ngày xưa Ngưu Lang Chức cô bé sống với mọi người trong nhà không xa một giờ. Rất lâu rồi nay Ngưu Lang Chức chị em sống yêu thương thương cực nhọc tả khó ngờ. Tình ham như sóng gió khiến cho hai thấy câu hỏi chẳng lo Trời xanh ko thương hai bạn nên bắt đầy phân làn đôi bờ. Đầu sông cuối sông Ngân Hà, khổ yêu quý nhớ đau trông chờ. Tình buộc phải thơ thành riêng biệt xa bí quyết mịt mờ. Tủi thân chữ yêu không thành cả song khóc than duyên tình.Mà vì sao niềm thống khổ không thấu trời xanh? ngày này đôi ta đê mê sống với mọi người trong nhà yêu đương vời vợi.Dù đến say mê sớm tối vẫn khuyên nhau gánh trọn kiếp người. Tình ta cao hơn thác núi cũng bát ngát khác nào biển khơi khơi. Mà sao từ bây giờ ông trời phân tách rẽ bản thân xa giải pháp muôn đời.

Bạn đang xem: Lời bài hát ngưu lang chức nữ


Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Đăng Ký Gói Cước 3G Mobifone D7 Của Mobifone Nhận 1,2Gb/Ngày Giá Chỉ 7

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.