Có bao nhiêu số có 2 chữ số

-
*

Bạn đang xem: Có bao nhiêu số có 2 chữ số

Chọn lớp Tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
Chọn môn Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

*

*

Các số có 2 chữ số là từ 10 đến 99.

Số các số có 2 chữ số là:

99-10+1 = 90 ( số )

Đáp số: 90 số.

k cho mình nha !!!


Xem thêm: Tìm Mã Số Karaoke Gia Đình Nhỏ Hạnh Phúc To, Mã Số Karaoke Bài Hát Gia Đình Nhỏ Hạnh Phúc To

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Có một số dầu , nếu đựng vào các can mỗi can 4l thì đúng 6 can . Hỏi số dầu đó nếu đựng vào các can , mỗi can 3l thì phải dùng tất cả mấy can ?

Ai có lời giải đúng và nhanh mik tick cho


Số dầu đó có số lít là:

4*6=24 (lít)

Số dầu đó nếu đựng vào các can, mỗi can 3l thì phải dùng tất cả số can là:

24:3=8(can)

Đáp số: 8 can


Trong một phép nhân có thừa số thứnhất bằng 4 , thừa số thứ hai là số liền trước số lớn nhất có một chữ số . Tích của phép nhân đó bằng bao nhiêu

giúp mình với đang gấp nhé


Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà hiệu 2 chữ số của nó bằng số lẻ nhỏ nhất có một chữ số?


Tìm một số biết rằng nếu đem số đó cộng với số lớn nhất có một chữ số thì được số liền sau số 81?


Viết phân số 1/3 thành tổng của 2 phân có là 1 và mẫu số khác nhau .

Viết tất că các phân số bé hơn 1 có tổng tử số và mẫu số = 10

Ai nhanh mình tích cho


Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên