Ngân hàng agribank tại quận bình thạnh

-
Javascript is disabled in this browser. This page requires Javascript. Modify your browser"s settings to allow Javascript to execute. See your browser"s documentation for specific instructions.

Bạn đang xem: Ngân hàng agribank tại quận bình thạnh


Web content Viewer

Component action Menu
Actions
*

*

*

Ngân hàng nông nghiệp & trồng trọt và trở nên tân tiến nông thôn việt nam - trụ sở Bình Thạnh thông tin đấu giá số tiền nợ như sau:

1. Số tiền nợ đấu giá:

Thông tin về khoản nợ:

Nợ cội : 800.000.000 đồng.

Lãi vào hạn: 1.062.333.333 đồng

Lãi quá hạn : 526.444.444 đồng.

Thông tin về tài sản bảo vệ của khoản nợ:

- Đất ở:

Thửa khu đất số: 522, tờ bạn dạng đồ số: 4;

Diện tích: 229,8 m2;

Hình thức sử dụng: sử dụng riêng.

- nhà ở:

Diện tích xây dựng: 112m2;

Diện tích sàn xây dựng: 224m2;

Kết cấu nhà: Nền gạch – cột, khung, sàn lầu BTCT, tường gạch, mái tôn;

Số tầng: 02.

2. Fan có khoản nợ đấu giá:

Ngân hàng nntt và phát triển Nông thôn vn – chi nhánh Bình Thạnh.

3. Tổ chức triển khai đấu giá chỉ khoản nợ:

Công ty Đấu giá thích hợp danh trường Thịnh Group.

(Một tỷ, không trăm bảy mươi bảy triệu, bốn trăm bảy mươi tư nghìn, sáu trăm đồng). Mức giá thành trên chưa bao gồm các loại thuế, chi phí và nghĩa vụ tài bao gồm khác theo hiện tượng của pháp luật.

5. Khoản tiền đặt trước: 161.621.190 đồng

(Một trăm sáu mươi mốt triệu, sáu trăm hai mươi mốt nghìn, một trăm mười chín đồng) tương tự với 15% giá bán khởi điểm.

Xem thêm: Top 9 Những Mẫu Đồng Hồ Nam Chính Hãng, Đồng Hồ Nam Chính Hãng

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện và phương pháp đăng ký tham gia đấu giá:

- thời gian đăng cam kết tham gia đấu giá: vào thời hạn cung cấp và tiếp nhận hồ sơ gia nhập đấu giá bán khoản nợ.

- Địa điểm, phương pháp đăng ký kết tham gia đấu giá: quý khách nộp làm hồ sơ trực tiếp tại công ty Đấu giá đúng theo danh ngôi trường Thịnh Group - 46 đường số 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

10. Thời hạn nộp tiền đặt trước:

- Tổ chức, cá nhân đủ đk tham gia đấu giá bán nộp hồ sơ gia nhập đấu giá vừa lòng lệ với tiền đặt trước cho doanh nghiệp Đấu giá hợp danh ngôi trường Thịnh Group theo quy định.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức trận đấu giá:

12. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại trận chiến giá.

13. Cách thức đấu giá: cách thức trả giá bán lên.

14. Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

- số tiền nợ được đấu giá bán theo nguyên trạng (bao có khoản nợ, tình trạng pháp lý và những rủi ro tiềm ẩn) cùng theo thủ tục “Có sao buôn bán vậy”. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trọng trách xem xét, tìm hiểu các hồ nước sơ pháp lý khoản nợ với tự xác định tình trạng của khoản nợ, triệu chứng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ, quý hiếm ghi sổ của số tiền nợ và tự chịu trách nhiệm với những rủi ro xảy ra (nếu có) sau thời điểm đấu giá cả công khoản nợ.

- khủng hoảng tiềm ẩn: bên có số tiền nợ và đơn vị chức năng tổ chức đấu giá nhận xét khả năng có những rủi ro pháp luật tiềm ẩn tương quan đến số tiền nợ đấu giá như: các tranh chấp giữa Bà Phạm Thị Út và các bên liên quan đến tài sản bảo vệ với những tổ chức, cá nhân trong bài toán hứa mua, hứa bán gia tài liên quan tiền đến số tiền nợ (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ không giống của Bà Phạm Thị Út cùng các bên tương quan đến tài sản. Những rủi ro này, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá bắt buộc lường trước được. Với nhiệm vụ của mình, mặt có khoản nợ và đơn vị chức năng tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ hỗ trợ tất cả thông tin/hồ sơ đã đạt được để khách hàng hàng mong muốn mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người tiêu dùng khoản nợ đấu giá bao gồm trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xẩy ra (nếu có) sau khi đấu chi phí công khoản nợ; worldlinks.edu.vn trụ sở Bình Thạnh và đơn vị tổ chức đấu giá chỉ không chịu trách nhiệm giải quyết so với những rủi ro khủng hoảng tiềm ẩn nói trên.

- bên mua khoản nợ cần dìm thức và xác định rõ rằng toàn thể tài sản đảm bảo an toàn cho số tiền nợ xấu của Bà Phạm Thị Út đang trong quy trình thi hành án, tài sản bảo đảm đang bị chiếm dụng bởi nhiều hộ mái ấm gia đình và có thể đang bị chống chặn vận động và di chuyển (hoặc không) để chờ các cơ quan tính năng xem xét giải quyết. Thông tin cụ thể về chứng trạng tranh chấp, kê biên tài sản bảo đảm an toàn để thi hành án bên tham gia đấu giá vui lòng contact worldlinks.edu.vn chi nhánh Bình Thạnh nhằm biết chi tiết. Nếu gật đầu tham gia đấu giá có nghĩa là Bên tải tự khẳng định và gật đầu mọi rủi ro so với việc mua số tiền nợ này. worldlinks.edu.vn trụ sở Bình Thạnh và đơn vị tổ chức đấu giá chỉ không phụ trách với ngẫu nhiên rủi ro gì đối với khoản nợ trên khi bên mua trúng đấu giá.