Game ai la trieu phu:amazon

-
Game Ai là triệu phú là trò chơi trí tuệ mô phỏng theo gameshow Ai là triệu phú đã xuất hiện nhiều trên các chương trình truyền hình. Tải game Ai là triệu phú cho Android mới nhất 2014 ngay.

Bạn đang xem: Game ai la trieu phu:amazon

Bạn đang xem: Game ai la trieu phu 2014Game Ai là triệu phú cho Android cung cấp nhiều câu hỏi để người dùng thể hiện khả năng nhanh nhẹn, thông minh của mình và giành những giải thưởng hấp dẫn.

Xem thêm: Cách Cài Ubuntu Song Song Windows 10, 11 Đơn Giản, Cách Cài Ubuntu Song Song Win 10, 7, 8

Với game Ai là triệu phú cho Android, bạn sẽ có cơ hội được tham gia trò chơi truyền hình ngay trên chiếc điện thoại của mình. Khi vào game, người chơi sẽ được gặp lại hình ảnh người dẫn chương trình quen thuộc là MC Lại Văn Sâm, tạo cảm giác hồi hộp và thú vị như đang ngồi trên ghế nóng thực sự. Với số lượng câu hỏi đa dạng sẽ đưa người chơi từng bước tiếp cận với những kiến thức mới của các lĩnh vực của đời sống văn hoá, xã hội, lịch sử, văn học...
*

