Install the

-
.NET Framework 4.7.1 Windows 10, version 1607, all editions Windows 10, version 1703, all editions Xem thêm...Ít hơn

Bài viết này mô tả bản cập nhật worldlinks.edu.vn .NET Framework 4.7.1 cho phiên bản Windows 10 1607, Windows 10 phiên bản 1703 (cửa hàng chỉ) và Windows Server 2016 (cửa hàng chỉ).

Bạn đang xem: Install the

Giới thiệu về .NET Framework 4.7.1

worldlinks.edu.vn .NET Framework 4.7.1 là bản Cập Nhật tương thích cao và tại chỗ cho worldlinks.edu.vn .NET Framework 4.6.2 và 4.7. Tuy nhiên, nó có thể chạy cùng .NET Framework 3.5 gói dịch vụ 1 (SP1) và các phiên bản .NET Framework.Khi bạn cài đặt gói này, bạn có thể xem cài đặt Cập Nhật cho worldlinks.edu.vn Windows (KB4033393) trong mục Cài đặt bản Cập Nhật trong bảng điều khiển.

.NET Framework 4.7.1 có sẵn trên Windows Update và trên Windows Server Update Service (WSUS). Nó sẽ được cung cấp dưới dạng bản Cập Nhật được khuyến nghị trên Windows Update.

Lưu ý:

Bản Cập Nhật được khuyến nghị có thể được cài đặt tự động trên tất cả các nền tảng được hỗ trợ dựa trên máy tính cài đặt trên Windows Update.

Windows 10 phiên bản 1607 (không LTSB), bản cập nhật này sẵn có trên WU, WSUS, danh mục Cập Nhật.

Windows 10 phiên bản 1607 (LTSB), Windows 10 phiên bản 1703 và Windows Server 2016, bản Cập Nhật chỉ có sẵn trên danh mục Cập Nhật.

Xem thêm: Diễn Viên Đóng Vai Thor - Mỹ Nhân Chợt Nổi Tiếng Nhờ Đóng Vài Giây Thor 4

Thông tin tải xuống

Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của worldlinks.edu.vn:

*
Tải worldlinks.edu.vn .NET Framework 4.7.1 gián tuyến cài đặt bây giờ.

Để biết thêm thông tin về cài đặt .NET Framework 4.7.1 gián tuyến, hãy xem .NET Framework 4.7.1 diễn đàn cài đặt Windows .

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ worldlinks.edu.vn, hãy xem Cách lấy những tệp hỗ trợ worldlinks.edu.vn từ dịch vụ trực tuyến .worldlinks.edu.vn đã quét vi-rút tệp này. worldlinks.edu.vn đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin

Để biết thêm thông tin về .NET Framework 4.7.1, hãy xem .NET Framework 4.7.1 vấn đề đã biết .

.NET Framework 4.7.1 Windows Update cũng bó đồng cài đặt bản Cập Nhật có độ tin cậy quan trọng bản sửa lỗi cho sản phẩm.

Chuyển dòng lệnh dành cho bản cập nhật này

Để biết thêm thông tin về các tùy chọn dòng lệnh mà được hỗ trợ bởi bản cập nhật này, hãy xem phần "Tùy chọn dòng lệnh" trên trang web MSDN hướng dẫn triển khai .NET Framework cho nhà phát triển .

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Chúng tôi khuyên bạn đóng tất cả các ứng dụng đang sử dụng .NET Framework trước khi cài đặt bản cập nhật này.

Áp dụng cho

worldlinks.edu.vn .NET Framework 4.7.1,Windows 10 phiên bản 1607, phiên bản Windows 10 1703 (cửa hàng) và Windows Server 2016 (cửa hàng)