Sóc sờ bai sóc trăng

-

Người dân quê tôi Sóc Trăng đang bao đời dầm mưa dãi nắngĐổi lấy đĩa cơm thơm ngọtNhư sữa mẹ mát ngọt đời conSông quê tôi đổ về bố ngã cây trái ngọt uống cái phù saĐường qua ngôi trường Khánh có người chúng ta HoaTùa chế tùa hia, úa tá lư thìaVề Đại trung tâm thăm người các bạn KhơmerNghe hát mặc dù kê cùng điệu múa lâm thônSóc sờ bai bòn, tâu na bòn, tâu mãng cầu bòn ơiVề đây quê nhà Sóc trăng lũy tre làng mặt hàng dừa rợp bóngDù đi bốn biển năm châu xa quê rồi new hiểu lòng đau


Bạn đang xem: Sóc sờ bai sóc trăng

Người dân quê tôi Sóc Trăng sẽ bao đời dầm mưa dãi nắngĐổi lấy đĩa cơm thơm ngọtNhư sữa bà mẹ mát ngọt đời conSông quê tôi đổ về tía ngã cây trái ngọt uống mẫu phù saĐường qua ngôi trường Khánh gồm người chúng ta HoaTùa chế tùa hia, úa tá lư thìaVề Đại trọng tâm thăm người chúng ta KhơmerNghe hát dù kê với điệu múa lâm thônSóc sờ bai bòn, tâu na bòn, tâu mãng cầu bòn ơiVề đây quê hương Sóc trăng lũy tre làng mặt hàng dừa rợp bóngDù đi bốn biển cả năm châu xa quê rồi bắt đầu hiểu lòng đau


*LK Thì Thầm ngày xuân - Chiều Xuân

các Ca Sĩ

*
462.970


http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20120119/c0b93ac50f246f5c9ada6e1b00c23d4c58b2e31b.jpg

hành trình Trên Đất Phù Sa

hương thơm Thủy ft trọng tâm Đoan

*
287.645


http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20120119/8f9558992f5ffeed2949f92614f94e3358d29380.jpg

Xem thêm: Đọc Truyện Làm Tình Địt Nhau Nơi Công Sở Truyện Tình 18+ +, Lần Làm Tình Sướng Nhất

http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg