Nhiệt độ cảm nhận là gì

-

Có các bạn nào từng vướng mắc rằng, trên sao thỉnh thoảng nhiệt độ không tính trời không đảm bảo lắm, dẫu vậy ta lại thấy nóng giãy