Minh nguyệt trấn võ lâm 1

-
Thời gianTên hoạt động
3h00Đạo Tặc Quốc Khố
18h30Mật Báo Chiến Trường
20h00Loạn Chiến Mộ Cổ
20h30Pháo Hoa Kinh Nghiệm

Thời gianTên hoạt động
3h00Đạo Tặc Quốc Khố
18h30Mật Báo Chiến Trường
20h30Pháo Hoa Kinh Nghiệm
Cả NgàyHành Khất Đạo Sĩ

Thời gianTên hoạt động
3h00Đạo Tặc Quốc Khố
10hBảo Long Nhất Tộc
18h00Bảo Long Nhất Tộc
18h30Tiếp Tế Chiến Trường

Thời gianTên hoạt động
3h00Đạo Tặc Tinh Anh
10hBảo Long Nhất Tộc
18h00Bảo Long Nhất Tộc
18h30Mật Báo Chiến Trường
Cả NgàyPhu Phụ Đồng Tâm

Thời gianTên hoạt động
3h00Đạo Tặc Tinh Anh
18h30Tiếp Tế Chiến Trường
20h00Loạn Chiến Mộ Cổ
20h30Tiền Trang May Mắn
Cả ngàyHành Khất Đạo Sĩ
Cả NgàyPhu Phụ Đồng Tâm

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss Sát Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
08h00Vận Tiêu Bang Hội
11h00Boss Tiết Khí Đại Sư
11h00Chiến Trường Tống Kim
12h30Boss Tiểu Hoàng Kim
15h00Chiến Trường Tống Kim
17h00Vận Tiêu
18h00Liên Đấu
19h30Boss Đại Hoàng Kim
21h00Chiến Trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss Sát Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
11h00Boss Tiết Khí Đại Sư
11h00Chiến Trường Tống Kim
12h30Boss Tiểu Hoàng Kim
15h00Chiến Trường Tống Kim
18h00Liên Đấu
19h00Quả Hoàng Kim
19h30Boss Đại Hoàng Kim
20h00Loạn Chiến Cổ Mộ
21h00Chiến Trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss Sát Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
11h00Boss Tiết Khí Đại Sư
11h00Chiến Trường Tống Kim
12h30Boss Tiểu Hoàng Kim
15h00Chiến Trường Tống Kim
17h00Vận Tiêu
18h00Liên Đấu
19h30Boss Đại Hoàng Kim
20h00Tứ Đại Danh Bộ
21h00Chiến Trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss Sát Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
08h00Vận Tiêu Bang Hội
11h00Boss Tiết Khí Đại Sư
11h00Chiến Trường Tống Kim
12h30Boss Tiểu Hoàng Kim
15h00Chiến Trường Tống Kim
18h00Liên Đấu
19h00Quả Hoàng Kim
19h30Boss Đại Hoàng Kim
21h00Chiến Trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss Sát Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
11h00Boss Tiết Khí Đại Sư
11h00Chiến Trường Tống Kim
12h30Boss Tiểu Hoàng Kim
15h00Chiến Trường Tống Kim
17h00Vận Tiêu
18h00Liên Đấu
19h30Boss Đại Hoàng Kim
21h00Chiến Trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss Sát Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
11h00Boss Tiết Khí Đại Sư
11h00Chiến Trường Tống Kim
12h30Boss Tiểu Hoàng Kim
15h00Chiến Trường Tống Kim
18h00Liên Đấu
19h00Quả Hoàng Kim
19h30Boss Đại Hoàng Kim
20h00Tứ Đại Danh Bộ
21h00Chiến Trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss Sát Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
11h00Boss Tiết Khí Đại Sư
11h00Chiến Trường Tống Kim
12h30Boss Tiểu Hoàng Kim
15h00Chiến Trường Tống Kim
17h00Vận Tiêu
18h00Liên Đấu
19h30Boss Đại Hoàng Kim
20h00Loạn Chiến Cổ Mộ
21h00Chiến Trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

Hướng Dẫn - Ép Chân Đơn (Kinh Nghiệm)

Mỗi nhân vật các bạn có thể nhận tối đa được 3.000.000.000 kinh nghiệm từ tính năng này mỗi 30 ngày, nhân sĩ đến đối thoại với NPC Bắc Đẩu Lão NhânMinh Nguyệt Trấn để luyện đơn tạo thành những Bạch Chân Đơn, Huyết Chân Đơn, Huyền Chân Đơn. Khi sử dụng các vật phẩm này đồng đạo sẽ nhận được lượng kinh nghiệm rất lớn.

