Điều kiện loại 1 2 3

-

Bạn đang tò mò về câu điều kiện? Vậy thì câu điều kiện có mấy loại? Mỗi một số loại câu đk được dùng như thế nào? Và phần đa câu này được cấu tứ ra sao và áp dụng trong tình huống nào?Bài tập câu điều kiện loại 1,2,3 trong tiếng Anh (có đáp án)

Thực hành những dạng bài tập câu đk loại 1, 2, 3 giúp bạn nắm vững kiến thức về mệnh đề If trong tiếng Anh, giành được điểm cao trong kỳ thi.

Bạn đang xem: Điều kiện loại 1 2 3


1. Định nghĩa câu điều kiện

Câu điều kiện dùng để nêu lên một mang thiết về một sự việc, mà vấn đề đó chỉ hoàn toàn có thể xảy ra khi đk được nói đến xảy ra. Câu điều kiện gồm có hai phần (hai mệnh đề):

Mệnh đề nêu lên đk (còn call là mệnh đề IF) là mệnh đề phụ tuyệt mệnh đề điều kiện Mệnh đề nêu lên tác dụng là mệnh đề chính.

Ví dụ: If it rains - I will stay at home. (Nếu trời mưa, tôi đang ở nhà)

(Mệnh đề đk - mệnh đề chính) 

Hai mệnh đề vào câu điều kiện rất có thể đổi chổ cho nhau được: giả dụ mệnh đề thiết yếu đứng trước thì thân hai mệnh đề không đề nghị dấu phẩy, trái lại thì phải gồm dấu phẩy ngơi nghỉ giữa. Ví dụ: You will pass the exam if you work hard. (Bạn đã vượt qua kỳ thi nếu như bạn học tập chuyên chỉ.) => If you work hard, you will pass the exam. (Nếu bạn làm việc tập chăm chỉ, bạn sẽ vượt qua kỳ thi.)

*

Làm nắm nào để thực hiện câu điều kiện trong giờ Anh một cách đúng chuẩn nhất?

2. Những loại câu đk trong tiếng Anh

Type

If Clause

Main Clause

Usage

0

If + Present simple

Present simple

Sự thiệt hiển nhiên

1

If + Present simple (Present continuous, Present perfect)

Future simple

Có thật ở hiện tại tại

2

If + Past simple (Past continuous)

Would/Could/Should (not) + V (inf)

Không có thật ở hiện nay tại

3

If + Past perfect

(Past perfect continuous)

Would/Could/Should (not) + Have + V3/ed

Không gồm thật trong quá khứ

Hỗn hợp

(1) If + Past perfect 

(2) If + Simple past (Past continuous)

(1) Would/Could/Should (not) _ V (inf)

 (2) Would/Could/Should (not) + Have + V3/ed

Một sự việc xảy ra trong quá khứ nhưng lại hậu quả còn kéo dãn đến hiện nay tại

Một bản chất hoặc một tình trạng vốn gồm ở hiện tại gây ra hậu trái trong quá khứ

(1) Câu điều kiện loại 1

Khái niệm về câu điều kiện loại 1

Câu đk loại I nói một cách khác là câu đk có thực ở hiện nay tại. Điều kiện hoàn toàn có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Cấu trúc - phương pháp câu đk loại 1

If + Present simple, Future simple

Nói biện pháp khác, sinh hoạt câu điều kiện loại 1, mệnh đề IF sử dụng thì bây giờ đơn, mệnh đề bao gồm dùng thì tương lai đơn.

Trong câu đk loại 1, mệnh đề IF và mệnh đề chính có thể đứng trước giỏi sau đầy đủ được.

Ex: 

If you come into my garden, my dog will bite you. (Nếu anh vào vườn của tôi, con chó của tôi sẽ cắm anh đó.) If it is sunny, I will go fishing. (Nếu trời nắng tốt, tôi sẽ đi câu cá.)

Cách cần sử dụng câu điều kiện loại 1:

Câu điều kiện loại 1 còn có thể được điện thoại tư vấn là câu điều kiện hiện tại rất có thể có thật. Ta thực hiện câu đk loại 1 để đưa ra một điều kiện hoàn toàn có thể thực hiện tại được trong lúc này và nêu kết quả rất có thể xảy ra.

