Những câu hỏi về bé lắc đơn luôn luôn chiếm một tỉ trọng lớn trong những bài thi, vẫn là một trở hổ ngươi lớn đối với học sinh khi bài bác tập về nhỏ lắc đối chọi yêu cầu cần hiểu rõ bản chất, hiện tượng và nuốm chắc các kiến thức căn bản.

Bạn đang xem: Vận tốc con lắc đơn

Trong bài bác hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu tò mò về kim chỉ nan con lắc solo và đều dạng bài bác tập tuyệt gặp.

I. Bé lắc đối chọi là gì?

1. Định nghĩa con lắc đơn

Như sẽ biết trong chương trình vật lý lớp 10, bé lắc 1-1 là một hệ thống gồm một đồ gia dụng nhỏ, cân nặng m, treo làm việc đầu một sợi dây không dãn, cân nặng không xứng đáng kể, nhiều năm l

2. Cấu tạo

Gồm sợi dây vơi không dãn, đầu bên trên được treo thắt chặt và cố định đầu bên dưới được thêm với đồ gia dụng nặng có khối lượng

3. Điều kiện để vật dđđh

Biên độ góc α0 (α0 ≤100)

4. Phương trình dao động

Ta bao gồm phương trình xấp xỉ của nhỏ lắc đơn có dạng:

*

Trong đó:s: cung giao động (cm, m..)– S: biên độ cung (cm, m..)– α: li độ góc (rad)– α0: biên độ góc (rad)

*

5. Phương trình gia tốc – gia tốc

a) Phương trình vận tốc.

v = s’ = – ωSsin(ωt + φ) (m/s)

=> vmax = ωS

b) Phương trình gia tốc

a = v’ = x” = – ω2..Scos(ωt + φ) (cm/s) = – ω2.s (m/s2)

=> amax = ω2.s

6. Tốc độ – trương lực dây

a) Vận tốc:

*

b) lực căng dây: T

T = mg (3cosα – 2cosα0)=> Tmax = mg(3 – 2cosα0) Khi vật ngang qua vị trí cân bằng=> Tmin = mg(cosα0) Khi thiết bị đạt địa chỉ biên

7. Chu kỳ – Tần số

*

8. Công thức độc lập với thời gian

*

9. Năng lƣợng của bé lắc đơn

W = Wđ + Wt

*

*

Bài tập minh họa

*

*

Câu 2: trên một khu vực trên phương diện đất, một bé lắc đơn giao động điều hòa. Trong khoảng thời hạn Δt, con lắc triển khai được 60 xấp xỉ toàn phần, chuyển đổi chiêu dài con lắc một quãng 44cm thì cũng vào khoảng thời hạn Δt ấy, nó tiến hành 50 dao động toàn phần.

Xem thêm: Phần Mềm Chuyển Video Thành Văn Bản Online, Chuyển Đổi Trực Tuyến

Xác minh chiều dài ban đầu của bé lăc?

*

Hướng dẫn:

Câu 3 (ĐH 2012): Tại khu vực có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2, một con lắc solo có chiều dài 1 m, giao động với biên độ góc 600. Trong quy trình dao động, cơ năng của con lắc được bảo toàn. Tại vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 300, gia tốc của trang bị nặng của nhỏ lắc bao gồm độ phệ là

A. 1232 cm/s2

B. 500 cm/s2

C. 732 cm/s2

D. 887 cm/s2

Câu 4 (ĐH2013): Một nhỏ lắc đơn có chiều nhiều năm 121cm, xê dịch điều hòa tại địa điểm có gia tốc trọng trường g. Mang π2 = 10. Chu kì xê dịch của nhỏ lắc là:

A. 0,5s

B. 2s

C. 1s

D. 2,2s

Lý thuyết về xấp xỉ tắt dần, giao động cưỡng bức, dao động duy trì và sự cộng hưởng