Tóm tắt ngữ pháp tiếng anh 9

-

Để giúp các bạn học sinh dễ dàng tổng hợp kiến thức tiếng Anh và đạt kết quả cao trong học tập. Vì thế, hôm nay anh văn doanh nghiệp sẽ tổng hợp kiến thức ngữ pháp tiếng Anh lớp 9 để hỗ trợ các bạn học sinh trong học tập. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích đối với các bạn.

Bạn đang xem: Tóm tắt ngữ pháp tiếng anh 9

Đang xem: Các công thức tiếng anh lớp 9

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

– ta thêm “es” sau các động từ tận cùng là : O, S, X, CH, SH, Y (Trước Y phải là phụ âm thì đổi Y thành I + ES)Cách dùng: + Thì hiện tại đơn diễn tả một chân lý , một sự thật hiển nhiên.Ex: The sun ries in the East.Tom comes from England.+ Thì hiện tại đơn diễn tả 1 thói quen , một hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại.Ex: Mary often goes to school by bicycle.I get up early every morning.+ Thì hiện tại đơn diễn tả năng lực của con người :Ex : He plays badminton very well+ Thì hiện tại đơn còn diễn tả một kế hoạch sắp xếp trước trong tương lai hoặc thời khoá biểu , đặc biệt dùng với các động từ di chuyển.Từ nhận biết: : Always, usually, often, sometimes , generally, seldom, etc., (a fact, habit, or repeated action), every time, as a rule, every day (every other day), once (a month), once in a whileV-ing (Doing): Động từ +ING: visiting going, ending, walking, …Khi thêm -ing sau động từ, có những trường hợp đặc biệt sau:a/ Nếu như đông từ tận cùng bằng một chữ E: chúng ta bỏ chữ E đó đi rồi mới thêm -ing.ex: Ride – Riding (lái – đang lái)b/ Nếu động từ tận cùng có 2 chữ EE, ta thêm -ing bình thường, không bỏ E.

Xem thêm: Trung Quốc Vỡ Đê Sông Dương Tử, 9, Trung Quốc: Vỡ Đê Sông Dương Tử Sau Mưa Lũ, 9


ex: See – Seeing. (nhìn – đang nhìn).c/ Nếu động từ tận cùng là IE, chúng ta đổi IE thành Y rồi mới thêm -ingex: Die – Dying. (chết – đang… ).Nếu động từ 1 âm tiết ở cuối có phụ âm, và trước phụ âm mà có một nguyên âm U-E-O-A-I (UỂ OẢI),, ta phải gấp đôi phụ âm rồi mới thêm ING: cut- cutting run – running

Download Now: Trọn bộ Ebook ngữ pháp FREE

ex: Stop – ở đây ta có O là một nguyên âm, đứng trước phụ âm P ở tận cùng của câu, vì thế chúng ta gấp đôi phụ âm P lên. Sau đó thêm -ing.Stop – Stopp – StoppingCác trường hợp khác ta thêm -ing sau động từ bình thường.

*

5. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Khẳng định: S + were / was + V-ing …….Phủ định: S + were / was + not + V-ing ……Nghi vấn: Were / Was + S + V-ing ……?

*

*
*


Previous: Công Thức Làm Yaourt Đơn Giản & Dễ Thành Công Nhất 2021, Cách Làm Yaourt Đá Ngon Từ Chuyên Gia