Đêm đông lạnh lẽo chúa sinh ra đời

-

ĐK: tối đồng lạnh giá Chúa hiện ra đời,Chúa sinh ra đời nằm vào hang đá chỗ máng lừatrong hang bêlem ánh nắng toả lan tưng bừng,nghe trên không trung giờ hát thiên thần vang lừngđàn hát (réo rắc tiếng hát)xướng ca (dương âm vang xa)nay Chúa thiên toà giáng sinh vì chưng tangười hỡi (hãy tiến cách tới)đến xem (nơi hang bêlem)ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn

1.nửa tối mừng Chúa ngày lễ noel ra vùng gian trầnngười rước ơn phúc xuống cho muôn dân lầm thannơi hang bêlem cục cưng xướng cathiên Chúa vinh danh triệu chứng nhân an hoà

ĐK: vào hang bêlem tia nắng toả lan tưng bừngnghe trên ko trung giờ hát thiên thần vang lừngđàn hát (reo rắc giờ hát)xướng ca (dương âm vang xa)nay Chúa thiên toà giáng sinh bởi tangười hỡi (hãy tiếng cách tới)đến coi (nơi hang bêlem)ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn

2.nửa tối mừng Chúa lễ giáng sinh ra vùng gian trầnngười rước ơn phúc xuống cho muôn dân lầm thannơi hang bêlem chiên lừa thở hơitan rã tối đông ấm thân nhỏ người

Đk:đêm ướp đông lạnh lẽo Chúa sinh raChúa sinh thành lập nằm trong hang đá khu vực máng lừatrong hang bêlem tia nắng toả lan tưng bừngnghe trên không trung tiếng hát cục cưng vang lừngđàn hát (reo rắc tiếng hát)xướng ca (dương âm vang xa)nay Chúa thiên toà giáng sinh bởi vì tangười hỡi (hãy tiến bước tới)đến coi (nơi hang bêlem)ôi Chúa giang sinh trở ngại thấp hèn

3.nửa đêm mừng Chúa ngày lễ noel ra vùng gian trầnngười lấy ơn phúc xuống đến muôn dân lầm thannơi hang bêlem mục đồng xúm quanhca hát vang lừng thương cảm chân thànhĐK: vào hang bêlem tia nắng toả lan tưng bừngnghe trên ko trung giờ hát thiên thần vang lừngđàn hát (reo rắc tiếng hát)xướng ca (dương âm vang xa)nay chúa thiên toà giáng sinh vì chưng tangười hỡi (hãy tiến cách tới)đến coi (nơi hang bêlem)ôi chúa giáng sinh trở ngại thấp hèn

4.nửa tối mừng chúa ngày lễ noel ra chốn giang trầnngười đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm thannơi hang bêlem huy hoàng ánh saođưa lối cha vua phương đông mang đến chào

ĐK:trong hang bêlem ánh nắng toả lan tưng bừngnghe trên ko trung tiếng hát thiên thân vang lừngđàn hát (réo rắc tiếng hát)xướng ca (dương âm vang xa)nay chúa thiên toà giáng sinh bởi vì tangười hỡi (hãy tiến cách tới)đến xem (nơi hang bêlem)ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn

trong hang bêlem ánh nắng toả lan tưng bừngnghe trên không trung giờ đồng hồ hát cục cưng vang lừngđàn hát (réo rắc giờ đồng hồ hát)xướng ca (dương âm vang xa)nay chúa thiên toà giáng sinh bởi tangười hỡi (hãy tiến cách tới)đến xem (nơi hang bêlem)ôi Chúa giáng sinh trở ngại thấp hèn

người hỡi (hãy tiến cách tới)đến xem (nơi hang bêlem)ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn