Tổng hợp ngữ pháp tiếng nhật

-

Tổng hòa hợp ngữ pháp Minna – sau khi học xong xuôi 50 bài bác minna no nihongo, học sinh thường đã quên không ít kiến thức. Đặc biệt với một trong những Bạn tự học tập khả năng chúng ta cũng có thể quên thường xuyên cao hơn. Vị dậy bạn phải tổng phù hợp lại kỹ năng và kiến thức trong giáo trình Minna no nihongo.

Bạn đang xem: Tổng hợp ngữ pháp tiếng nhật

Bài viết này sẽ tổng phù hợp các kết cấu ngữ pháp N5 quan trọng học viên rất cần phải nhớ.

Xem thêm: Lời Bài Hát Em Của Ngày Hôm Qua ", Lời Bài Hát Em Của Ngày Hôm Qua

Để rất có thể sử dụng rất nhiều mẫu này thuần thục chúng ta cần để 1 câu ví dụ cho một mẫu ngữ pháp. Đó là cách học ngữ pháp hiệu quả.

Ngoài rất nhiều mẫu này chúng ta còn cần phải học từ bỏ vựng tiếng Nhật trong sách Minna thì mới hoàn toàn có thể sử dụng hiệu quả.

Tham khảo: tổng đúng theo ngữ pháp Minna N4

Tổng vừa lòng ngữ pháp Minna – học tiếng Nhật từng ngày

*

 

 

 

Bài 01

Trợ từ bỏ は phát âm là わ
Câu nghi ngại : N1 は N 2 ですか
Trợ từ も : cũng
Trợ từ の : của, về
Hỏi tuổi thọ – Đếm tuổi なんさい・おいくつ
 

 

 

Bài 02

~ですか、~ですか:Câu hỏi lựa chọn
これ:cái này, trên đây / それ:cái đó, kia / あれ:cái kia, kia
Nghi vấn tự なんの: về chiếc gì?
Nghi vấn tự だれの:Của ai?
Nghi vấn từ bỏ どこの:Dùng để hỏi về xuất xứ
 

 

Bài 03

ここ、そこ、あそこ:chỗ này, kia đó, địa điểm kia
~なんがい:~ Tầng mấy?
~ いくら:giá bao nhiêu?
Nghi vấn tự どちら
 

 

 

Bài 04

~ なんじ:mấy giờ? ~なんぷん:mấy phút?
Trợ từ ~に: thời điểm ~
から…まで: từ bỏ … đến
Chia nhóm đụng từ_động từ chia ở quá khứ, hiện tại, tương lai

Vます、Vました、Vません、Vませんでした

Hỏi số điện thoại ~ なんばん:số mấy?
 

 

 

 

Bài 05

Trợ trường đoản cú へ dùng làm chỉ về phương hướng sử dụng với các động từ

Động từ bỏ いきます・きます・かえります

Trợ từ も ngôi trường hợp nhấn mạnh vấn đề phủ định

どこ も いきません Đâu cũng ko đi

~ なんで:Bằng mẫu gì? bằng phương pháp nào?
~ だれと: cùng rất ai?
Đếm ngày tháng ~ なんがつ:Tháng mấy?
~ いつ:Khi nào?
Tổng phù hợp ngữ pháp Minna –Sách luyện thi N5 

 

 

 

 

Bài 06

Trợ trường đoản cú を đi với tha động từ たべます、のみます、よみます
~ なに: chiếc gì?
~ で:Tại, ở
~ と:cùng với
~Vましょう với mọi người trong nhà làm ~
 

 

 

 

Bài 07

~ で:bằng, bằng cách,bằng phương tiện
Trợ tự に để sau danh từ bỏ chỉ đối tượng
~もう ~Vました:~ vẫn ~ rồi
~ あげます:Tặng
~ くれます:cho
~ もらいます:nhận
 

 

 

Bài 08

~ そして:Và, vừa ~ vừa, rồi thì
~ しかし:nhưng
~ どんな N:như cố kỉnh nào?
~あまり~ない: ko ~ lắm
~ どれ・どのN: cái nào?
 

 

 

Bài 09

~ が: đi với các tính từ chỉ cảm xúc, cường độ きらい、すき
~ NをVること hoặc NをVるの:là một cụm danh từ
~ が あります: có,ở
~ Nが 分かります
~ どうして:Tại sao?
 

