của pháp luật

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : một trong những phần đường Ấp Bắc, Lê Việt Thắng, TPMT

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Thị Xã lô Công

Khu vực : 1 phần Phường 2 - thị xã gò Công

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực đụn Công Tây

Khu vực : - 1 phần ấp Bình Hòa Long, Bình Đông Trung xóm Bình Nhì- một trong những phần ấp Bình Trinh xóm Đồng Sơn

Lý vày : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Cai Lậy

Khu vực : một phần xã Mỹ Thành bắc thị xã Cai Lậy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Cai Lậy

Khu vực : một phần xã Bình Phú thị trấn Cai Lậy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : 1 phần Ấp Bình Quới xã hồi phục Nhứt

Lý vày : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : 1 phần Ấp Long Hòa xã Quơn Long

Lý vì chưng : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : - 1 phần xã Tân mùi hương huyện Châu Thành

Lý vì chưng : giảm điện theo yêu mong của ban ngành nhà nước bao gồm thẩm quyền theo cách thức của pháp luật

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : một trong những phần phường 1, 4, TPMT

Lý bởi vì : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : 1 phần phường 2, TPMT

Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : một phần ấp Thạnh Lợi buôn bản Long Bình Điền

Lý vì chưng : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Cai Lậy

Khu vực : 1 phần xã Mỹ Thành Bắc thị trấn Cai Lậy

Lý do : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : một trong những phần Khu 1, TT Chợ Gạo

Lý vì : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : 1 phần Ấp Phú Khương xã phục hồi Nhứt

Lý vày : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : 1 phần Khu 2, TT Chợ Gạo

Lý vì : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : một trong những phần đường Lãnh Binh cẩn, Trưng Trắc, Lê Lợi, thị xã Toại, Rạch Gầm, 30/4, Thiên Hộ Dương, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, TPMT

Lý bởi : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : một trong những phần phường 2, 8, TPMT

Lý vày : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : 1 phần phường 3, TPMT

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : một trong những phần xã Long Định

Lý vị : giảm điện theo yêu cầu của cơ sở nhà nước có thẩm quyền theo giải pháp của pháp luật

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : một phần xã Long Hưng, xã Tam Hiệp, Long Định, Châu Thành;

Lý vày : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : 1 phần xã Long Hưng, buôn bản Tam Hiệp, Long Định, Châu Thành; một phần xã Phước Lập, huyện Tân Phước

Lý bởi vì : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực đụn Công Đông

Khu vực : 1 phần xã Tân Phước, TT Vàm Láng, toàn cục xã Gia Thuận

Lý bởi vì : cắt điện theo yêu cầu của ban ngành nhà nước gồm thẩm quyền theo phương pháp của pháp luật

Điện lực chiếc Bè

Khu vực : xóm An Thái Trung, An Thái Đông, Mỹ Lợi A, Mỹ Lợi B, Mỹ Tân, Mỹ Trung, Mỹ Đức Tây