Lời chúa hàng ngày

-

“Khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng có lấy vợ lấy chồng,nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời”. (Mc 12, 25)


*

Thứ Ba tuần 9 Thường niên năm I - Bổn phận của công dân Nước Trời (Mc 12,13-17)

“Của Xêda, trả về Xêda;của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”. (Mc 12, 17)


*

Thứ Hai tuần 9 Thường niên năm I (Mc 12,1-12)

“Tảng đá những người thợ xây loại ra, trở thành đá góc tường.Ðó là việc Chúa làm, thật lạ lùng trước mắt...

Bạn đang xem: Lời chúa hàng ngày


*

Chúa nhật Chúa Ba Ngôi năm A (Ga 3,16-18)

“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”. (Ga...


*

Thứ Bảy tuần 8 Thường niên năm I - Chất vấn về quyền (Mc 11,27-33)

“Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy,hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?” (Mc 11,28)


*

Thứ Sáu tuần 8 Thường niên năm I - Phải sinh hoa trái việc lành (Mc 11,11-26)

“Anh em hãy tin vào Thiên Chúa”. (Mc 11, 22)


Thứ Năm tuần 8 Thường niên năm I (Mc 10,46-52)

"Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy". (Mc 10, 22)


Ngày 31/05: Đức Maria đi viếng bà Êlisabét (Lc 1,39-56)

“Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôiđến với tôi thế này?” (Lc 1,43)


Thứ Ba tuần 8 Thường niên năm I - Từ bỏ để được gấp trăm (Mc 10,28-31)

“Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm,còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu”.BÀI ĐỌC I: Hc 35, 1-15...

Xem thêm: Tình Là Sợi Tơ Remix - Karaoke Tinh La Soi To Remix


Chúa nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Đức Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống (Ga 14,15-16.23b-26)

Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều.


Thứ Bảy tuần 7 Phục sinh - Trung thành theo Chúa (Ga 21,20-25)

“Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra.Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác...


Thứ Sáu tuần 7 Phục sinh - Chúa biết con hơn con biết con (Ga 21,15-19)

“Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự;Thầy biết con yêu mến Thầy”. (Ga 21, 17)


Thứ Năm tuần 7 Phục sinh - Chúa Giêsu cầu cho các tín hữu (Ga 17,20-26)

“Thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai convà đã yêu thương họ như đã yêu thương con”. (Ga 17, 23)


Thông Tin, Tin Tức Công Giáo – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.