Bảng tra hệ số henry

-

Sự khác hoàn toàn chính - phương tiện Henry Henry vs hiện tượng Raoult dục

Cả dụng cụ Henry Henry và biện pháp Raoult dục là nhì định quy định được search thấy vào nhiệt động lực học với mô tả mối quan hệ giữa một dung dịch cùng hơi của nó ở trạng thái thăng bằng với nhau. Luật pháp Henry Henry có thể được áp dụng để lý giải sự tổng hợp của khí vào dung môi lỏng như nước. Định luật pháp Raoultùi đã cho thấy hành worldlinks.edu.vn của dung môi trong dung dịch ở trạng thái cân đối với áp suất tương đối của nó. Tuy nhiên, gồm những tiêu giảm nhất định khi áp dụng các luật này cho các phương án thực sự. Sự biệt lập chính giữa hình thức Henry Henry và khí cụ Raoult dục là HLuật enry, thể hiện hành worldlinks.edu.vn của những chất hòa tan trong lúc luật Raoult, biểu thị hành worldlinks.edu.vn của dung môi vào dung dịch.

Bạn đang xem: Bảng tra hệ số henry


Các khoanh vùng chính được bảo hiểm

1. Qui định Henry Henry là gì - giải thích về lao lý với các ví dụ, hạn chế 2. Cách thức Raoult từ là gì - giải thích về quy định với các ví dụ, hạn chế 3. Sự khác hoàn toàn giữa nguyên lý Henry Henry và phép tắc Raoult dục - đối chiếu sự khác hoàn toàn chính

Điều khoản chính: quy định Henry Henry, quy định Raoult từ, Luật, Giải pháp, Dung môi

Luật Henry Henry là gì

Luật Henry Henry là một luật đạo về khí giải thích sự phối hợp của hóa học khí trong môi trường xung quanh lỏng. Định nguyên tắc này hiện tượng rằng lượng khí tổ hợp trong hóa học lỏng xác suất thuận với áp suất riêng biệt phần của khí đó ở trạng thái cân bằng với chất lỏng. Điều này rất có thể được chỉ dẫn trong một phương trình như bên dưới đây.


= kH.PMột (g)

Nơi một(aq)> là mật độ của khí A được tổ hợp trong dung dịch,

kH là qui định Henry Henry không đổi

PMột (g) là áp suất riêng biệt phần của A(g)

Hằng số định mức sử dụng Henry Henry là hằng số phần trăm và phụ thuộc vào vào loại dung môi, hóa học tan và nhiệt độ. Vày đó, đối với một loại khí cụ thể, hằng số phương tiện Henry Henry gồm thể thay đổi ở những nhiệt độ không giống nhau. Vì đó, khi tính độ kết hợp của khí trong nước, người ta phải đạt được giá trị của hằng số định pháp luật Henry Henry nghỉ ngơi nhiệt độ rõ ràng đó.

Khí ga

Luật Henry Henry liên tục ở 25oC (mol / L atm)

Ôi2

1,3 x 10-3

N2


6,1 x 10-4

H2

7,8 x 10-4

CO2

3,4 x 10-2

Bảng 01: Hằng số cách thức Henry Henry sinh sống 25oC cho những khí không giống nhau trong khí quyển

Ngoài ra, khi vận dụng luật Henry Henry cho một loại chính sách thể, bắt buộc lấy áp suất riêng rẽ phần lúc xem xét áp suất hơi của nước ở ánh nắng mặt trời đó. Hãy cẩn thận ví dụ sau đây.

Thí dụ

Câu hỏi: Hãy để ý một đầm nước trong điều kiện khí quyển bình thường. Khẳng định độ phối hợp của O2 (g) độ tuổi 25oNhiệt độ C cùng áp suất khí quyển 1atm khi xem xét áp suất khá của nước trong khí quyển là 0,0313atm. Không gian bình thường bao hàm 21% O2 (g).

Hình 1: Một khung người nước bao hàm nước với các khí được hài hòa với lượng không giống nhau tùy theo nhiệt độ của nước cùng ở áp suất khí quyển.

Câu trả lời:Áp suất riêng phần của oxy vào khí quyển = (1-0.0313) atm x (21/100) = 0,20 atmĐịnh chính sách Henry Henry cho hằng số oxy làm worldlinks.edu.vnệc 25oC = 1,3 x 10-3mol / L atm

Áp dụng lý lẽ Henry Henry;

= kH.PÔxy(g)= 1,3 x 10-3 mol / L atm x 0,2 atm= 2,6 x 10-4 mol / L

Theo đo lường và tính toán trên, lượng oxy tổng hợp trong một vùng nước ở đk nhiệt độ với áp suất bình thường là vô cùng thấp.