 

 

 

Bài 10

~ あります / ~ います : Có, ở
~は ~に (あります/います)ở một địa điểm có…
Các từ bỏ chỉ vị trí: うえ,した,なか,…となり、みぎ、ひだり
~ あいだ: Ở thân ~
~ N1や N2や。。。など: nào là ~ nào là~ liệt kê những danh từ
Dạng câu hỏi cần phải có sự xác nhận: ~ なにか / どこか / だれか

Tổng phù hợp ngữ pháp Minna

liên kết hữu ích: N5 cung cấp tốc

 

 

 

Bài 11

なんかい:Mấy lần?
~ ぐらい:khoảng~
どのぐらい:Khoảng bao nhiêu?
~ だけ:chỉ
~ で:Toàn bộ, tổng cộng, trong vòng
 

 

 

Bài 12

~ より: hơn
~ ほど~ない:~ không bằng ~
~ おなじ: bằng, giống nhau
Nで ~ いちばん: Nhất
câu hỏi đối chiếu ~ どちら:đằng nào? về phía nào?
 

 

 

Bài 13

~が ほしい: muốn có ~
~ Vたい: mong mỏi làm ~
~ いたい:đau
Trợ từ bỏ に:chỉ mục tiêu của hành động
~ に 行きます:~ Đi ~ nhằm ~
 

 

Bài 14

~Vてください: Xin hãy làm cho ~
~Vかた:cách làm cho ~
~Vましょうか:để tôi làm ~
 

 

Bài 15

~ Vても いいです:làm ~ cũng được
~ Vては いけません:Không được phép ~
~ Vても いいですか mẫu câu xin phép làm cho ~
~Vています:đang~
 

 

Bài 16

~Vてから
Trợ từ bỏ が:chi tiết, trực thuộc tính của một tổng thể Phú lâu は たべもの が おいしいです
どうやって: bằng cách nào?

 

 

 

Bài 17

~ Vないでください:Xin đừng ~
~Vなくてもいいです:Không ~ cũng được
~ V なければなりません:phải
~ までに:Trước khi ~
 

 

Bài 18

~ ことができます:có thể ~
~ しゅみ:sở yêu thích ~
~ まえに: Trước khi
~ なかなか ~ない:mãi mà lại ~ cũng ko ~
 

 

Bài 19

~ ことが あります: Đã từng ~
V1たり、V2たり、~ する : như thế nào là, như thế nào là ~
~ なる:Trở bắt buộc ~
 

 

 

Bài 21

~とおもいます:tôi cho rằng ~
~といいます:Nói là ~
~でしょう?Đúng không?
~ で: Tại
~ でも: chẳng hạn như
 

 

Bài 23

~とき:Khi, lúc ~
~ と:Hễ cơ mà ~
~を:phạm vi không gian mà bạn hay thứ đi qua

こうえん を さんぽします ( quốc bộ ở công viên)

 

 

Bài 24

~Vてあげます: ~ khiến cho ~
~Vてもらいます:~ được ~ tạo nên ~
~Vてくれます: ~ khiến cho tôi
 

 

Bài 25

~たら:nếu ~
~たら:nếu sau thời điểm ~
~ても:Dẫu cho ~

 

 

 

Bài 26

~んです
~Vていただけませんか: Nhờ người khác làm cho mình,Người nghe thực hiện hành động
~たら いいです: giả dụ làm~ thì được đó
 

 

 

Bài 27

見えます・聞こえます rất có thể nhìn thấy,có thể nghe thấy( năng lực của tai và mắt)
~が できます:~ hoàn thành
~は~が、~は~ so sánh đối lập

ビール は のみますが おさけ は のみません

~しか~ない:chỉ, chỉ có, chỉ từ ~
 

Bài 28

~Vながら: vừa ~ vừa~
~Vている: diễn tả thói quen
~も~し、~も~し~:Không đều ~mà còn~
 

 

 

 

Bài 29

V自ている: auto từ chia về thể て

まど が われて います( hành lang cửa số bị vỡ)

~Vてしまいます : chấm dứt việc gì đó trong sau này 12じ までに レポート を かいて しまいます ( cho tới trước 12 giờ đồng hồ tôi vẫn viết ngừng báo cáo)
~Vてしまいました : mô tả sự nối tiếc của fan nói

おかね を なくして しまいました

( tôi đánh mất chi phí mất rồi !)

 

 

 

Bài 30

Ngoại đụng từ phân chia thể て ある:Có ~
~Vておきます : có tác dụng trước 1 cái nào đấy đi

日本 へ 行くまえに 日本語を 勉強して おきます

まだ~Vている:vẫn còn ~
 

 

Bài 31

~ Vý định と 思っています:định ~
~つもり: dự định
~予定:kế hoạch, dự định

Liên kết hữu ích: N4 cấp cho tốc

Hy vọng bài viết tổng hòa hợp ngữ pháp Minna để giúp đỡ học viên bao gồm cái quan sát tổng quan về phần đông gì mình đã học. Từ đó hoàn toàn có thể học lên lớp N4 một giải pháp chắc chắn