Bạn đang xem: Minh nguyệt trấn võ lâm 1

NPC liên quan.

Lên Minh Nguyệt Trấn để tu luyện Chân Đơn.

Có 2 cách để các bạn có thể lên Minh Nguyện Trấn.

- Cách 1:

Gặp NPC Võ Lâm Truyện NhânThất Đại Thành Thị để có thể đi lên Minh Nguyệt Trấn.

*

- Cách 2:

Dùng Thần Hành Phù để có thể di chuyển lên Minh Nguyện Trấn.

Các bạn click phải vào Thần Hành Phù và chọn như sau:

*

*

Sau khi lên được Minh Nguyệt Trấn các bạn đếngặp NPC Bắc Đầu Truyền Nhân đểtiến hành tu luyện Chân Đơn.

*

Vật phẩm cần thiết để có thể tu luyện Chân Đơn.

*

Công thức và cách tu luyện Chân Đơn.

Sau khi có đầy đủ nguyên liệu,thì các bạn làm theo các bước sau để tu luyện Chân Đơn.

Bước 1: Chọn "Luyện tiên đan truyền công"

*

Bước 2: Chọn "Ta đến luyện các loại tiên đan"

*

Bước 3: Chọn loại Chân Đơn mà bạn muốn tu luyện.

*

Công thức tu luyện các Chân Đơn.

Xem thêm: Top 10 Siêu Thị Điện Máy Phương Đông Hải Dương, Hải Dương (03203838636)

*

Công dụng của các loại Chân Đơn.

*

Các điều cần biết về Chân Đơn.

Nhân vật cấp 50 trở lên mới có thể sử dụng được Bạch / Huyết / Huyền Chân Đơn.

Nhân vật muốn chế tạo Bạch / Huyết / Huyền Chân Đơn cần phải có lượng kinh nghiệm tương ứng trong người.

Ví dụ :

- Muốn chế tạo Bạch Chân Đơn 500.000.000 kinh nghiệm thì ngoài 1 Bắc Đẩu Truyện Công Thuật1 Thất Tinh Thảo ra thì Nhân Vật đi tu luyện phải có ít nhất500.000.000 kinh nghiệm trong người.

Nhân vật tu luyệnBạch / Huyết / Huyền Chân Đơn sẽ mất đi số lượng kinh nghiệm tương ứng với Chân Đơn mà mình tu luyện.

Hiểu đơn giản là rút kinh nghiệm từ nhân vật của mình bỏ vào Chân Đơn.

Sử dụng tối đa 3.000.000.000kinh nghiệm / nhân vật / 30 ngàycho tất cả các loại Bạch / Huyết / Huyền Chân Đơn.

30 ngày sẽ bắt đầu đếm ngược từ ngày bạn sử dụng max Chân Đơn và nhận đủ 3.000.000.000 kinh nghiệm từ tính năng.

Ví dụ:

- Bạn dùng 1 Huyền Chân Đơn chứa 1.500.000.000 kinh nghiệm vào ngày 1/11, sau đóđến ngày 18/11 bạn sử dụng thêm 1 Huyền Chân Đơn chứa 1.500.000.000 kinh nghiệm nữa là nhân vật bạn sử dụng đủ mốc 3.000.000.000 kinh nghiệm vào ngày 18/11 => thời gian 30 ngày sẽ bắt đầu đếm ngược từ ngày 18/11, đồng nghĩa là ngày 18/12 bạn mới có thể sử dụng lại tính năng Chân Đơn.

Sử dụng Chân Đơn sẽ có cộng dồn kinh nghiệm.

Ví dụ:

- Cấp 100 cần 300.000.000 kinh nghiệm là lên cấp,thì khi bạn sử dụng Bạch Chân Đơn sẽ nhận được 500.000.000 kinh nghiệm là sẽ dư 200.000.000 kinh nghiệm, thì200.000.000 kinh nghiệm dư đó sẽ cộng cho cấp sau.