1. Look at the picture. The man và the woman vày the same work, but they look different. Why? Tell your partner.

Bạn đang xem: English 10 unit 6 listening

(Nhìn vào hình. Người lũ ông và người đàn bà làm cùng công việc, tuy vậy họ trông có vẻ như khác nhau. Nguyên nhân vậy? Hãy bàn luận với một fan bạn.)

*

The man looks happy but the woman looks sad because she get paid less although they do the same job. (Người đàn ông trông vui vẻ nhưng lại người thanh nữ trông buồn cũng chính vì cô ấy dìm ít lương hơn mặc dù họ làm cùng 1 công việc.)

2. Listen và repeat the following words.(Nghe và lặp lại những từ bỏ sau.)

https://worldlinks.edu.vn.com/tieng-anh/wp-content/uploads/2020/10/unit-6-skills-listening-ex-2.mp3

Do you know each word’s meaning?(Bạn có biết nghĩa của mỗi từ không?)

Use a dictionary if necessary.(Sử dụng trường đoản cú điển nếu cần.)

1. Wage (n) (lương)

2. Inequality (n) ( không công bằng, bất bình đẳng)

3. Qualified (adj) ( có học vấn)


4. Affect (v) ( ảnh hưởng)

5. Property (n) ( tài sản)


6. Address (v) ( giải quyết)

7. Income (n) ( thu nhập)

8. Encourage (v) ( khuyến khích)

3. Listen lớn the recording. Check if the following statements are true (T) or false (F). Tick the correct boxes.(Lắng nghe đoạn băng. Hãy xem hầu hết câu sau đúng (T) tuyệt sai (F). Lựa chọn ô bao gồm xác.)

https://worldlinks.edu.vn.com/tieng-anh/wp-content/uploads/2020/10/unit-6-skills-listening-ex-3.mp3
1. (F)2. (T)3. (F)
5. (T)4. (F)6. (T)

Hướng dẫn dịch:

1. Tín đồ nói bắt đầu bài nói của mình với sự đồng đẳng giới trong thời cơ việc có tác dụng và tuổi tác.

2. Sự khác hoàn toàn về lương ảnh hưởng tiêu cực đến phụ nữ.

Xem thêm: Chơi Ngải 1 - Phim Ma Kinh Dị Thái Lan 2020 Hay Nhất

3. Thiếu phụ làm ít hơn đàn ông cơ mà kiếm được không ít tiền hơn.

4. Đàn ông và đàn bà đã kết hôn dành thời gian thao tác như nhau, nhưng thanh nữ vẫn cần dành nhiều thời gian hơn để làm việc nhà.

5. Thậm chí hiện nay phụ nữ giới không được phép tham gia vào những lực lượng quân đội, cảnh sát hoặc lực lượng cứu giúp hỏa.

6. Ngày càng tất cả nhiều bọn ông làm cho những quá trình từng được coi là chỉ phù hợp cho phụ nữ.

4. Listen again & complete the following sentences by writing no more than three words or numbers.(Nghe và xong xuôi các câu sau. Viết không nhiều hơn thế nữa 3 trường đoản cú hoặc chữ số.)

https://worldlinks.edu.vn.com/tieng-anh/wp-content/uploads/2020/10/unit-6-skills-listening-ex-4.mp3

(1) discrimination

(2) paid more

(3) perform 66%

(4) own 1%

(5) encourage women

(6) lượt thích nursing

Hướng dẫn dịch:

1. Minh bạch đối xử trong sự việc tiền lương xảy ra khi nhân viên cấp dưới có học vấn giống hệt và làm cho cùng một công việc, nhưng vài nhân viên cấp dưới được trả lương nhiều hơn nữa những nhân viên khác.

2. Phụ nữ làm 66% các công việc trên nạm giới, sinh sản ra 1/2 khối lượng thức ăn, nhưng lại chỉ tìm được 10% các khoản thu nhập và sở hữu 1% tài sản.

3. Những quốc gia hiện thời cho phép cùng khuyến khích thanh nữ tham gia lực lượng quân đội, cảnh sát và cứu vớt hỏa.

4. Ngày dần nhiều lũ ông làm quá trình như y tá, quét dọn và chăm lo trẻ em.


Tham khảo thêm những bài Giải bài bác tập cùng Để học tốt unit 6 lớp 10:

Skills:


Giải bài bác tập giờ Anh 10 Unit 6: Gender Equality


ID); ?>" data-width="" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="large" data-share="true">ID); ?>" data-size="large">