Em vẫn nhớ trường xưa

-

_Hs hát đúng giai điệu, thuộc lời ca với sắc thái của bài hát. Tập trình diễn bài hát vớilĩnh xướng, đối đáp và phối kết hợp gõ đệm và vận tải theo nhạc.

Bạn đang xem: Em vẫn nhớ trường xưa

_Hs biểu lộ đúng cao độ trường độ bài bác TĐN số 8, tập đọc nhạc, ghép lời phối kết hợp gõphách.

II.Chu ẩ n b ị:

_Nhạc cụ.

_Băng nhạc, thiết bị nghe. _Bảng phụ.

III.Các vận động dạy học

Thờigian

Nội vận động của

Giáo viênHoạt cồn của học sinh1’ThờiGian1. Ổn định lớ p. :

2.Ki ể m tra bài cũ:

3.D ạ y bài bác mớ i:

Nội dung 1:Ơn tập bài bác hát:

Em vẫn nhớtrường xưa.

trường xưa.

_Giáo viên yêu mong hstrật tự. Gọi lớp trưởngbáo cáo sỉ số lớp.

_Yêu mong hs hát lại bàiEm vẫn nhớ trường xưa.

_Cho nghe lại bài hát._Yêu mong hát tập thểbài hát đúng sắc thái._Yêu cầu hát kết hợpđộng tác (hs sẽ chuẩnbị trước).

_Yêu ước một vài ba cánhân suy xét động tácphụ họa._Nhận xét._Hướng dẫn những emlĩnh xướng, đồng ca vàđối đáp.

_Yêu mong thực hiệnđộng tác phụ họa.

_Yêu ước một vài ba cá

Hoạt rượu cồn củaGiáo viên_Hs cô quạnh tự, lớp trưởngbáo cáo sỉ số lớp._Hs hát lại bài xích hát Hátmừng._Chú ý lắng nghe._Thể hiện bài hátđúng săc thái._Hs hát lại bài bác hátkết hợp đụng tác phụhoạ._Xung phong thựchiện trước lớp._Nghe dấn xét._chú ý nhge với thểhiện đến đúng. _Hát và thể hiệnđộng tác. _Xung phong trình hoạt động của Học sinhNội dungNội dung

3’

1’

Nội dung 2:

Tập phát âm nhạc: TĐN số 8.

Mây chiều

giờ đồng hồ sáo diều vọng

về qua lũy tre. Trong mây

chiều bọn chim én bay về.

4. C ũ ng c ố:


5. D ặ n dị:

nhân trình diễn trướclớp, phối kết hợp vận động.

_Nhận xét với sửa sai.

_Giới thiệu vào bài._Ghi bảng - dán bảngphụ.

_Đàn qua bài xích TĐN số 8._Hướng dẫn hs gõ tiếttấu chủ yếu của bài xích

_Bài hát cĩ đông đảo nốtnào?_Tĩm lại với hướng dẫnhs hiểu cao độ._Đàn trả lời hs đọctừng câu.

_Sau từng câu gv gọi cánhân thực hiện.

_Yêu mong đọc nhạc, kếthợp ghép lời và gõphách.

_Yêu mong ghép lời.

_Chia nhĩm yêu cầu hsthực hiện nay (1 gọi nhạc, 1ghép lời kết hợp gõ đêmvà đổi vị trí).

_Gọi 1 -2 hs gọi bàiTĐN.

_Y/c Cả lớp hát lại bàiEm vẫn ghi nhớ trườngø xưa._Y/c về bên tập lại bàiTĐN.

_GV dặn hs coi trướctiết 28.

_Nhận xét tiết học

bày trước lớp.

_Nghe cùng sửa sai.

_Chú ý lắng nghe._Ghi đổ vỡ – quan sát._Nghe cùng chú ý, cảmnhận.

_Hs luyện huyết tấu._Xung phong nhấn biếtcác nốt trong bài xích TĐNsố 7._Nghe và nhớ thương hiệu cácnốt._Đọc TĐN từng câu._Xung phong thựchiện. _Nghe đàn, hiểu nhạckết đúng theo gõ phách._Ghép lời bài xích TĐNsố7._Từng nhĩm thực hiện ._Cá nhân hs phát âm bàiTĐN._Cả lớp hát lại bài bác Emvẫn ghi nhớ trường xưa._Lắng nghe.

TuÇn 28

Thø cha ngµy th¸ng n¨m ¢m nh¹c

_ƠN TẬP 2 BAØI HÁT: MAØU XANH QUÊHƯƠNG, EM VẪN NHỚ TRƯỜNG XƯA

_KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC

I.Mục tiêu:

_Hs hát thuộc lời ca, đúng giai điệu và sắc thái 2 bài bác hát. Tập trình diễn bài hát kết hợpgõ đệm và chuyển động theo nhạc.