*

*

*

Các bạn mong muốn thử thách kiến thức của mình với những câu đố trí tuệ của game Ai là triệu phú trên Android
có thể tải game theo đường dẫn dưới đây. Hi vọng game Ai là triệu phú sẽ mang lại cho các bạn thêm nhiều kiến thức bổ ích.Tải game Ai là triệu phú cho Android: TẠI ĐÂY - LINK DỰ PHÒNG \nGame Ai l\u00e0 tri\u1ec7u ph\u00fa l\u00e0 tr\u00f2 ch\u01a1i tr\u00ed tu\u1ec7 m\u00f4 ph\u1ecfng theo gameshow Ai l\u00e0 tri\u1ec7u ph\u00fa \u0111\u00e3 xu\u1ea5t hi\u1ec7n nhi\u1ec1u tr\u00ean c\u00e1c ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh truy\u1ec1n h\u00ecnh. T\u1ea3i game Ai l\u00e0 tri\u1ec7u ph\u00fa cho Android m\u1edbi nh\u1ea5t 2014 ngay.\u200b\r\nGame Ai l\u00e0 tri\u1ec7u ph\u00fa cho Android cung c\u1ea5p nhi\u1ec1u c\u00e2u h\u1ecfi \u0111\u1ec3 ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng th\u1ec3 hi\u1ec7n kh\u1ea3 n\u0103ng nhanh nh\u1eb9n, th\u00f4ng minh c\u1ee7a m\u00ecnh v\u00e0 gi\u00e0nh nh\u1eefng gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng h\u1ea5p d\u1eabn. V\u1edbi game Ai l\u00e0 tri\u1ec7u ph\u00fa cho Android, b\u1ea1n s\u1ebd c\u00f3 c\u01a1 h\u1ed9i \u0111\u01b0\u1ee3c tham gia tr\u00f2 ch\u01a1i truy\u1ec1n h\u00ecnh ngay tr\u00ean chi\u1ebfc \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i c\u1ee7a m\u00ecnh. Khi v\u00e0o game, ng\u01b0\u1eddi ch\u01a1i s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c g\u1eb7p l\u1ea1i h\u00ecnh \u1ea3nh ng\u01b0\u1eddi d\u1eabn ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh quen thu\u1ed9c l\u00e0 MC L\u1ea1i V\u0103n S\u00e2m, t\u1ea1o c\u1ea3m gi\u00e1c h\u1ed3i h\u1ed9p v\u00e0 th\u00fa v\u1ecb nh\u01b0 \u0111ang ng\u1ed3i tr\u00ean gh\u1ebf n\u00f3ng th\u1ef1c s\u1ef1. V\u1edbi s\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng c\u00e2u h\u1ecfi \u0111a d\u1ea1ng s\u1ebd \u0111\u01b0a ng\u01b0\u1eddi ch\u01a1i t\u1eebng b\u01b0\u1edbc ti\u1ebfp c\u1eadn v\u1edbi nh\u1eefng ki\u1ebfn th\u1ee9c m\u1edbi c\u1ee7a c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c c\u1ee7a \u0111\u1eddi s\u1ed1ng v\u0103n ho\u00e1, x\u00e3 h\u1ed9i, l\u1ecbch s\u1eed, v\u0103n h\u1ecdc...\n\"T\u1ea3i \u200b\r\nAi l\u00e0 tri\u1ec7u ph\u00fa cho Android m\u00f4 t\u1ea3 ch\u00e2n th\u1eadt nh\u1eadt nh\u01b0 gameshow Ai l\u00e0 tri\u1ec7u ph\u00fa th\u1ef1c t\u1ebf tr\u00ean VTV3. Game cung c\u1ea5p h\u1ec7 th\u1ed1ng c\u00e2u h\u1ecfi phong ph\u00fa v\u1edbi h\u01a1n 40 ngh\u00ecn c\u00e2u h\u1ecfi thu\u1ed9c nhi\u1ec1u l\u0129nh v\u1ef1c kh\u00e1c nhau \u0111\u1ec3 ng\u01b0\u1eddi ch\u01a1i th\u1eed th\u00e1ch kh\u1ea3 n\u0103ng c\u1ee7a m\u00ecnh. Tr\u00f2 ch\u01a1i c\u00f3 c\u00e1c m\u1ee9c gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng khi b\u1ea1n tr\u1ea3 l\u1eddi \u0111\u01b0\u1ee3c c\u00e1c c\u00e2u h\u1ecfi trong danh s\u00e1ch. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, phi\u00ean b\u1ea3n n\u00e0y c\u00f3 nhi\u1ec1u c\u1ea3i ti\u1ebfn v\u1ec1 \u0111\u1ed3 h\u1ecda v\u00e0 \u00e2m thanh cho t\u1ea1o c\u1ea3m gi\u00e1c cu\u1ed1n h\u00fat cho m\u1ed7i ng\u01b0\u1eddi ch\u01a1iAi l\u00e0 tri\u1ec7u ph\u00fa cho Android c\u0169ng cho ph\u00e9p ng\u01b0\u1eddi ch\u01a1i nh\u1eefng quy\u1ec1n tr\u1ee3 gi\u00fap \u0111\u1eafc l\u1ef1c nh\u01b0 \u0111\u1ed5i c\u00e2u h\u1ecfi, lo\u1ea1i b\u1ecf \u0111\u00e1p \u00e1n sai, tr\u1ee3 gi\u00fap t\u1eeb kh\u00e1n gi\u1ea3, t\u01b0 v\u1ea5n, g\u1ecdi \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i cho ng\u01b0\u1eddi th\u00e2n... Ch\u00fang s\u1ebd ph\u00e1t huy t\u00e1c d\u1ee5ng khi b\u1ea1n g\u1eb7p b\u1ea5t k\u1ef3 c\u00e2u h\u1ecfi n\u00e0o kh\u00f3. B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 truy c\u1eadp v\u00e0o c\u00e1c m\u1ee5c kh\u00e1c nhau c\u1ee7a ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh \u0111\u1ec3 xem x\u1ebfp h\u1ea1ng \u0111i\u1ec3m s\u1ed1, th\u00f4ng tin v\u1ec1 tr\u00f2 ch\u01a1i. Hi\u1ec7u \u1ee9ng \u00e2m thanh c\u00f3 th\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c v\u00f4 hi\u1ec7u h\u00f3a n\u1ebfu ng\u01b0\u1eddi ch\u01a1i kh\u00f4ng mu\u1ed1n nghe. C\u00e1c t\u00ednh n\u0103ng ch\u00ednh c\u1ee7a game Ai l\u00e0 tri\u1ec7u ph\u00fa cho Android: - Tr\u1ea3 l\u1eddi c\u00e1c c\u00e2u h\u1ecfi tr\u00ean trong \u1ee9ng d\u1ee5ng theo game show Ai l\u00e0 tri\u1ec7u ph\u00fa - Cung c\u1ea5p c\u00e1c c\u00e2u h\u1ecfi \u1edf nhi\u1ec1u l\u0129nh v\u1ef1c kh\u00e1c nhau - C\u00e1c g\u1ee3i \u00fd v\u00e0 tr\u1ee3 gi\u00fap \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u01b0a ra \u0111\u1ec3 ng\u01b0\u1eddi ch\u01a1i s\u1eed d\u1ee5ng - Cho ph\u00e9p ch\u01a1i l\u1ea1i v\u00e0 xem b\u1ea3ng x\u1ebfp h\u1ea1ng \u0111i\u1ec3m s\u1ed1 - Tr\u1ea3 l\u1eddi \u0111\u01b0\u1ee3c c\u00e0ng nhi\u1ec1u c\u00e2u h\u1ecfi th\u00ec s\u1ed1 \u0111i\u1ec3m c\u00e0ng cao - Giao di\u1ec7n \u0111\u1ed3 h\u1ecda \u0111\u1eb9p m\u1eaft v\u00e0 \u00e2m thanh sinh \u0111\u1ed9ng H\u00ecnh \u1ea3nh trong game Ai l\u00e0 tri\u1ec7u ph\u00fa tr\u00ean Android:\"T\u1ea3i\"T\u1ea3i\"T\u1ea3i C\u00e1c b\u1ea1n mong mu\u1ed1n th\u1eed th\u00e1ch ki\u1ebfn th\u1ee9c c\u1ee7a m\u00ecnh v\u1edbi nh\u1eefng c\u00e2u \u0111\u1ed1 tr\u00ed tu\u1ec7 c\u1ee7a game Ai l\u00e0 tri\u1ec7u ph\u00fa tr\u00ean Android c\u00f3 th\u1ec3 t\u1ea3i game theo \u0111\u01b0\u1eddng d\u1eabn d\u01b0\u1edbi \u0111\u00e2y. Hi v\u1ecdng game Ai l\u00e0 tri\u1ec7u ph\u00fa s\u1ebd mang l\u1ea1i cho c\u00e1c b\u1ea1n th\u00eam nhi\u1ec1u ki\u1ebfn th\u1ee9c b\u1ed5 \u00edch.T\u1ea3i game Ai l\u00e0 tri\u1ec7u ph\u00fa cho Android: T\u1ea0I \u0110\u00c2Y - LINK D\u1ef0 PH\u00d2NG\n\r\n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"7 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":493153,"user":{"id":1,"login_name":"giocuondi","name":"rfgrfgfdg","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"ltd3kt1.ldxhChuyên mục: Game Tiếng Việt