Mất biểu tượng mạng trong network connection

-

vừa rùi mình có quét virus bằng phần mềm avira quét xong thì thấy mất Local area connection và máy ko vào mạng đc nữa!

pro nào biết giúp em với!

*


Bạn đang xem: Mất biểu tượng mạng trong network connection

\r\npro n\u00e0o bi\u1ebft gi\u00fap em v\u1edbi!\n","product_id":0,"type":0,"date":1281093335,"date_text":"12 n\u0103m","link":"\/hoidap\/4129\/223387\/mat-bieu-tuong-local-area-connection-trong-network-connection.html","num_reply":6,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"nhocmatnau","name":"nguyen van hung","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"nguoiradividau_0320

Bạn phải nói rõ là bạn dùng windows j chứ, mà bạn chỉ ko thấy biểu tượng mạng ở góc dứoi màn thôi ah


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"12 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":223387,"user":{"id":1,"login_name":"thanhtungnn","name":"Nguy\u1ec5n Thanh T\u00f9ng","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"thanhtungnn

Xem thêm: Nơi Bán Máy Tính Bảng Sony Xperia Tablet Z4 Tablet 10, Sony Xperia Z4 Tablet


Trước đó vẫn có mà giờ bị mất thì nguyên nhân là ai đó đã Disconnect kết nối. Bạn làm như sau:Bạn click phải ngay biểu tượng My Network Places ngoài Desktop > chọn Properties.Trong này bạn click phải tiếp vào Local aera connection, chọn Enable, biểu tượng sẽ chuyển sang màu xanh là được, bạn kiểm tra lại bên góc phải màn hình đã xuất hiện nó chưa.nếu vẫn chưa nhìn thấy thì bạn click phải tiếp Local aera connection, chọn PropertiesTại đây, bạn check vào mục show icon in notification aera when connect rồi bấm OK là được.Chúc bạn thành công.


Tr\u01b0\u1edbc \u0111\u00f3 v\u1eabn c\u00f3 m\u00e0 gi\u1edd b\u1ecb m\u1ea5t th\u00ec nguy\u00ean nh\u00e2n l\u00e0 ai \u0111\u00f3 \u0111\u00e3 Disconnect k\u1ebft n\u1ed1i. B\u1ea1n l\u00e0m nh\u01b0 sau:B\u1ea1n click ph\u1ea3i ngay bi\u1ec3u t\u01b0\u1ee3ng My Network Places ngo\u00e0i Desktop > ch\u1ecdn Properties.Trong n\u00e0y b\u1ea1n click ph\u1ea3i ti\u1ebfp v\u00e0o Local aera connection, ch\u1ecdn Enable, bi\u1ec3u t\u01b0\u1ee3ng s\u1ebd chuy\u1ec3n sang m\u00e0u xanh l\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c, b\u1ea1n ki\u1ec3m tra l\u1ea1i b\u00ean g\u00f3c ph\u1ea3i m\u00e0n h\u00ecnh \u0111\u00e3 xu\u1ea5t hi\u1ec7n n\u00f3 ch\u01b0a.n\u1ebfu v\u1eabn ch\u01b0a nh\u00ecn th\u1ea5y th\u00ec b\u1ea1n click ph\u1ea3i ti\u1ebfp Local aera connection, ch\u1ecdn PropertiesT\u1ea1i \u0111\u00e2y, b\u1ea1n check v\u00e0o m\u1ee5c show icon in notification aera when connect r\u1ed3i b\u1ea5m OK l\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c.Ch\u00fac b\u1ea1n th\u00e0nh c\u00f4ng.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":1,"id_faq":223387,"user":{"id":1,"login_name":"haohao22","name":"hao","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"haoahao_h22805
gmail.com","name":"B\u00f9i H\u1ea3i","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"iahhnimiub