Cách sử dụng phần mềm misa 2015

-
1. Giới thiệu tổng quan về phần mềm worldlinks.edu.vn SME.NET 2015
*
*
*

❖worldlinks.edu.vn SME.NET 2015 là phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán.

Bạn đang xem: Cách sử dụng phần mềm misa 2015


*

Quỹ

*

Ngân hàng

*

Mua hàng

*

Bán hàng

*

Quản lý hóa đơn

*

Kho

*

CCDC

*

TSCD

*

Tiền lương

*

Thuế

*

Giá thành

*

Ngân sách

*

Tổng hợp


❖worldlinks.edu.vn SME.NET 2015 hoàn toàn đáp ứng Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời luôn cập nhật các chế độ kế toán, tài chính mới nhất:

✓Thông tư 200/2014/TT-BTC - Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

✓Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 - Sửa đổi bổ sung một số quy đinh về thuế

✓Thông tư 138/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

✓Thông tư số TT số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014, hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Xem thêm: Tính Khối Lượng Đào Đắp, San Lấp Bằng Phần Mềm Tính San Nền Miễn Phí

✓Thông tư số Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng.

❖Xem phim hướng dẫn tổng quan về phần mềm

❖worldlinks.edu.vn SME.NET 2015 phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực: Thương mại, Dịch vụ, Sản xuất,...

•Dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, rượu, hóa chất

•Thiết bị văn phòng, điện máy, thiết bị máy tính VP, VPP, máy móc - thiết bị công nghiệp, thiết bị y tế, điện lạnh, điện tử