_Hs đọc và nghe câu chuyện: Khúc nhạc bên dưới trăng, để tìm hiểu về nhạc sĩ Bét-tơ-ven.Giáo dục những em yêu con người.

II.Chu ẩ n b ị:

_Nhạc cụ.

_Băng nhạc, lắp thêm nghe.

_Oân lại một trong những động tác phụ họa.

III.Các chuyển động dạy học

ThờigianHoạt cồn của Giáo viênHoạt đụng của học tập sinh13’ThờiGian1.Ổ n định lớ p. :

2.Ki ể m tra bài bác cũ:

3.D ạ y bài mớ i:

Nội dung 1

: vận động 1: chuyển động 1:

Ơn tập bài xích hát:

Màu xanh quêhương

hương

_Giáo viên yêu cầu hstrật tự. Gọi lớp trưởngbáo cáo sỉ số lớp._Gv hotline 1-3 hs đọc nhạcvà ghép lời bài xích TĐN số6._Gv dấn xét và đánhgiá.

_Gv trình làng nội dung1._Gv đệm lũ cho cảlớp hát lại bài hát mộtlần._GV sửa sai(nếu cĩ)._GV gọi nhĩm, cá nhânhát._Chia lớp thành 2nhĩm: nhĩm 1 hát,nhĩm 2 gõ đệm theotiết tấu với đổi lại.

Hoạt rượu cồn của Giáo viên_Hs trơ thổ địa tự, lớp trưởngbáo cáo sỉ số lớp._ Một đến bố học sinhthể hiện lại._Chú ý lắng nghe._Nghe lũ và hát lạibài hát._hs sửa sai._Nhĩm, cá thể trìnhbài hát._Hai nhĩm hát luânphiên.Hoạt rượu cồn của học tập sinhNội dungNội dung

3’1’ Họat động 2:Oân tập bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa

Nội dung 2:

Kể chuyện âm nhạc: Khúc nhạc dưới trăng.4. C ũ ng c ố: 5. D ặ n dị:_Chọn một vài học tập sinhtrình bày trước lớp kếthợp rượu cồn tác phụ họa._Gv giới phần tiếp theo._Gv màn trình diễn lại bài xích hát._Chỉ định một vài ba họcsinh đơn ca.

_Gv y/c học viên hát kếthợp gõ đệm theo nhịp._Gv hotline một vài nhĩmtrình bày trước lớp.

_Gv giới thiệu nội dung2.

_Gv đến hs xem ảnh củaBê-tơ-ven.

_G đọc diễn cảm chuyện“Khúc nhạc dưới trăng”._Giáo dục các em trântrọng cuộc sống đời thường lao độngvà tình dịu dàng conngười, đĩ là mối cung cấp gốctạo nên những tác phẩmnghệ thuật cĩ giá chỉ trị._Gọi 2 hs hát lại bài xích hátđã ơn.

Xem thêm: Sửa Chữa Tủ Lạnh Sanyo Điện Máy Xanh, Trung Tâm Bảo Hành Sửa Chữa Điện Máy: Trang Chủ

_Gv dìm xét.

_Gv y/ hs về bên tậpluyện lại 2 bài xích hát.

_Gv y/c hs coi trước tiết29._Nhận xét ngày tiết học._Một vài ba hs trình bàytrước lớp._Chú ý nghe._Chú ý cùng ghi nhớ.

_Một vài học viên đơn ca._Hát kết hợp động tác._Một vài ba nhĩm trình bàytrước lớp._Chú ý lắng nghe._Quan sát._Hs để ý lắng nghe._Nghe cùng ghi nhớ.

_Hs hát lại hai bài hát đãơn._Nghe nhận xét._Chú ý lắng nghe cùng ghinhớ về công ty thực hiện.

TuÇn 29

Thø cha ngµy th¸ng n¨m ¢m nh¹c

_ƠN TẬP TĐN SỐ 7, SỐ 8

_

KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC

I.Mục tiêu:

_Hs ơn tập phát âm nhạc, hát lời bài xích TĐN số 7, số 8 và phối hợp gõ nhịp. _Hs nghe và cảm thụ một bài hát.

II.Chu ẩ n b ị:

_ Nhạc cụ.

_Đàn giai điệu, gọi nhạc cùng đánh nhịp bài TĐN số 3, số 4. _Tranh, hình ảnh minh hoạ.

III.Các vận động dạy học

Thời

gian vận động của

Giáo viênHoạt cồn của học sinh1’2’28’Thờigian 1.Ổ n định lp :2.Ki m tra bài cũ: 3. Dy bài xích mi:

Nội dung 1: Ơn tập TĐN

số 7, số 8.Hoạt đụng 1:

Ơn tập TĐN số 7.Luyện tập máu tấu:

♪♪♪ ♪♪♪ ♪♪♪♪ ♪

_Giáo viên yêu ước hs trậttự. Hotline lớp trưởng báo cáo sỉsố lớp.

_Yêu cầu tập thể hát ơn lạibài hát Em vẫn ghi nhớ trườngxưa. Thừa nhận xét.

_Giới thiệu vào văn bản bàihọc.

_Gv đàn giai điệu bài xích TĐNsố 7.

_Gv yêu cầu luyện cao độbài TĐN số 7.

_Gv yêu cầu hs gõ lại tiếttấu chính của bài bác TĐN số 7._Nhận xét.

_Yêu ước cả lớp hiểu bàiTĐN số 7.

_ Gv yêu mong cả lớp phát âm lạibài TĐN số 7 và ghép lời._Gv yêu cầu cả lớp hiểu lại

Hoạt đụng củaGiáo viên_Hs trơ tráo tự, lớp trưởngbáo cáo sỉ số lớp._Thể hiện bài bác hát._Hs lắng nghe và quansát._ Hs lắng nghe giaiđiệu.

_Hs luyện cao độ theoyêu ước của giáo viên._Cả lớp gõ tiết tấuchính bài bác TĐN số 7 ._Chú ý lắng nghe._Đọc lại bài xích TĐN số 7._Nghe bọn và phát âm nhạc,kết vừa lòng hát lời bài bác TĐNsố 7._Đọc nhạc và hát lời chuyển động củaHọc sinhbài TĐN số 7 hát lời kết hợpgõ đệm theo phách ( p1:taykết thích hợp đệm theophách, phách mạnh bạo vàNội dungNội dung

Thờigian

Hoạt cồn 2:

Ơn tập TĐN số 8.Luyện tập huyết tấu:

♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

Nội dung 2:

Nghe nhạc

phải phách mạnh, tay tráiphách nhẹ).

_Gv hướng dẫn và chỉ định một vài ba nhĩmđọc nhạc cùng gõ đệm .

_Gv lũ giai điệu bài bác TĐNsố 8.

_Yêu mong luyện cao độ bàiTĐN số 8.

_Gv hướng dẫn và chỉ định hs gõ lại tiếttấu chính của bài TĐN số 8._Nhận xét.

_ Yêu ước cả lớp gọi bàiTĐN số 8.

_Yêu ước cả lớp phát âm lại bàiTĐN số 8 với ghép lời.

_Gv lý giải nữa lớp gõtiết tấu, cịn lại hiểu nhạc vàghép lời TĐN số 8, sau đĩđổi lại .

_Gv y/c hs đọc nhạc, hát lờibài TĐN số 8 phối kết hợp gõđệm theo phách ( p1:tayphải phách mạnh, tay tráiphách 2 cùng phách 3).

_Yêu mong Hs yên ổn lặng.

_Gv mang lại Hs nghe một bàidân ca (giới thiệu nội dungvà xuất xứ).

_Gv gọi hs nêu lên cảmnhận của bản thân về bài bác dânca.

_Gv y/c học sinh kể tênhoặc hát một vài câu trongcác bài xích dân ca khác.

_Gv cho học viên nghe lạibài hát, kết hợp đứngvận

Hoạt đụng củaGiáo viên

nhẹ.

_Hs gõ máu tấu bài xích TĐNsố 8..

_ lắng nghe giai điệu._Luyện cao độ theo yêucầu của giáo viên.

_Hs gõ huyết tấu chínhbài TĐN số 8 ._Chú ý lắng nghe._Cả lớp gọi nhạc đọcbài TĐN số 8._Nghe bọn và phát âm nhạc,kết đúng theo hát lời bài TĐNsố 8._Đọc nhạc với hát lời,kết phù hợp đệm theo tiếttấu._Đọc nhạc, hát lời kếthợp gõ đệm theo phách( p1:tay cần pháchmạnh, tay trái phách 2và phách 3)._Hs trơ trẽn tự._Lắng nghe cùng cảmnhận bài xích hát, chú ýnghe nội dung và xuấtxứ.

_Hs nêu cảm thấy củamình về bài hát.

_Hs nhắc tên hoặc hátmột vài ba câu vào cácbài dân ca khác.

_Hs nghe lại bài dân ca,kết đúng theo đứng vận động

Hoạt hễ củaHọc sinh

3’

1’

4. Cũ ng cố:

5. D n dị:

động theo nhạc.

_Gv y/c 4 Hs lên trình bàylại 2 bài TĐN số 7, số 8._Gv y/c bè cánh đọc nhạc,ghép lời, phối kết hợp gõ đệm._ Gv hỏi hs: hơm nay đãnghe được bài bác hát gì? Nộidung ra sao?