Set đồ khủng nhất võ lâm 1

-

Thuộc tính bộ trang bị Bạch Hổ của thập đại môn phái chính thức được công bố tại thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ kể từ tháng 07/2012. Một bộ trang bị mới nhất với những thuộc tính khủng nhất võ lâm. Thân mời quý nhân sĩ cùng chiêm ngưỡng hình ảnh của 23 bộ trang bị như dưới đây.

Lưu ý: Các thuộc tính chỉ mang tính chất minh họa, trên thực tế thì trị số của các thuộc tính sẽ ngẫu nhiên.

Cái Bang Chưởng Côn Lôn Đao
Côn Kiếm
Đường Môn Nỏ Thiên Vương Chùy
Đao Đao
Tiêu Thương
Nga My Chưởng Ngũ Độc Chưởng
Kiếm Đao
Thiên Nhẫn Đao Thúy Yên Đao
Kích Song Đao
Thiếu Lâm Côn Võ Đang Kiếm
Đao Quyền
Quyền Nhấp vào đường để xem thuộc tính

Bạn đang xem: Set đồ khủng nhất võ lâm 1

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Ý Nghĩa Hoa Tử Đằng Ý Nghĩa Hoa Tử Đằng Nhật Bản, Hoa Tử Đằng

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cái Bang Chưởng Côn Lôn Đao
Côn Kiếm
Đường Môn Nỏ Thiên Vương Chùy
Đao Đao
Tiêu Thương
Nga My Chưởng Ngũ Độc Chưởng
Kiếm Đao
Thiên Nhẫn Đao Thúy Yên Đao
Kích Song Đao
Thiếu Lâm Côn Võ Đang Kiếm
Đao Quyền
Quyền Nhấp vào đường để xem thuộc tính