Hạn chế

Luật Henry Henry chỉ có thể được sử dụng nếu các phân tử được xem như là ở trạng thái cân bằng. Hơn nữa, cơ chế này không hoạt động trong điều kiện áp suất cao. Hơn nữa, trường hợp khí hòa tan cho biết thêm phản ứng chất hóa học với dung môi, thì luật này sẽ không thể được sử dụng cho hệ thống đó.

Luật Raoult trường đoản cú là gì

Định nguyên lý Raoultùi là 1 trong định công cụ nhiệt động lý giải mối quan hệ tình dục giữa áp suất khá của dung dịch cùng áp suất riêng biệt phần của những chất tổ hợp trong hỗn hợp đó. Định lao lý này quy định rằng áp suất khá của dung môi bên trên dung dịch bằng với áp suất hơi của dung môi nguyên hóa học (ở ánh sáng đó) nhân với phần mol của dung môi.Điều này hoàn toàn có thể được gửi ra vày một phương trình như sau.

Ptan = xtan x Potan

Ở đâu, PMột là áp suất riêng phần của nhân tố A trong lếu hợp,

xMột là phần mol của thành phần A,

PoMột là áp suất tương đối của nhân tố nguyên hóa học ở thuộc nhiệt độ.

Xem thêm: Top 11 Game Hay Và Đẹp Mắt Dành Cho Con Gái Hấp Dẫn Nhất, Game Pou Cap Doi Hoan Hao

Ví dụ: hãy để Lôi để ý đến một các thành phần hỗn hợp của A cùng B. Ở đây,

Phần mol của A = nMột/ (nMột + nB)Áp suất riêng phần của A = nMột/ (nMột + nB) PoMộtDo kia tổng áp suất khá của hệ đó = PMột + PB

Tuy nhiên, giải pháp Raoultùi chỉ chuyển động cho các giải pháp lý tưởng. Các phương án lý tưởng bao hàm các chất hòa rã có liên can liên phân tử giữa những phân tử hóa học tan bởi với các phân tử dung môi. Bởi vì không có giải pháp thực tế nào hoàn toàn có thể được xem là khí lý tưởng, shop chúng tôi có thể áp dụng định hình thức này cho các giải pháp rất loãng tất cả ít phân tử chất tan.

*

Hình 2: Ứng dụng của quy định Raoult dục cho các thành phần hỗn hợp khí bao hàm các khí X cùng Y.

Hạn chế

Khi tính phần mol của hóa học tan, ta buộc phải xem xét số mol của những hạt bao gồm trong dung dịch thay bởi số mol của hợp chất được thêm vào. Ví dụ, khi 1 hợp chất ion hài hòa trong nước, mỗi ion được tách trong dung dịch buộc phải được xem như là một phân tử (ví dụ: NaCl cho các ion na + cùng Cl-. Vị đó, lượng hạt xuất hiện gấp đôi lượng Đã thêm NaCl.)

Sự biệt lập giữa dụng cụ Henry Henry và vẻ ngoài Raoult từ

Định nghĩa

Luật Henry Henry: Định nguyên tắc Henry Henry là một định cơ chế nhiệt động phân tích và lý giải sự phối hợp của chất khí trong môi trường lỏng.

Luật Raoult từ: Định hình thức Raoultùi là 1 định khí cụ nhiệt động giải thích mối quan hệ tình dục giữa áp suất tương đối của dung dịch và áp suất riêng biệt phần của các chất hòa tan trong dung dịch đó.

Khái niệm

Luật Henry Henry: điều khoản Henry Henry nói rằng lượng khí tổng hợp trong chất lỏng phần trăm thuận cùng với áp suất riêng biệt phần của khí kia ở trạng thái cân bằng với chất lỏng.

Luật Raoult từ: Định hình thức Raoult lề bảo rằng áp suất khá của dung môi bên trên dung dịch bởi với áp suất tương đối của dung môi nguyên hóa học (ở ánh sáng đó) nhân với phần mol của dung môi.

Tỷ lệ không đổi

Luật Henry Henry: Hằng số xác suất trong chế độ Henry Henry được call là hằng số cách thức Henry Henry.

Luật Raoult từ: nguyên lý Raoultùi không thực hiện hằng số tỷ lệ.

Phần kết luận

Luật Henry Henry và vẻ ngoài Raoult dục chỉ ra hành worldlinks.edu.vn hóa học của các giải pháp tiếp xúc với áp suất hơi của chúng. Sự biệt lập giữa nguyên lý Henry Henry và lao lý Raoult dục là hình thức Henry Henry lý giải hành worldlinks.edu.vn của các chất hòa tan trong những khi luật Raoultùi lý giải hành worldlinks.edu.vn của dung môi vào dung dịch.

tài liệu tham khảo:

1. Phương tiện Raoult hướng dẫn. Hóa học LibreTexts, Libretexts, 3 mon 3 năm 2017,