UBND thức giấc vừa ra Thông cáo báo mạng về tình trạng dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bắc Giang (Cập...

Bạn đang xem: Bắc giang từng bước vững chắc xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số


*

Chủ tịch ubnd tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi...


*

UBND thức giấc Bắc Giang vừa phát hành Quyết định phê duyệt trách nhiệm điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây...


*

UBND tỉnh giấc Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt trọng trách Quy hoạch cụ thể xây dựng khu đô...


*


*

UBND tỉnh giấc vừa ra Thông cáo báo mạng về tình trạng dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bắc Giang (Cập...Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ vừa phát hành Quyết định số 1813/QĐ-TTg về phê chăm bẵm Đề án cải cách và phát triển thanh...Bộ nông nghiệp và PTNT vừa bao gồm Công văn yêu mong UBND các tỉnh, thành phố quanh vùng miền núi phía...


Chính tủ vừa ban hành Nghị triết lý dẫn một số chiến thuật nhằm cung cấp doanh nghiệp, người dân...


Thủ tướng cơ quan chính phủ vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận tải “Người Việt...


UBND thức giấc Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt trách nhiệm điều chỉnh Quy hoạch cụ thể xây...

Xem thêm: Tỉnh Cà Mau - Tin Tức Mới Nhất Về Cà Mau


UBND tỉnh giấc Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt trách nhiệm Quy hoạch cụ thể xây dựng khu vực đô...


UBND thức giấc Bắc Giang vừa phát hành Quyết định phê duyệt trách nhiệm Quy hoạch cụ thể xây dựng khu đô...


UBND tỉnh Bắc Giang vừa phát hành Quyết định phê cẩn thận Quy hoạch chi tiết xây dựng khu số 1, số 3...


UBND tỉnh Bắc Giang vừa có đưa ra quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch cụ thể xây dựng khu đô thị...


Chính đậy vừa ban hành Nghị quyết số 119/NQ-CP về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cấp chất...


UBND tỉnh Bắc Giang vừa có ra quyết định phê duyệt bổ sung cập nhật Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 mang lại huyện...


UBND tỉnh Bắc Giang vừa có đưa ra quyết định phê duyệt bổ sung Kế hoạch áp dụng đất năm 2021 cho huyện...


Năm 2021 là năm đầu triển khai tiến hành các phương châm của chiến lược phát triển tài chính - xóm hội...


5 năm qua, kinh tế - buôn bản hội (KT-XH) của tỉnh giấc Bắc Giang đạt được không ít thành tựu quan liêu trọng; thế...


Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa phê chăm chú Danh mục dự án cần thu hút chi tiêu trên địa phận tỉnh...