Cách sử dụng phần mềm misa 2015

-
1. Giới thiệu tổng quan lại về phần mềm worldlinks.edu.vn SME.NET 2015
*
*
*

❖worldlinks.edu.vn SME.NET 2015 là phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng đủ các nhiệm vụ kế toán.

Bạn đang xem: Cách sử dụng phần mềm misa 2015


*

Quỹ

*

Ngân hàng

*

Mua hàng

*

Bán hàng

*

Quản lý hóa đơn

*

Kho

*

CCDC

*

TSCD

*

Tiền lương

*

Thuế

*

Giá thành

*

Ngân sách

*

Tổng hợp


❖worldlinks.edu.vn SME.NET 2015 hoàn toàn đáp ứng Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời luôn cập nhật các chế độ kế toán, tài bao gồm mới nhất:

✓Thông tư 200/2014/TT-BTC - hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp

✓Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 - Sửa đổi bổ sung cập nhật một số quy đinh về thuế

✓Thông bốn 138/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ cùng vừa

✓Thông tư số TT số 78/2014/TT-BTC ngày 18 mon 06 năm 2014, hướng dẫn bỏ ra tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Xem thêm: Tính Khối Lượng Đào Đắp, San Lấp Bằng Phần Mềm Tính San Nền Miễn Phí

✓Thông tư số Thông bốn 219/2013/TT- BTC ngày 31 mon 12 năm trước đó hướng dẫn đưa ra tiết thi hành Luật thuế giá chỉ trị gia tăng.

❖Xem phim chỉ dẫn tổng quan liêu về phần mềm

❖worldlinks.edu.vn SME.NET 2015 phù hợp triển khai cho bạn thuộc phần đông lĩnh vực: yêu đương mại, Dịch vụ, Sản xuất,...

•Dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, rượu, hóa chất

•Thiết bị văn phòng, năng lượng điện máy, thiết bị laptop VP, VPP, trang thiết bị - thứ công nghiệp, thứ y tế, năng lượng điện lạnh, điện tử