(2) Câu đk loại 2

Khái niệm về câu điều kiện loại 2:

Câu đk loại II còn gọi là câu điều kiện không tồn tại thực ở hiện tại tại. Điều kiện ko thể xảy ra ở lúc này hoặc tương lai, điều kiện chỉ là một trong những giả thiết, một ước ý muốn trái ngược với thực trạng hiện tại.

Cấu trúc câu đk loại 2

If + Past simple, Would/Could/Should (not) + V (inf)

Trong câu điều kiện loại 2, cồn từ của mệnh đề đk chia nghỉ ngơi bang thái giải pháp (past subjunctive), cồn từ của mệnh đề chính chia sinh hoạt thì đk hiện trên (simple conditional).

Xem thêm: Lịch Phát Sóng Vtv 1 - Lịch Phát Sóng Kênh Vtv1 Của Đài Vtv

Chú ý: Bàng thái bí quyết (Past subjunctive) là bề ngoài chia đụng từ giống hệt như thì quá khư đơn, riêng động từ “to be” thì sử dụng “were” cho tất cả các ngôi.

Ex:

If I were a bird, I would be very happy. (Nếu tôi là 1 trong những con chim, tôi sẽ rất hạnh phúc.) (Thực tế tôi cần yếu là chim được) If I had a million USD, I would buy that car. (Nếu tôi có một triệu đô la, tôi sẽ cài đặt chiếc xe pháo đó.) (Ở lúc này tôi không tồn tại số tiền đó)

(3) Câu đk loại 3 

Khái niệm về câu điều kiện loại 3:

Câu đk loại III là câu điều kiện không tồn tại thực trong vượt khứ. Điều kiện ko thể xẩy ra trong quá khứ, chỉ mang tính ước mong trong thừa khứ, một giả thiết trái ngược với thực trạng ở vượt khứ.

Cấu trúc câu đk loại 3

If + Past perfect, Would/Could/Should (not) + have + V3/ed

Trong câu đk loại 3, rượu cồn từ của mệnh đề điều kiện chia làm việc quá khứ phân từ, còn hễ từ của mệnh đề chủ yếu chia sống điều kiện ngừng (perfect conditional).

Ex:

If he had come to lớn see me yesterday, I would have taken him lớn the movies. (Nếu ngày qua nó mang đến thăm tôi thì tôi đã chuyển nó đi coi phim rồi.) If I hadn’t been absent yesterday, I would have met him. (Nếu hôm qua tôi không vắng phương diện thì tôi đã chạm chán mặt anh ta rồi.)

3. If nâng cao

(1) Câu điều kiện diễn đạt thói quen hoặc một sự thật hiển nhiên

Câu đk này diễn tả một thói quen, một hành động thường xuyên xẩy ra nếu đk được đáp ứng, hoặc miêu tả một sự thật hiễn nhiên, một công dụng tất yếu đuối xảy ra.

Cấu trúc:

Trong giờ đồng hồ Anh có tương đối nhiều cách khác nhau được dùng biểu đạt điều khiếu nại trong mệnh đề chỉ điều kiện với "If". Ngoại trừ 3 loại chính nêu trên, một vài loại sau cũng được sử dụng trong tiếp xúc và ngôn ngữ viết:Ví dụ: If he worked harder at school, he would be a student now. (He is not a student now) If I had taken his advice, I would be rich now.

(3) Câu điều kiện ở dạng đảo

Trong tiếng Anh câu đk loại 2 với 3 thường được sử dụng ở dạng hòn đảo (Inversion). 

Ex:

Were I the president, I would build more hospitals. (Nếu tôi là nhà tịch, tôi sẽ mang đến xây thêm nhiều căn bệnh viện) Had I taken his advice, I would be rich now. (Nếu tôi nghe theo lời khuyên của anh ấy ấy thì hiện nay tôi vẫn giàu rồi)

ĐẢO NGỮ CỦA CÂU ĐIỀU KIỆN

Đảo ngữ câu điều kiện loại 1: Should + S + Vo, S + Will +Vo

If he has free time, he’ll play tennis. => Should he have không tính tiền time, he’ll play tennis

Đảo ngữ câu điều kiện loại 2: Were + S + to + Vo, S + Would + Vo

If I learned Russian, I would read a Russian book. => Were I to learn Russian, I would read a Russian book