Màu nắng hay là màu mắt em khanh ly

-
màu nắng xuất xắc là màu mắt em mùa thu mưa cất cánh cho tay mượt Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng và nóng qua thềm Rồi gồm hôm làm sao mây cất cánh lên. Lùa nắng nóng cho bi hùng vào tóc em Bàn tay xanh biếc đón ưu phiền rất lâu rồi sao lá thu không vàng và nắng chưa vào trong đôi mắt em Em qua công viên bước chân âm thầm Ngoài kia phong vân về ngàn Cỏ cây đột nhiên lên color nắng Em qua công viên mắt em ngây tròn mỹ miều nắng thủy tinh vàng chợt hồn bi quan dâng bao la Chiều đã đến vườn mắt em mùa thu qua tay đã bao lần ngàn cây thắp nến lên nhì hàng Để nắng bước vào trong mắt em (Màu nắng hiện nay trong đôi mắt em)

Bạn đang xem: Màu nắng hay là màu mắt em khanh ly


Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cổ Phiếu Là Gì Và Cách Chơi, Ích Lợi Và Rủi Ro Chứng Khoán Đem Lại

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.