Tiếng anh lớp 9 unit 4 c

-

Làm bài toán nhóm. Chúng ta là Thu, trung ương và Kim và các bạn được thưởng một học tập bổng trị giá 2.000 USD tham gia một khóa huấn luyện và đào tạo hè giờ Anh sinh sống nước ngoài. Bạn hãy cố gắng thuyết phục bạn của doanh nghiệp theo học tập trường bạn muốn.


*

SPEAK – UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

Work in groups. You are Thu, Tam and Kim.and you are awardeda scholarship of US$2,000 lớn attend an English language summer course abroad. Try to persuade your partner to lớn attend the school you would like to go to. The expressions in the box may help you.(Làm vấn đề nhóm. Chúng ta là Thu, vai trung phong và Kim và các bạn được thưởng một học bổng trị giá 2 nghìn USD tham dự một khóa huấn luyện và đào tạo hè giờ Anh ngơi nghỉ nước ngoài. Bạn hãy cố gắng thuyết phục bạn của công ty theo học tập trường bạn muốn. Các cách diễn đạt trong khung có thể giúp bạn.)

I think ... (Mình nghĩ...)What vày you think ... ? (Bạn suy nghĩ gì...?)I agree / disagree because ... (Mình đồng ý/không đồng ý vì... I don;t understand. (Mình ko hiểu)Why don"t we ...? (Tại sao chúng ta không...?)If we go to.... We can ... (Nếu chúng ta đi mang lại .... Ta tất cả thể...) We should ...

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 9 unit 4 c

Xem thêm: Những Món Ăn Ở Hà Nội "Xa Là Nhớ" Nhất Định Phải Thử 1 Lần, Khám Phá 50+ Món Ngon Hà Nội

(chúng ta nên...)Let"s ... (Hãy ...)

Thu

Tam

Kim

The Brighton LanguageCenter - UK

• live in a dormitory oncampus

• school has excellentreputation

• six weeks

approximately

US$2,000

Seattle School of English- USA

• stay with Vietnamesefriends

• experience Westernculture

• seven weeks

approximately

US$1,700

Brisbane Institute ofEnglish - Australia

• stay with an Australianfamily

• quite close lớn Viet Nam

• beautiful scenery

• seven weeks

approximately

US$1,200

Giải:

Conversation 1

Tam: I think we should go khổng lồ the Seattle School of English in the USA. You can stay with Vietnamese friends.Kim: I disagree because we can’t practice speaking English with native speakersThu: Why don"t we go to the Brighton Language Center in the United Kingdom ? If we go there, we can live in dormitory on campus.Tam: But the course is too expensive. It costs US $2,000.Kim: What vì you think about the Brisbane Institute of English in Australia?Thu: I think it"s quite close lớn Vietnam.Tam: và we can enjoy the beautiful scenery there.Kim: If we go there, we can stay with an Australian family to lớn discover their culture và practice English as well.Thu: People said that they have a good way of teaching English & the course is acceptable. It costs US $ 1,200Tam: Let"s go to nước australia to attend that course.Kim: I absolutely agree with you.

Dịch:

Tâm: mình nghĩ chúng ta nên cho trường Seattle of English ở Mỹ. Bạn cũng có thể ở với bằng hữu Việt Nam.Kim: bản thân không đồng ý vì chúng mình ko thể rèn luyện nói tiếng Anh cùng với người bạn dạng địaThu: tại sao bọn họ không mang lại Trung tâm ngôn từ Brighton sinh sống Anh Quốc? Nếu bọn họ đi mang lại đó, chúng ta cũng có thể sống vào kí túc xá vào trường.Tâm: Nhưng khóa huấn luyện và đào tạo quá đắt. Giá cả là 2 nghìn USD.Kim: các bạn nghĩ gì về Viện Brisbane làm việc Úc?Thu: mình nghĩ nó khá gần với Việt Nam.Tâm: Và bạn có thể thưởng thức phong cảnh đẹp ngơi nghỉ đó.Kim: Nếu bọn họ đến đó, bạn có thể ở với một mái ấm gia đình Úc để mày mò văn hóa của họ và thực hành tiếng Anh nữa.Thu: Mọi người nói rằng bọn họ có phương pháp dạy giờ đồng hồ Anh xuất sắc và khóa huấn luyện và đào tạo là đồng ý được. Ngân sách là US $ 1,200Tâm: bọn họ hãy mang lại Australia để tham gia khóa học đó.Kim: Mình trả toàn đồng ý với bạn.

Conversation 2

You : Congratulations! Thu. How wonderful you are!Thu : Thanks.You : I think you should take the scholarship to the Brighton Language Centre . It’s the best way lớn learn English there.Thu : I don’t understand.You : If we go to lớn study English in England, we can study the traditional standard English và we can learn the Eglish culture , too.Thu : I agree. What vì chưng you think about the language centre in Brighton?You : The centre in that school has its excellent reputation.Thu : I think so, too. Where bởi vì you think I should live?You : I think you should live on the campus, because we can have many good chances to practise speaking English. Moreover, it’s much cheaper than you live in an apartment.Thu : Good idea!You : & how long will the course last?Thu : Six weeks.You : I think it’s long enough for you to lớn improve your English.Thu : But the tuition is very expensive! I think we should go khổng lồ Brisbane Institute of English in Australia. The tuition there is much lower.You : You may be right.

Dịch:

Bạn: Chúc mừng! Thu, chúng ta thật tuyệt vời!Thu: Cảm ơn.Bạn: mình nghĩ bạn hãy lựa chọn học bổng ở vị trí chính giữa Ngôn ngữ Brighton. Đó là cách tốt nhất có thể để học tập tiếng Anh ở Anh.Thu: Mình không hiểu.Bạn: Nếu chúng ta đi học tập tiếng Anh nghỉ ngơi Anh, chúng ta cũng có thể học giờ Anh chuẩn truyền thống và chúng ta cũng hoàn toàn có thể học văn hóa truyền thống của bạn Anh.Thu: bản thân đồng ý. Các bạn nghĩ gì về trung tâm ngoại ngữ sinh hoạt Brighton?Bạn: Trung chổ chính giữa trong trường đó có nổi tiếng tuyệt vời.Thu: mình cũng nghĩ thế. Chúng ta nghĩ mình đề xuất sống ở đâu?Bạn: mình nghĩ chúng ta nên sống vào kí túc xá, bởi vì chúng ta bao gồm nhiều thời cơ để thực hành nói tiếng Anh. Rộng nữa, nó thấp hơn những so với sống trong 1 căn hộ.Thu: Ý tưởng tốt đó!Bạn: cùng khóa học kéo dãn bao lâu?Thu: Sáu tuần.Bạn: mình nghĩ rằng sẽ là đủ nhiều năm để bạn nâng cấp tiếng Anh.Thu: Nhưng tiền học phí rất đắt! mình nghĩ bọn chúng mình phải đến học viện tiếng Anh Brisbane sống Úc. Tiền học phí ở đây thấp hơn nhiều.Bạn: Cũng đúng!