Sóc sờ bai sóc trăng

-

Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dãi nắngĐổi lấy chén cơm thơm ngọtNhư sữa mẹ mát ngọt đời conSông quê tôi đổ về ba ngã cây trái ngọt uống dòng phù saĐường qua Trường Khánh có người bạn HoaTùa chế tùa hia, úa tá lư thìaVề Đại Tâm thăm người bạn KhơmerNghe hát dù kê và điệu múa lâm thônSóc sờ bai bòn, tâu na bòn, tâu na bòn ơiVề đây quê hương Sóc trăng lũy tre làng hàng dừa rợp bóngDù đi bốn biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng đau


Bạn đang xem: Sóc sờ bai sóc trăng

Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dãi nắngĐổi lấy chén cơm thơm ngọtNhư sữa mẹ mát ngọt đời conSông quê tôi đổ về ba ngã cây trái ngọt uống dòng phù saĐường qua Trường Khánh có người bạn HoaTùa chế tùa hia, úa tá lư thìaVề Đại Tâm thăm người bạn KhơmerNghe hát dù kê và điệu múa lâm thônSóc sờ bai bòn, tâu na bòn, tâu na bòn ơiVề đây quê hương Sóc trăng lũy tre làng hàng dừa rợp bóngDù đi bốn biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng đau


*LK Thì Thầm Mùa Xuân - Chiều Xuân

Nhiều Ca Sĩ

*
462.970


http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20120119/c0b93ac50f246f5c9ada6e1b00c23d4c58b2e31b.jpg

Hành Trình Trên Đất Phù Sa

Hương Thủy ft Tâm Đoan

*
287.645


http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20120119/8f9558992f5ffeed2949f92614f94e3358d29380.jpg

Xem thêm: Đọc Truyện Làm Tình Địt Nhau Nơi Công Sở Truyện Tình 18+ +, Lần Làm Tình Sướng Nhất

http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.worldlinks.edu.vn.net/bucket-image-worldlinks.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg