Ngân hàng agribank tại quận bình thạnh

-
Javascript is disabled in this browser. This page requires Javascript. Modify your browser"s settings to allow Javascript to execute. See your browser"s documentation for specific instructions.

Bạn đang xem: Ngân hàng agribank tại quận bình thạnh


Web Content Viewer

Component Action Menu
Actions
*

*

*

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thạnh thông báo đấu giá khoản nợ như sau:

1. Khoản nợ đấu giá:

Thông tin về khoản nợ:

Nợ gốc : 800.000.000 đồng.

Lãi trong hạn: 1.062.333.333 đồng

Lãi quá hạn : 526.444.444 đồng.

Thông tin về tài sản bảo đảm của khoản nợ:

- Đất ở:

Thửa đất số: 522, tờ bản đồ số: 4;

Diện tích: 229,8 m2;

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.

- Nhà ở:

Diện tích xây dựng: 112m2;

Diện tích sàn xây dựng: 224m2;

Kết cấu nhà: Nền gạch – cột, khung, sàn lầu BTCT, tường gạch, mái tôn;

Số tầng: 02.

2. Người có khoản nợ đấu giá:

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình Thạnh.

3. Tổ chức đấu giá khoản nợ:

Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group.

(Một tỷ, không trăm bảy mươi bảy triệu, bốn trăm bảy mươi bốn nghìn, sáu trăm đồng). Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

5. Khoản tiền đặt trước: 161.621.190 đồng

(Một trăm sáu mươi mốt triệu, sáu trăm hai mươi mốt nghìn, một trăm mười chín đồng) tương đương với 15% giá khởi điểm.

Xem thêm: Top 9 Những Mẫu Đồng Hồ Nam Chính Hãng, Đồng Hồ Nam Chính Hãng

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá khoản nợ.

- Địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group - 46 đường số 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

10. Thời hạn nộp tiền đặt trước:

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group theo quy định.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

12. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

13. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

14. Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

- Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “Có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ pháp lý khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ, tình trạng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ, giá trị ghi sổ của khoản nợ và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ.

- Rủi ro tiềm ẩn: Bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: Các tranh chấp giữa Bà Phạm Thị Út và các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản liên quan đến khoản nợ (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của Bà Phạm Thị Út cùng các bên liên quan đến tài sản. Những rủi ro này, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; worldlinks.edu.vn Chi nhánh Bình Thạnh và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.

- Bên mua khoản nợ cần nhận thức và xác định rõ rằng toàn bộ tài sản bảo đảm cho khoản nợ xấu của Bà Phạm Thị Út đang trong quá trình thi hành án, tài sản bảo đảm đang bị chiếm hữu bởi nhiều hộ gia đình và có thể đang bị ngăn chặn chuyển dịch (hoặc không) để chờ các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Thông tin chi tiết về tình trạng tranh chấp, kê biên tài sản bảo đảm để thi hành án bên tham gia đấu giá vui lòng liên hệ worldlinks.edu.vn Chi nhánh Bình Thạnh để biết chi tiết. Nếu đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là Bên mua tự xác định và chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ này. worldlinks.edu.vn Chi nhánh Bình Thạnh và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm với bất kỳ rủi ro gì đối với khoản nợ trên khi Bên mua trúng đấu giá.