inApp - Game, chuyển đổi số 4.0, phía dẫn, Microsoft Office, Nổi bật, Thủ thuật, Tin Học & Công Nghệ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Mục lục auto xuất hiện

Cách khắc số trang vào Word 2010

Để khắc số trang vào Word 2010, bạn nên chọn lựa mục Insert -> Page Number. Bây giờ bạn bạn chỉ cần lựa chọn 1 trong 4 vị trí đánh số trang sau đó là xong.

Top of Page: Đánh đầu trangBottom of Page: Đánh cuối trangPage Margins: Đánh trang bên lềCurrent Position: Đánh số tự chọn